Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Twój koszyk jest pusty

Wyszukiwarka


Mitologia rodo – konfrontacja z najczęstszymi błędami i absurdami

Podziel się:

Wykop Facebook Twitter Twitter
 

Kod produktu: MR

Wydawnictwo: PRESSCOM

Biblioteka ABI EXPERT

Rok wydania: 2020

ISBN: 978-83-65611-86-4

Liczba stron: 339

Okładka: twarda

Polecany,

Cena: 128,00

Wysyłka: do 24 godzin

Dostępność: Produkt dostępny

Darmowa wysyłka

Opis

Wokół rodo narosło wiele mitów – niektóre bawią, inne prowadzą do absurdalnych sytuacji. Niniejsza publikacja rozwieje wszelkie wątpliwości związane z tym rozporządzeniem. Jest to zbiór blisko stu dobrych i złych praktyk z opisem kontrowersyjnych wyroków oraz kar nałożonych za działalność niezgodną z przepisami.

 

W książce autorzy przedstawiają główne grzechy administratorów w zakresie realizacji obowiązku informacyjnego – od niejasnych komunikatów, braku odpowiedniej formy przekazu, po powielanie klauzul i wymuszanie ich podpisywania. Sporo miejsca poświęcają także powszechnemu przekonaniu o konieczności gromadzenia zgód (najlepiej wyrażonych na piśmie) oraz najczęstszym błędom towarzyszącym przy ich wycofywaniu.

 

Dzięki opracowaniu czytelnik dowie się, jak poradzić sobie z nowymi nakazami w codziennym funkcjonowaniu organizacji. Pokona trudności związane ze zidentyfikowaniem administratora, współadministratora i podmiotu przetwarzającego. Wyeliminuje punkty zapalne w procesie rekrutacji oraz uniknie nadużyć związanych z wykorzystaniem monitoringu w miejscu pracy. Zawarte wzory dokumentów, umów i klauzul pomogą m.in. w prawidłowym sformułowaniu przejrzystej polityki bezpieczeństwa i wypracowaniu schematu postępowania w przypadku naruszenia ochrony danych. Dzięki temu administratorzy nauczą się unikać sztucznego tworzenia niepotrzebnej dokumentacji i lepiej przygotują się do ewentualnej kontroli UODO.

 

Lektura tej książki sprawi, że mit „rodo = zgoda na wszystko” zostanie obalony. Czytelnicy poznają inne podstawy przetwarzania, które nie dość, że chronią od ryzyka, to otwierają nowe możliwości i usprawniają procesy ochrony danych.

Autorzy

Autorzy są pracownikami Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka, której jednym z wiodących obszarów działalności jest doradztwo związane z ochroną danych osobowych.

 

Aleksandra Zomerska – absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii, a także szkoły prawa własności intelektualnej prowadzonej przez Centrum Praw Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza. Obecnie aplikantka adwokacka w Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu. Prawniczka z Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka. Specjalizuje się w doradztwie prawnym w zakresie ochrony danych osobowych.
 
Robert Brodzik – prawnik w Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka, specjalizuje się w prawie ochrony danych osobowych oraz prawie korporacyjnym. Posiada duże doświadczenie we wdrażaniu modeli ochrony danych osobowych, również o charakterze międzynarodowym. Autor publikacji książkowych, współautor komentarza do ustawy o ochronie danych osobowych.
 
Michał Kluska – Senior Associate, adwokat w Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka. Dwanaście lat doświadczenia w obszarze ochrony danych osobowych. Inspektor ochrony danych dla przedsiębiorców w kilku branżach. Wykładowca i prelegent. Autor publikacji prasowych i książkowych.

Spis treści

Spis treści

Wykaz skrótów

 

Rozdział 1

Rodo – czym jest i skąd właściwie te mity?

1.1. Wstęp

1.2. Skąd się wzięło rodo? Początki

1.3. Ale właściwie po co „nowe rodo”?

1.4. Ewolucja czy rewolucja?

1.5. Ochrona danych osobowych nie jest bezwzględna

1.6. Rodo – ale czemu tak ogólnie?

1.7. Rozliczalność

1.8. Kodeksy postępowania i mechanizmy certyfikacji – sposób na doprecyzowanie rodo

 

