Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Twój koszyk jest pusty

Wyszukiwarka


Udostępnianie przetworzonej informacji publicznej

Podziel się:

Wykop Facebook Twitter Twitter
 

Kod produktu: UPIP

Wydawnictwo: PRESSCOM

Biblioteka Informacja Publiczna

Rok wydania: 2015

ISBN: 978-83-64512-47-6

Liczba stron: 224

Okładka: twarda

Bestseller,

Cena: 119,00

Dostępność: Produkt dostępny

Darmowa wysyłka

Kategorie:

Opis

Kiedy można odmówić udostępnienia informacji publicznej, która wymaga od urzędnika dokonania obliczeń, zestawienia danych lub samodzielnego jej zredagowania? Czym różni się informacja przetworzona od prostej? Czy za przygotowanie i przekazanie informacji przetworzonej można pobierać opłaty?

 

Urzędnicy zobowiązani do udostępniania informacji publicznej często nie są pewni, w jakich sytuacjach mają do czynienia z informacją przetworzoną, zwłaszcza że udip nie definiuje jednoznacznie tego terminu. Książka pomaga rozwiać wątpliwości, wskazując, jak odróżnić informację przetworzoną od prostej i przekształconej oraz komu i na jakich zasadach należy ją udostępniać.

 

Na podstawie bogatego orzecznictwa autor wyjaśnia, czy za informację przetworzoną można uznać m.in.: wykaz wokand sądu za wybrany miesiąc, dokument, w którym dokonano anonimizacji konkretnych danych osobowych, czy listę wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę budynków mieszkalnych w konkretnym powiecie. Osoby i podmioty zainteresowane uzyskaniem informacji przetworzonej dowiedzą się, jak prawidłowo sporządzić wniosek o jej udostępnienie i udowodnić, że uzyskanie tego typu informacji jest szczególnie istotne dla interesu publicznego. Autor podpowiada również, w jakiej formie można udostępniać informację przetworzoną i kiedy dopuszczalne jest umorzenie postępowania o jej udostępnienie.

Autorzy

Prof. dr hab. Mariusz Jabłoński – kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, radca prawny, specjalista z zakresu dostępu do informacji publicznej, ochrony informacji w administracji oraz ochrony danych osobowych. Autor wielu publikacji, członek rady konsultacyjnej miesięcznika „IT w Administracji”.

Spis treści

„Udostępnianie przetworzonej informacji publicznej”
Autor: Mariusz Jabłoński

 

Spis treści
Wykaz skrótów

 

Model prawa dostępu do informacji publicznej – słowo wstępne

Rozdział 1. Dostęp do informacji jako standard demokracji i jawności życia publicznego

1.1.    Pojęcie jawności życia publicznego
1.2.    Konstytucyjne gwarancje dostępności informacji
1.3.    Gwarancje systemowe jawności działań państwa i jego funkcjonariuszy

Rozdział 2. Kwestia bezpośredniego stosowania art. 61 Konstytucji w praktyce udostępniania informacji publicznej

2.1.    Pojęcie bezpośredniego stosowania przepisów Konstytucji RP
2.2.    Bezpośrednie stosowanie art. 61 Konstytucji RP przed uchwaleniem udip

2.2.1.    Definiowanie treści art. 61 ust. 1, 2 i 4 Konstytucji RP w praktyce ich stosowania
2.2.2.    Zasadność bezpośredniego stosowania art. 61 ust. 3 Konstytucji RP jako podstawy ograniczania prawa dostępu do informacji publicznej

2.3.    Udostępnienie przetworzonej informacji publicznej do czasu wejścia w życie udip

Rozdział 3. Specyfika prawa do uzyskania przetworzonej informacji publicznej

3.1.    Konstrukcja „przetworzenia informacji publicznej” w pracach nad ustawą o dostępie do informacji publicznej
3.2.    Elementy treści prawa do uzyskania przetworzonej informacji publicznej

