Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Twój koszyk jest pusty

Wyszukiwarka


Ustawa o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych. Komentarz

Podziel się:

Wykop Facebook Twitter Twitter
 

Kod produktu: KUoZUPZP

Wydawnictwo: PRESSCOM

Biblioteka Przetargi Publiczne

Rok wydania: 2016

Seria: Komentarz

ISBN: 978-83-64512-99-5

Liczba stron: 629

Okładka: twarda

Promocja,

Twoja cena:148,00

Stara cena: 188,00 zł

Oszczędzasz: 40,00 zł

Dostępność: Produkt dostępny

Darmowa wysyłka

Kategorie:

Opis

Publikacja stanowi szczegółowy komentarz do nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych, która weszła w życie 28 lipca 2016 roku. Wprowadzone wówczas zmiany dotyczą wszystkich etapów prowadzenia postępowania oraz samego składania ofert. Komentarz jest przydatnym narzędziem zarówno dla zamawiających, jak i dla wykonawców.

 

W opracowaniu autorzy kompleksowo omówili zmiany dotyczące czynności związanych z przygotowaniem postępowania, tworzeniem opisu przedmiotu zamówienia oraz otwarciem, badaniem i oceną ofert. Czytelnik pozna nowe zasady zamieszczania ogłoszeń o zamówieniach, tworzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a także dowie się, jakie są najnowsze regulacje dotyczące umów i środków ochrony prawnej. Książka prezentuje także nowy tryb postępowania, jakim jest partnerstwo innowacyjne, oraz zmiany w dotychczasowych trybach i sposobach prowadzenia postępowań: przetargu nieograniczonym i ograniczonym, aukcjach elektronicznych czy umowach ramowych.

 

W książce omówione zostały m.in.:

 

  • nowe zasady formułowania kryteriów oceny ofert oraz prowadzenia badania i oceny ofert,
  • dokumenty, jakich zamawiający może żądać od wykonawców,
  • przesłanki obligatoryjne i fakultatywne wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
  • warunki udziału wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
  • znowelizowane zasady zmiany umów w sprawie zamówienia publicznego,
  • zmienione regulacje w zakresie korzystania ze środków ochrony prawnej.

Autorzy

Grzegorz Mazurek - adwokat i specjalista ds. zamówień publicznych, były wiceprezes Krajowej Izby Odwoławczej i arbiter Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Członek zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych. Wykładowca studiów podyplomowych Szkoły Głównej Handlowej i Uniwersytetu Warszawskiego. Doradza zamawiającym i wykonawcom.

 

Sebastian Zaręba - adwokat z bogatym doświadczeniem praktycznym w zamówieniach publicznych, zdobytym przy organizacji postępowań u zamawiających. Pełnił funkcje w komisjach przetargowych, reprezentował zamawiających i wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Posiada również duże doświadczenie w zakresie reprezentowania zamawiających w procesach cywilnych związanych z wykonaniem umów o udzielenie zamówienia publicznego.

Spis treści

„Ustawa o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych. Komentarz”

Autorzy: Grzegorz Mazurek, Sebastian Zaręba

 

Spis treści

 

Wykaz skrótów


Rozdział 1.
Nowe definicje oraz zmiany w dotychczasowych określeniach przedmiotu regulacji pzp

Rozdział 2.
Zwolnienia ze stosowania ustawy – zmiany

Rozdział 3.
Zamówienia mieszane, zakaz łączenia i dzielenia zamówień

Rozdział 4.
Zmiany w zasadach zamówień publicznych

Rozdział 5.
Komunikacja w postępowaniach prowadzonych od 18 października 2018 r.

Rozdział 6.
Ogólne przepisy o ogłoszeniach i plan zamówień publicznych

Rozdział 7.
Zmiana dotycząca stosowania przepisów kodeksu cywilnego w zakresie terminów

Rozdział 8.
Organizacja prowadzenia zamówień – centralni zamawiający i pomocnicze działania zakupowe

Rozdział 9.
Komisja przetargowa, zespół do nadzoru nad realizacją zamówienia

Rozdział 10.
Warunki udziału w postępowaniu i niepodleganie wykluczeniu. Badanie podmiotowe

Rozdział 11.
Opis przedmiotu zamówienia – zmiany

Rozdział 12.
Szacowanie wartości zamówienia – zmiany

Rozdział 13.
SIWZ, podwykonawcy, modyfikacje SIWZ

Rozdział 14.
Przetarg nieograniczony – zmiany

Rozdział 15.
Zmiany w przetargu ograniczonym

Rozdział 16.
Zmiany w negocjacjach z ogłoszeniem

Rozdział 17.
Zmiany w dialogu konkurencyjnym

Rozdział 18.
Zmiany w negocjacjach bez ogłoszenia

Rozdział 19.
Zamówienie z wolnej ręki – zmiany

Rozdział 20.
Zmiany w zapytaniu o cenę

Rozdział 21.
Partnerstwo innowacyjne – nowy tryb

Rozdział 22.
Zmiany w licytacji elektronicznej

Rozdział 23.
Zmiany dotyczące odrzucenia ofert

Rozdział 24.
Kryteria oceny ofert – zmiany

Rozdział 25.
Aukcja elektroniczna – zmiany

Rozdział 26.
Zmiany dotyczące wyników postępowania

Rozdział 27.
Umowa ramowa – zmiany

Rozdział 28.
Dynamiczny system zakupów – zmiany

Rozdział 29.
Zmiany dotyczące konkursu

Rozdział 30.
Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa – zmiany

Rozdział 31.
Zamówienia sektorowe – zmiany

Rozdział 32.
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Rozdział 33.
Zmiany w umowach

Rozdział 34.
Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, organizacja – zmiany

Rozdział 35.
Zmiany w zakresie środków ochrony prawnej

Wykaz cytowanych i przywoływanych aktów prawnych
Orzecznictwo
Bibliografia

Ostatnio przeglądane

Ustawa o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych. Komentarz
 

Ustawa o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych. Komentarz

Grzegorz Mazurek, Sebastian Zaręba

Twoja cena: 148,00 zł / 188,00 zł
więcej