Rozdział 2

Problem z ustaleniem administratora, w tym w sektorze publicznym

2.1. Wprowadzenie

2.2. Administrator w sektorze prywatnym

2.2.1. Trudności związane z odróżnieniem administratora od podmiotu przetwarzającego

2.2.2. Trudności w zidentyfikowaniu współadministrowania

2.3. Administrator w sektorze publicznym

2.3.1. Kompetencje organu publicznego jako wyznacznik statusu administratora

2.3.2. Wyznaczenie administratora w przepisach prawa

2.4. (Nie)wszechobecne rodo, czyli wyłączenia stosowania przepisów rodo

 

Rozdział 3

Wszechobecne zgody

3.1. Zgoda w świetle innych podstaw prawnych – kiedy ją wybrać?

3.2. Forma zgody

3.3. Zgoda wymuszona

3.4. Zgoda a sprzedaż danych

3.5. Zgoda a dane wrażliwe

3.6. Dane osobowe na fotografiach – rozpowszechnianie wizerunku a zgoda

3.7. Wycofanie zgody – najczęstsze błędy

3.8. Zgoda a realizacja praw wynikających z rodo

3.9. Dlaczego niepozorna zgoda jest ważna?

 

Rozdział 4

Umowy powierzenia

4.1. Umowa powierzenia

4.2. Kiedy zawieramy umowę powierzenia

4.3. Kwalifikacja do bycia podmiotem przetwarzającym

4.4. Pomoc podmiotu przetwarzającego

4.5. Kontrola podmiotu przetwarzającego

4.6. Dalsze powierzenie, czyli podpowierzenie

4.7. Odpowiedzialność podmiotu przetwarzającego

4.8. Zakończenie umowy powierzenia

Wzór umowy powierzenia

Wzór procedury weryfikacji podmiotu przetwarzającego

 

Rozdział 5

Szaleństwo klauzul informacyjnych

5.1. Wprowadzenie

5.2. Zasady informowania

5.3. Siedem grzechów głównych administratora

5.3.1. Wręczanie ogólnych niejasnych klauzul

5.3.2. Brak dobrania odpowiedniej formy przekazu informacji

5.3.3. Wymuszanie podpisywania klauzul

5.3.4. Kilkakrotne przekazywanie klauzul informacyjnych

5.3.5. Spełnianie obowiązku informacyjnego „wstecz”

5.3.6. Brak lub zbyt późne wykonanie obowiązku informacyjnego

5.3.7. Sprowadzenie stosowania rodo do wręczenia klauzul

 

Rozdział 6

Prawa podmiotów danych

6.1. Realizacja praw osób, których dane dotyczą

6.2. Prawo dostępu do danych osobowych

6.3. Prawo do sprostowania danych

6.4. Prawo do usunięcia danych – tzw. prawo do bycia zapomnianym

6.5. Prawo do ograniczenia przetwarzania

6.6. Prawo do przenoszenia danych

6.7. Prawo sprzeciwu

6.8. Skarga do organu

Przykładowy wniosek o realizację praw

 

Rozdział 7

Zakres danych osobowych dotyczący pracownika i kandydata do pracy oraz zgoda pracownicza – czy swobodnie można prosić o jej wyrażenie i zbierać dane biometryczne

 

7.1. Wprowadzenie

7.2. „Wiem, że nic nie wiem”, czyli przetwarzanie danych osobowych na etapie rekrutacji

7.3. Punkty zapalne w procesie rekrutacji z perspektywy rodo

7.4. Przetwarzanie danych osobowych pracownika

7.5. „Wiem, że nic nie wiem”, czyli paradoks przetwarzania danych osobowych przez pracodawcę

 

Rozdział 8

Antidotum na monitoring – w pracy i nie tylko

8.1. Monitoring – współczesny standard

8.2. Czym właściwie jest monitoring?

8.3. Monitoring – ramy prawne

8.4. Problem służby zdrowia

8.5. Monitoring wizyjny w miejscu pracy – najczęstsze błędy i nadużycia

8.5.1. Monitoring w zatrudnieniu – polska regulacja

8.5.2. Monitoring wizyjny

8.5.3. Ukryte formy monitoringu wizyjnego pracowników

8.6. Monitoring poczty elektronicznej pracowników

8.7. Inne formy monitoringu

8.7.1. Czym właściwie jest „inna forma monitoringu”?

8.7.2. Dane biometryczne pracownika

8.8. Monitorowanie a DPIA

8.9. Monitorowanie a IOD

 

Rozdział 9

Dokumentacja – czy rodo sprowadza się do tworzenia dokumentów wyłącznie na wypadek kontroli Prezesa UODO

