Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Twój koszyk jest pusty

Wyszukiwarka


Rozwód cywilny i „rozwód kościelny". Rozwiązywanie i stwierdzanie nieważności małżeństwa

Podziel się:

Wykop Facebook Twitter Twitter
 

Kod produktu: RCiRK

ISBN: 978-83-64512-21-6

Liczba stron: 248

Okładka: twarda

Cena: 119,00

Dostępność: Nakład wyczerpany

Darmowa wysyłka

Kategorie:

Opis

Czy w Kościele są rozwody? Kiedy małżeństwo można uznać za nieważne? Jak długo trwa proces w sądzie kościelnym? Ile kosztuje taki „rozwód” i dlaczego jest droższy od cywilnego?

 

Pierwsza książka na temat tzw. rozwodów kościelnych pomoże przebrnąć przez trudny proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Małżonkowie dowiedzą się, jak rozpocząć procedurę, formułować kolejne pisma procesowe i występować przed kościelnymi organami. Autorzy wyjaśniają między innymi, jakie elementy musi zawierać skarga powodowa, co może być dowodem w procesie i kogo można powołać na świadka. Szczegółowo opisują przyczyny nieważności małżeństwa, tłumacząc, dlaczego alkoholizm, homoseksualizm lub choroba psychiczna współmałżonka nie zawsze muszą być podstawą do uzyskania „rozwodu kościelnego”.

 

W książce znajdują się również praktyczne wskazówki, które ułatwią przygotowanie się do rozwodu cywilnego. Autorzy radzą, jak wnieść pozew o rozwód, udowodnić rozkład pożycia małżeńskiego i podzielić majątek po rozwodzie. Odpowiadają na wiele trudnych pytań dotyczących ustalenia kontaktów z dziećmi i przyznania alimentów. Podpowiadają, jak radzić sobie z różnymi formami nękania ze strony byłego współmałżonka, w tym ze zniesławieniem i znieważaniem w internecie, które coraz częściej towarzyszą rozwodowi.

Autorzy

Jerzy Pasieka – radca prawny, partner zarządzający w kancelarii Pasieka, Derlikowski, Brzozowska i Partnerzy. Ekspert z zakresu prawa rozwodowego.

 

Michał Olszyński – radca prawny, prowadzi postępowania rozwodowe oraz postępowania o separację i podział majątku pomałżeńskiego.

 

Beata Broniewicz-Pasieka – adwokat, ekspert z zakresu prawa rodzinnego, w szczególności w aspekcie międzynarodowym.

 

Magdalena Wojdała – adwokat kościelny, ekspert w dziedzinie kościelnego prawa procesowego. Udziela specjalistycznych porad z zakresu prawa kanonicznego.

Spis treści

„Rozwód cywilny i „rozwód kościelny". Rozwiązywanie i stwierdzanie nieważności małżeństwa”
Autorzy: Jerzy Pasieka, Michał Olszyński, Beata Broniewicz-Pasieka, Magdalena Wojdała

 

Spis treści
Wykaz skrótów
Słowo wstępne

Część 1.
Rozwody cywilne w praktyce

1.    Rozwód (rozwiązanie małżeństwa) w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym

Rozwiązanie małżeństwa przez rozwód – podstawowe przesłanki
Negatywne przesłanki rozwodowe – tzw. przeszkody rozwodowe


2.    Rozwód w Kodeksie postępowania cywilnego

3.    Opieka nad dziećmi i władza rodzicielska przed rozwodem, w trakcie rozwodu i po rozwodzie

4.    Obowiązek alimentacyjny przed rozwodem, w trakcie rozwodu i po rozwodzie

5.    Majątek małżeński i jego podział po rozwodzie

Majątek wspólny – pojęcie oraz sprawowanie zarządu przez małżonków
Podział majątku wspólnego


Część 2.
Prawo kanoniczne – stwierdzenie nieważności małżeństwa


Podstawowe pojęcia
1.    Czy w Kościele są rozwody?
2.    „Rozwód kościelny” a stwierdzenie nieważności małżeństwa. Dlaczego pojęcia „rozwód kościelny” i „unieważnienie małżeństwa” są niewłaściwe?
3.    Jakie dokumenty stanowią podstawę prawną procesów o stwierdzenie nieważności małżeństwa?
4.    Co oznacza pojęcie „proces kanoniczny”?
5.    Jakie mogą być motywy wszczęcia procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa?
6.    Jak długo trwa proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa?
7.    Czym jest skarga powodowa?
8.    Czym jest sąd biskupi?
9.     W jaki sposób ustala się właściwość sądu?
10.   Jak przebiega proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa?
11.   Kto może być sędzią w prawie kościelnym?
12.   Z jakich powodów można domagać się wyłączenia sędziego z procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa?
13.   Kim jest obrońca węzła małżeńskiego?
14.   Kto może być adwokatem kościelnym?
15.   Dlaczego warto zaangażować adwokata do procesu?
16.   Co oznacza, że proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa jest dwuinstancyjny?
17.   Czym jest Rota Rzymska i jakie sprawy należą do jej kompetencji?
18.   Powód i strona pozwana – co to oznacza?
19.   Czym jest klauzula wyrokowa?
20.   Czym jest dyspensa od małżeństwa zawartego, a niedopełnionego?
21.   Czy w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa jest możliwa mediacja?
22.   Mam rozwód cywilny – po co mi stwierdzenie nieważności małżeństwa?