3.2.1.    Konstytucyjność praktyki odwoływania się przez ustawodawcę do zwrotów niedookreślonych
3.2.2.    Znaczenie interesu publicznego w realizacji prawa dostępu do informacji publicznej
3.2.3.    Identyfikacja „szczególnie istotnego interesu publicznego” z punktu widzenia zobowiązanego do udostępnienia przetworzonej informacji publicznej
3.2.4.    Posiadanie i klasyfikacja informacji jako informacji dotyczącej sprawy publicznej
3.2.5.    Sposób i zakres wykorzystania źródeł informacji niezbędnych do wytworzenia i udostępnienia informacji przetworzonej
3.2.6.    Funkcjonalny podział informacji publicznej na informację prostą i informację przetworzoną


Rozdział 4. Weryfikacja treści wniosku (żądania) w celu ustalenia przedmiotu udostępnienia

4.1.    Szeroka koncepcja identyfikacji czynności, które musi podjąć zobowiązany w celu wytworzenia informacji przetworzonej
4.2.    Wąska koncepcja identyfikacji czynności, które musi podjąć zobowiązany w celu wytworzenia informacji przetworzonej
4.3.    Przekroczenie granic konstytucyjnego prawa dostępu do informacji publicznej
4.4.    Przetworzenie informacji a kwestia zapewnienia normalnego toku funkcjonowania zobowiązanego do udostępnienia informacji publicznej
4.5.    Identyfikacja podmiotu występującego z wnioskiem o udostępnienie przetworzonej informacji publicznej z punktu widzenia możliwości spełnienia przez niego przesłanki „szczególnie istotnego interesu publicznego”
4.6.    Ocena istnienia w sprawie „szczególnie istotnego interesu publicznego” w zakresie żądania o udostępnienie zbioru dokumentów oraz dokumentacji kontrolnej
4.7.    Ocena istnienia w sprawie „szczególnie istotnego interesu publicznego” w zakresie żądań udostępnienia informacji publicznej w celu jej wykorzystania w treści pracy licencjackiej, magisterskiej czy doktorskiej
4.8.    Publiczna informacja przetworzona jako pomoc prawna
4.9.    Klasyfikacja wytworzonej przez zobowiązanego przetworzonej informacji publicznej z punktu widzenia kolejnych wniosków o udostępnienie
4.10.    Praktyka „obejścia” szerokiej koncepcji identyfikacji przetworzonej informacji publicznej i jej skutki

Rozdział 5. Procedura postępowania w sprawie wniosku o udostępnienie przetworzonej informacji publicznej

5.1.    Działania niezbędne do podjęcia przez zobowiązanego w procesie merytorycznego rozpatrywania wniosku o udostępnienie informacji publicznej

5.1.1.    Zdefiniowanie udip jako aktu, na podstawie którego następuje udostępnienie żądanej informacji
5.1.2.    Brak normatywnego wzorca wniosku o udostępnienie informacji publicznej i jego skutki
5.1.3.    Brak normatywnego wzorca wniosku o udostępnienie przetworzonej informacji publicznej i jego skutki

5.2.    Specyfika postępowania zobowiązanego w zakresie merytorycznego rozstrzygnięcia w przedmiocie udostępnienia informacji wymagającej przetworzenia

5.2.1.    Model pierwotny – oparcie zasad postępowania na przepisach kpa
5.2.2.    Model uznania przepisów udip za kompletne w zakresie procedury i podstaw rozstrzygnięcia o udostępnieniu lub odmowie udostępnienia informacji przetworzonej
5.2.3.    Model samoistnego stosowania art. 3 ust. 1 pkt 1 udip

5.3.    Dopuszczalność pobrania opłaty za przygotowanie i przekazanie informacji przetworzonej

Zakończenie
Bibliografia

Ostatnio przeglądane

Udostępnianie przetworzonej informacji publicznej
 

Udostępnianie przetworzonej informacji publicznej

Mariusz Jabłoński

Cena: 119,00 zł
więcej