Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Twój koszyk jest pusty

Wyszukiwarka


Zastosowanie prawa cywilnego w zamówieniach publicznych

Podziel się:

Wykop Facebook Twitter Twitter
 

Kod produktu: ZPCwZP2

Wydawnictwo: PRESSCOM

Biblioteka Przetargi Publiczne

Rok wydania: 2014

ISBN: 978-83-64512-22-3

Liczba stron: 288

Promocja,

Twoja cena:60,00

Stara cena: 128,00 zł

Oszczędzasz: 68,00 zł

Dostępność: Produkt dostępny

Darmowa wysyłka

Opis

Znajomość prawa zamówień publicznych nie wystarczy do bezproblemowego przeprowadzania postępowań. Zamawiający i wykonawcy muszą znać również przepisy prawa cywilnego, których zastosowanie w zamówieniach publicznych omówili autorzy książki.

 

W opracowaniu przejrzyście i szczegółowo wyjaśniono zasady składania oświadczenia woli w formie pisemnej, ustnej i elektronicznej oraz podstawowe instytucje szeroko pojętego prawa cywilnego, takie jak: ciężar dowodu, kary umowne, solidarna odpowiedzialność, należyta staranność. Czytelnicy dowiedzą się również, jak zawierać umowy najczęściej stosowane w ramach zamówień publicznych: sprzedaży, o dzieło, o świadczenie usług, na roboty budowlane i na sukcesywną dostawę paliw. Autorzy wskazali różnice między często mylonymi instytucjami rękojmi i gwarancji oraz przedstawili warunki skutecznego ustanowienia pełnomocnictwa. Wyjaśnili także, jak poprawnie stosować przepisy kodeksu postępowania cywilnego w odniesieniu do środków ochrony prawnej. Publikację wzbogacają liczne przykłady i wskazówki dla obu stron postępowania o zamówienie.

 

Drugie wydanie książki zostało uzupełnione o najnowsze orzecznictwo KIO i sądów cywilnych. Autorzy uwzględnili nowelizacje pzp, które weszły w życie od czasu pierwszego wydania publikacji. Uaktualnili ponadto wzory umów zamieszczone na dołączonej do opracowania płycie CD.

Autorzy

Eliza Grabowska-Szweicer – radca prawny, ekspert prawa zamówień publicznych, wykładowca, autorka publikacji z zakresu zamówień publicznych.

 

Marcin Meducki– radca prawny, prowadzi własną praktykę radcowską, ekspert prawa zamówień publicznych, wykładowca i autor licznych publikacji z zakresu zamówień publicznych.

Spis treści

„Zastosowanie prawa cywilnego w zamówieniach publicznych”
Autorzy: Eliza Grabowska-Szweicer, Marcin Meducki

 

Spis treści
Wykaz skrótów
Wstęp

Rozdział 1
Cywilistyczny charakter postępowania o udzielenie zamówienia publicznego


1.1.    Ciężar dowodu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
1.2.    Należyta staranność w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
1.3.    Zasada swobody umów i jej ograniczenia w przepisach pzp

Rozdział 2
Regulacje kodeksu cywilnego najczęściej stosowane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego


2.1.    Oświadczenia woli – definicja i forma

2.1.1.    Oświadczenia woli a oświadczenia wiedzy
2.1.2.    Forma oświadczenia woli

2.2.    Nieważność czynności prawnej
2.3.    Wady oświadczeń woli
2.4.    Terminy w kc i w pzp

2.4.1.    Termin składania ofert
2.4.2.    Terminy związane z wyjaśnieniami
2.4.3.    Dni wolne od pracy a praktyka zamówień publicznych
2.4.4.    Termin związania ofertą


Rozdział 3
Zastosowanie przepisów kodeksu cywilnego do umów w sprawach zamówień publicznych


3.1.    Uwagi ogólne

3.1.1.    Forma i język umowy
3.1.2.    Umowy adhezyjne i klauzule abuzywne w postępowaniu o udzielenie zamówienia

3.2.    Sposoby zawierania umów w kodeksie cywilnym

3.2.1.    Tryb ofertowy
3.2.2.    Negocjacje
3.2.3.    Przetarg albo aukcja

3.3.    Niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania

3.3.1.    Definicja zobowiązania a wykonanie zobowiązania
3.3.2.    Zagadnienie podwykonawstwa

3.4.    Solidarna odpowiedzialność za wykonanie zobowiązania

3.4.1.    Wypowiedzenie umowy konsorcjum

3.5.    Zasada walutowości
3.6.    Skutki nienależytego wykonania lub niewykonania zobowiązania

3.6.1.    Roszczenia zamawiającego

3.7.    Zwłoka a opóźnienie
3.8.    Wykonanie zastępcze
3.9.    Kary umowne
3.10.    Odstąpienie od umowy

Rozdział 4
Rękojmia i gwarancja


4.1.    Rękojmia w umowie sprzedaży
4.2.    Rękojmia w innych umowach

4.2.1.    Rękojmia w robotach budowlanych i w umowie o dzieło
4.2.2.    Dochodzenie roszczeń w umowie o roboty budowlane

4.3.    Gwarancja jakości

4.3.1.    Gwarancja a rękojmia
4.3.2.    Zakres gwarancji
4.3.3.    Terminy gwarancji
4.3.4.    Gwarancja jako kryterium oceny ofert


Rozdział 5
Pełnomocnictwo


5.1.    Uwagi ogólne
5.2.    Forma pełnomocnictwa
5.3.    Pełnomocnictwo w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
5.4.    Pełnomocnictwo do korzystania ze środków ochrony prawnej
5.5.    Prokura
5.6.    Skutki wadliwej reprezentacji w kodeksie cywilnym
5.7.    Spółki handlowe

5.7.1.    Zasady reprezentacji – uwagi ogólne
5.7.2.    Spółka jawna
5.7.3.    Spółka partnerska
5.7.4.    Spółka komandytowa
5.7.5.    Spółka komandytowo-akcyjna
5.7.6.    Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna

5.8.    Zasady reprezentacji fundacji i stowarzyszeń

5.8.1.    Fundacje
5.8.2.    Stowarzyszenia


Rozdział 6
Stosowanie przepisów kodeksu postępowania cywilnego w postępowaniu wywołanym wniesieniem środków ochrony prawnej


6.1.    Postępowanie odwoławcze

6.1.1.    Przegląd poglądów doktryny
6.1.2.    Przykłady praktyki orzeczniczej

6.2.    Skarga do sądu okręgowego

Rozdział 7
Najczęściej stosowane w zamówieniach publicznych umowy nazwane


7.1.    Umowa sprzedaży
7.2.    Umowa dostawy sukcesywnej paliw do samochodów
7.3.    Umowa o roboty budowlane
7.4.    Umowa o dzieło
7.5.    Umowa o świadczenie usług
7.6.    Przykłady komparycji umów w sprawie zamówienia publicznego

Wzory dokumentów

Bibliografia
Wykaz przywołanych orzeczeń
Skorowidz

Ostatnio przeglądane

Zastosowanie prawa cywilnego w zamówieniach publicznych
 

Zastosowanie prawa cywilnego w zamówieniach publicznych

Eliza Grabowska-Szweicer, Marcin Meducki

Twoja cena: 60,00 zł / 128,00 zł
więcej