Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Twój koszyk jest pusty

Wyszukiwarka


Ochrona danych osobowych w praktyce. Jak uniknąć błędów i ich konsekwencji prawnych

Podziel się:

Wykop Facebook Twitter Twitter
 

Kod produktu: ODOwP2

Wydawnictwo: PRESSCOM

Biblioteka Informacja Publiczna

Rok wydania: 2014

ISBN: 978-83-64512-17-9

Liczba stron: 360

Okładka: twarda

Cena: 119,00

Dostępność: Nakład wyczerpany

Darmowa wysyłka

Opis

Kto może mieć dostęp do danych osobowych? Jak zapewnić skuteczną ochronę danych zwykłych i wrażliwych? W jakich przypadkach można przetwarzać dane, nie zgłaszając ich zbioru do rejestracji przez GIODO? Jak przetwarzać dane osobowe w celach marketingowych?

 

Odpowiedzi na te i podobne pytania znalazły się w książce, która prezentuje praktyczne zastosowanie ustawy o ochronie danych osobowych. Autorzy radzą, jak prawidłowo wdrożyć i wykorzystywać techniczne i organizacyjne środki zapewniające ochronę danych. Czytelnicy poznają szczegóły odpowiedzialności cywilnoprawnej i karnej związanej z uchybieniami przy przetwarzaniu danych osobowych. Przede wszystkim dowiedzą się jednak, jak nie dopuścić do problemowych sytuacji i uniknąć błędów związanych m.in. z: rejestracją zbiorów danych osobowych, standardami ochrony danych, powierzaniem przetwarzania danych osobowych przez administratora podmiotowi zewnętrznemu.

 

Drugie wydanie książki zostało uzupełnione o zagadnienia dotyczące m.in. przetwarzania danych osobowych w kadrach, oświacie i „w chmurze”. Opracowanie zawiera bogaty wybór orzecznictwa administracyjnego i decyzji GIODO. Jest skierowane przede wszystkim do praktyków: administratorów danych osobowych, administratorów bezpieczeństwa informacji, prawników oraz konsultantów ds. bezpieczeństwa danych.

Autorzy

Tomasz A.J. Banyś – prawnik, trener, wykładowca akademicki. Wiedzę prawniczą łączy z profesjonalnymi umiejętnościami informatycznymi. Autor licznych publikacji naukowych, członek zespołu Centrum Ochrony Danych Osobowych i Zarządzania Informacją działającego przy Uniwersytecie Łódzkim.

 

Joanna Łuczak – doktor nauk prawnych, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Doświadczony szkoleniowiec oraz ekspert z zakresu ochrony danych osobowych. Prowadzi kompleksową obsługę prawną administratorów danych osobowych. Autorka licznych publikacji, członek zespołu Centrum Ochrony Danych Osobowych i Zarządzania Informacją działającego przy Uniwersytecie Łódzkim.

Spis treści

„Ochrona danych osobowych w praktyce. Jak uniknąć błędów i ich konsekwencji prawnych”
Autorzy: Joanna Łuczak, Tomasz A.J. Banyś


Spis treści
Wykaz skrótów

Przedmowa do drugiego wydania
Przedmowa

Rozdział 1. Zakres przedmiotowy i podmiotowy przepisów o ochronie danych osobowych

1.1.    Rozróżnienie danych osobowych zwykłych i wrażliwych
1.2.    Adresaci przepisów o ochronie danych
1.3.    Zakres podmiotowy przepisów o ochronie danych. Podmioty objęte ochroną na gruncie ustawy

Rozdział 2. Prawidłowa rejestracja zbioru danych osobowych

2.1.    Charakterystyka zbioru danych osobowych
2.2.    Zbiory danych podlegające obowiązkowi rejestracji
2.3.    Wyłączenia od obowiązku rejestracji
2.4.    Procedura rejestracji w ujęciu praktycznym
2.5.    Zmiany w zbiorze danych a obowiązek aktualizacji
2.6.    Wykreślenie zbioru z rejestru

Rozdział 3. Przetwarzanie danych osobowych przy uwzględnieniu specyfiki administratora ochrony danych

3.1.    Legalność przetwarzania danych osobowych
3.2.    Przesłanki przetwarzania danych zwykłych i wrażliwych

3.2.1.    Przetwarzanie danych zwykłych
3.2.2.    Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i dopełnienie obowiązku informacyjnego przy jej pozyskiwaniu
3.2.3.    Przesłanki legalnego przetwarzania danych wrażliwych
3.2.4.    Należyta realizacja obowiązku informacyjnego przy przetwarzaniu danych

3.3.    Przetwarzanie danych osobowych przez Kościoły i związki wyznaniowe
3.4.    Przetwarzanie danych osobowych w placówkach medycznych
3.5.    Przetwarzanie danych osobowych w szkołach i placówkach oświatowych
3.6.    Przetwarzanie danych osobowych w kadrach
3.7.    Przetwarzanie danych osobowych przez banki
3.8.    Ochrona danych osobowych a świadczenie usług drogą elektroniczną
3.9.    Przetwarzanie danych osobowych w postępowaniu administracyjnym
3.10.    Przetwarzanie danych osobowych a działania marketingowe administratora danych osobowych
3.11.    Przetwarzanie danych osobowych w chmurze
3.12.    Zapewnienie dostępu do informacji publicznej a udostępnianie danych osobowych

Rozdział 4. Skuteczne stosowanie środków technicznych i organizacyjnych służących do zapewnienia ochrony danych osobowych

4.1.    Tworzenie dokumentacji przetwarzania danych osobowych

4.1.1.    Tworzenie polityki bezpieczeństwa
4.1.2.    Tworzenie instrukcji zarządzania systemem informatycznym
4.1.3.    Prowadzenie ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych
4.1.4.    Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

4.2.    Uchybienia w nadzorze nad przestrzeganiem przepisów dotyczących ochrony danych osobowych
4.3.    Kluczowe aspekty przetwarzania danych osobowych w systemie informatycznym

Rozdział 5. Prawne konsekwencje nieprzestrzegania przepisówo ochronie danych osobowych

5.1.    Nadzór i środki prawne przysługujące GIODO
5.2.    Odpowiedzialność cywilnoprawna osób przetwarzających dane osobowe
5.3.    Odpowiedzialność karna osób przetwarzających dane osobowe
5.4.    Odpowiedzialność pracowników za naruszenie obowiązków przestrzegania standardów ochrony danych osobowych

5.4.1.    Odpowiedzialność porządkowa pracownika
5.4.2.    Odpowiedzialność materialna pracownika
5.4.3.    Rozwiązanie stosunku pracy jako konsekwencja naruszenia obowiązków pracowniczych w odniesieniu do danych osobowych (odpowiedzialność z art. 52 kp)


Rozdział 6. Planowane zmiany w przepisach z zakresu ochrony danych osobowych

6.1.    Projektowane zmiany w zakresie standardu ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej – wybrane zagadnienia
6.2.    Projektowane zmiany w zakresie standardu ochrony danych osobowych w prawie międzynarodowym
6.3.    Projektowane zmiany w zakresie standardu ochrony danych osobowych w prawie krajowym

Bibliografia
Wykaz orzeczeń
Wykaz tabel

Wzory dokumentów
Wybrane orzecznictwo

Ostatnio przeglądane