Przebieg procesu
1.    Co musi zawierać skarga powodowa?
2.    Z jakich przyczyn można odrzucić skargę powodową?
3.    Co można zrobić w sytuacji, gdy trybunał pierwszej instancji odrzucił skargę powodową?
4.    Dostałem pismo z sądu biskupiego wraz z odpisem skargi powodowej. Co zrobić w takiej sytuacji?
5.    Co oznacza „dekret zawiązania sporu”?
6.    Jakie dowody dopuszcza się w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa?
7.    Czym są oświadczenia stron?
8.    Jakie dokumenty mogą być dowodami w procesie?
9.    Kto może być świadkiem w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa?
10.   W jakich sprawach powołuje się biegłego?
11.   Czy w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa wykorzystuje się dowody z oględzin sądowych i wizji lokalnej?
12.   Czym są domniemania?
13.   Co się dzieje w sytuacji, gdy strona pozwana odmawia stawiennictwa w sądzie?
14.   Czym jest wyrok?
15.   Czy w prawie kanonicznym mamy do czynienia z separacją małżonków?
16.   Co należy zrobić w sytuacji, gdy śmierci współmałżonka nie można udowodnić za pomocą autentycznego dokumentu (np. jeśli małżonek zaginął w trakcie wyprawy w góry)?


Przyczyny nieważności małżeństwa
1.    Czym są przeszkody zrywające?
2.    Z jakich powodów uważa się, że małżeństwo zostało zawarte nieważnie?
3.    W jakim wieku można ważnie zawrzeć małżeństwo?
4.    Pod jakim warunkiem impotencja może być przeszkodą do zawarcia małżeństwa?
5.    Czy niepłodność jest przeszkodą do zawarcia małżeństwa?
6.    Co oznacza przeszkoda bigamii?
7.    Przeszkoda różnej religii – co to znaczy?
8.    Co oznaczają przeszkody święceń kapłańskich i ślubów zakonnych?
9.    Czym są przeszkody uprowadzenia i występku?
10.   W jakim stopniu pokrewieństwo jest przeszkodą do zawarcia małżeństwa?
11.   Czy małżeństwo zawarte między powinowatymi może być ważne?
12.   Czym jest przyzwoitość publiczna?
13.   Czym jest przeszkoda pokrewieństwa prawnego?
14.   Czym jest zgoda małżeńska?
15.   Jakie zaburzenia psychiczne powodują nieważność małżeństwa?
16.   Żona zataiła, że leczy się na stwardnienie rozsiane. Dowiedziałem się o tym przypadkiem. Czy można uznać małżeństwo za zawarte nieważnie?
17.   Po ślubie okazało się, że mąż jest alkoholikiem. Po alkoholu stawał się agresywny, co było – między innymi – przyczyną rozwodu. Czy mam szansę na stwierdzenie nieważności małżeństwa?
18.   Jaką wiedzą o małżeństwie należy dysponować, aby ważnie zawrzeć ten sakrament?
19.   Co oznacza stwierdzenie „błąd co do osoby”?
20.   W jakiej sytuacji mamy do czynienia z podstępnym wprowadzeniem w błąd?
21.   Czym jest zgoda pozorna?
22.   Co oznacza, że małżeństwo zostało zawarte pod warunkiem?
23.   Czym są przymus i bojaźń?
24.   Po kilku miesiącach znajomości okazało się, że jestem w ciąży. Wiedziałam, że nie będę miała żadnego wsparcia ze strony rodziców – pochodzę z rodziny patologicznej. Zostałam bez środków do życia, dlatego małżeństwo wydawało mi się jedynym rozwiązaniem. Po jakimś czasie odeszłam od męża, którego nigdy nie kochałam. Czy mogę starać się o stwierdzenie nieważności małżeństwa?
25.   Mąż wychowywał się w niepełnej rodzinie – nie miał ojca, wychowywała go matka. Po ślubie przekonałam się, że jest od niej całkowicie zależny. Nawet najbardziej banalnej decyzji nie podejmował samodzielnie ani w porozumieniu ze mną – wszystko konsultował z matką i robił dokładnie tak, jak ona kazała. Po kilku latach zdecydowałam się na rozwód, gdyż nie byłam w stanie tak żyć. Czy mam podstawy do starania się o stwierdzenie nieważności małżeństwa?
26.   Czy homoseksualizm wpływa na ważność małżeństwa?
27.   Jakie są koszty procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa?


Część 3.
Aspekty międzynarodowego prawa rozwodowego

1.    Rozwody z czynnikiem międzynarodowym

2.    Egzekucja świadczeń alimentacyjnych w UE

Konwencja nowojorska
Rozporządzenie Rady (WE) nr 4/2009 w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania
i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych
Konwencja haska


Część 4.
Zniesławienie i znieważanie współmałżonków w internecie, stalking oraz inne formy nękania współmałżonka

Koszty

O Autorach
Akty prawne

Ostatnio przeglądane

Rozwód cywilny i „rozwód kościelny". Rozwiązywanie i stwierdzanie nieważności małżeństwa
 

Rozwód cywilny i „rozwód kościelny". Rozwiązywanie i stwierdzanie nieważności małżeństwa

Jerzy Pasieka, Michał Olszyński, Beata Broniewicz-Pasieka, Magdalena Wojdała

Cena: 119,00 zł
więcej