9.1. Rodo a dokumenty

9.2. Zasada rozliczalności

9.3. Procedury realizacji praw

Wzór podstawowej (do rozbudowania i uzupełnienia) polityki bezpieczeństwa

 

Rozdział 10

Problematyczne zgłaszanie naruszeń ochrony danych i informowanie o nich

10.1. Uwagi wstępne

10.2. Oblicza naruszenia ochrony danych osobowych

10.3. Co się składa na naruszenie ochrony danych?

10.3.1. Naruszenie poufności

10.3.2. Naruszenie dostępności

10.3.3. Naruszenie integralności

10.4. Nieubłagany czas – ile naprawdę mam go od wystąpienia naruszenia

10.5. Naruszenie ochrony danych – jaka jest rola procesora i czy rzeczywiście bezgraniczna?

10.6. Informowanie organu nadzorczego – najczęstsze błędy i najlepsze praktyki

10.7. Zgłaszanie naruszenia ochrony danych to zawsze ocena prawdopodobieństwa

10.8. Czym właściwie są prawa i wolności osób fizycznych, które mogą zostać naruszone?

10.9. Ocena dotkliwości naruszenia – metoda ENISA

10.9.1. Kontekst Przetwarzania Danych

10.9.2. Łatwość Identyfikacji

10.9.3. Okoliczność Naruszenia

10.9.4. Wzór na dotkliwość naruszenia według ENISA

10.10. Co musi zawierać zgłoszenie naruszenia ochrony danych osobowych?

10.11. Formularz zgłoszenia naruszenia ochrony danych UODO

10.11.1.Opis charakteru naruszenia ochrony danych

10.11.2. Kategorie osób, których dotyczy naruszenie

10.11.3. Przybliżona liczba osób, których dotyczy naruszenie

10.11.4. Kategorie oraz przybliżona liczba wpisów danych osobowych

10.11.5. Dane IOD lub dane punktu kontaktowego

10.11.6. Opis możliwych konsekwencji naruszenia ochrony danych osobowych

10.11.7. Opis zastosowanych (lub proponowanych) środków w celu zaradzenia naruszeniu ochrony danych osobowych

10.12. Dokumentowanie naruszeń ochrony danych – czy to często nieprzestrzegany obowiązek?

10.12.1. Okoliczności naruszenia ochrony danych osobowych

10.12.2. Skutki naruszenia

10.12.3. Podjęte działania zaradcze

10.12.4. Dokumentowanie

10.13. Zawiadomienie osób, których dotyczy naruszenie

10.13.1. Kiedy należy zawiadomić podmiot danych o naruszeniu?

10.13.2. Co znajduje się w zawiadomieniu?

10.13.3. Charakter naruszenia

10.13.4. Opis możliwych konsekwencji naruszenia ochrony danych

10.13.5. Środki w celu zaradzenia naruszeniu oraz minimalizacji jego negatywnych skutków

10.13.6. Zawiadomienie osób, których dotyczy naruszenie – zasada przejrzystości

10.13.7. Nie zawsze trzeba zawiadamiać osoby o naruszeniu (nawet jeśli występuje ryzyko)

 

Rozdział 11

Kontrola Prezesa UODO – nie do końca jasne „opresyjne” rozwiązania

11.1. Kto i co kontroluje

11.2. Wyłączenie kontrolującego

11.3. Dokumenty, na podstawie których prowadzi się kontrolę

11.4. Udział innych osób podczas kontroli

11.5. Co może kontrolujący

11.6. Na kiedy ustalany jest stan faktyczny podczas kontroli

11.7. Protokół kontroli

11.8. Ile trwa kontrola?

11.9. Uprawnienia kontrolowanego

11.10. Pozostałe kwestie

 

Rozdział 12

Odpowiedzialność w przypadku naruszenia zasad ochrony danych osobowych

12.1. Odpowiedzialność administracyjna za naruszenie zasad ochrony danych osobowych

12.2. Odpowiedzialność karna za naruszenie zasad ochrony danych osobowych

12.3. Odpowiedzialność cywilna za naruszenie zasad ochrony danych osobowych

 

Bibliografia

Podstawa prawna

Wykaz aktów prawnych

Biogramy autorów

 

 

 

 

Ostatnio przeglądane

Mitologia rodo – konfrontacja z najczęstszymi błędami i absurdami
 

Mitologia rodo – konfrontacja z najczęstszymi błędami i absurdami

Aleksandra Zomerska, Robert Brodzik, Michał Kluska

Cena: 128,00 zł
więcej