Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Twój koszyk jest pusty

Wyszukiwarka


Ochrona danych osobowych w praktyce. Jak uniknąć błędów i ich konsekwencji prawnych

Podziel się:

Wykop Facebook Twitter Twitter
 

Kod produktu: ODOwP3

Wydawnictwo: PRESSCOM

Biblioteka ABI EXPERT

Rok wydania: 2017

ISBN: 978-83-65611-30-7

Liczba stron: 400

Okładka: Twarda

Wydanie: trzecie

Cena: 128,00

Wysyłka: do 24 godzin

Dostępność: Nakład wyczerpany

Darmowa wysyłka

Opis

Jak zmieni się zakres obowiązków administratorów danych osobowych po wdrożeniu rozporządzenia ogólnego? W jaki sposób należy się przygotować do stosowania nowego prawa? Jak zapewnić efektywną ochronę danych? Jak administrator bezpieczeństwa informacji ma skutecznie realizować swoje zadania?

W publikacji autorzy radzą, jak prawidłowo wdrożyć i wykorzystywać techniczne i organizacyjne środki zapewniające ochronę danych. Przedstawiają również rodzaje odpowiedzialności związanej z uchybieniami przy przetwarzaniu danych osobowych. Pokazują, jak nie dopuścić do problemowych sytuacji i uniknąć błędów związanych m.in. z procedurą tworzenia obowiązkowej dokumentacji, standardami ochrony danych, powierzaniem przetwarzania danych osobowych przez administratora podmiotowi zewnętrznemu.

Trzecie wydanie książki zostało uzupełnione o najważniejsze zagadnienia związane z ostatnimi nowelizacjami oraz z rozporządzeniem ogólnym, które zacznie obowiązywać od maja 2018 roku. Autorzy skupiają się na najistotniejszych zmianach, takich jak: rola administratora bezpieczeństwa informacji / inspektora ochrony danych w procesie ochrony danych osobowych, realizacja nowych obowiązków, jego pozycja w organizacji oraz relacja z GIODO. W publikacji omówiono również m.in. środki ochrony prawnej i sankcje przyjęte w ogólnym rozporządzeniu.

Autorzy

Tomasz A.J. Banyś – doktor nauk prawnych, adwokat, profesor wizytujący na Wydziale Studiów Strategicznych i Technicznych Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu, gdzie prowadzi zajęcia m.in.z zakresu bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych. Autor wielu publikacji, doświadczony trener i szkoleniowiec.

 

Joanna Łuczak – doktor nauk prawnych, członek Rady Programowej Centrum Ochrony Danych Osobowych i Zarządzania Informacją Uniwersytetu Łódzkiego. Współautorka pierwszego polskiego podręcznika akademickiego z prawa ochrony danych osobowych. 

Spis treści

„Ochrona danych osobowych w praktyce. Jak uniknąć błędów
i ich konsekwencji prawnych”

 

Autorzy: Joanna Łuczak, Tomasz A.J. Banyś

 

Spis treści

 

Wykaz skrótów

Przedmowa do trzeciego wydania

 

Rozdział 1. Zakres przedmiotowy i podmiotowy ustawy o ochronie danych osobowych

1.1.          Rozróżnienie danych osobowych zwykłych i wrażliwych

1.2.          Adresaci przepisów ustawy o ochronie danych

1.3.          Administrator bezpieczeństwa informacji (ABI) jako szczególny adresat ustawy o ochronie danych

1.3.1.          Wymogi formalne pełnienia funkcji administratora bezpieczeństwa informacji

1.3.2.          Rejestracja administratora bezpieczeństwa informacji oraz rejestr administratorów bezpieczeństwa informacji

1.3.3.          Obowiązki administratora bezpieczeństwa informacji

1.3.4.          Relacja administrator bezpieczeństwa informacji – inne podmioty

1.3.5.          Dylematy związane z ustanowieniem administratora bezpieczeństwa informacji

1.4.          Podmioty objęte ochroną na gruncie ustawy o ochronie danych

 

Rozdział 2. Prawidłowa rejestracja zbioru danych osobowych

2.1.          Charakterystyka zbioru danych osobowych

2.2.          Zbiory danych podlegające obowiązkowi rejestracji

2.3.          Wyłączenia od obowiązku rejestracji

2.4.          Procedura rejestracji w ujęciu praktycznym

2.5.          Zmiany w zbiorze danych a obowiązek aktualizacji

2.6.          Wykreślenie zbioru z rejestru

2.7.           

Rozdział 3. Przetwarzanie danych osobowych przy uwzględnieniu specyfiki administratora ochrony danych

3.1.          Legalność przetwarzania danych osobowych

3.2.          Przesłanki przetwarzania danych zwykłych i wrażliwych

3.2.1.          Przetwarzanie danych zwykłych

3.2.2.          Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i dopełnienie obowiązku informacyjnego przy jej pozyskiwaniu

3.2.3.          Przesłanki legalnego przetwarzania danych wrażliwych

3.2.4.          Należyta realizacja obowiązku informacyjnego przy przetwarzaniu danych

3.3.          Przetwarzanie danych osobowych przez kościoły i związki wyznaniowe

3.4.          Przetwarzanie danych osobowych w szkołach i placówkach oświatowych

3.5.          Przetwarzanie danych osobowych w kadrach

3.6.          Przetwarzanie danych osobowych przez banki

3.7.          Ochrona danych osobowych a świadczenie usług drogą elektroniczną

3.8.          Przetwarzanie danych osobowych w postępowaniu administracyjnym

3.9.          Przetwarzanie danych osobowych a działania marketingowe administratora danych osobowych

3.10.       Przetwarzanie danych osobowych w chmurze

3.11.       Zapewnienie dostępu do informacji publicznej a udostępnianie danych osobowych

3.12.       Przetwarzanie danych osobowych w biobankach

 

Rozdział 4. Skuteczne stosowanie środków technicznych i organizacyjnych służących do zapewnienia ochrony danych osobowych

4.1.          Tworzenie dokumentacji przetwarzania danych osobowych

4.1.1.          Tworzenie polityki bezpieczeństwa

4.1.2.          Tworzenie instrukcji zarządzania systemem informatycznym

4.1.3.          Prowadzenie ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych

4.1.4.          Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

4.2.          Uchybienia w nadzorze nad przestrzeganiem przepisów dotyczących ochrony danych osobowych

4.3.          Kluczowe aspekty przetwarzania danych osobowych w systemie informatycznym

 

Rozdział 5. Prawne konsekwencje nieprzestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych

5.1.          Nadzór i środki prawne przysługujące GIODO

5.2.          Odpowiedzialność cywilnoprawna osób przetwarzających dane osobowe

5.3.          Odpowiedzialność karna osób przetwarzających dane osobowe

5.4.          Odpowiedzialność pracowników za naruszenie obowiązków przestrzegania standardów ochrony danych osobowych

5.4.1.          Odpowiedzialność porządkowa pracownika

5.4.2.          Odpowiedzialność materialna pracownika

5.4.3.          Rozwiązanie stosunku pracy jako konsekwencja naruszenia obowiązków pracowniczych w odniesieniu do danych osobowych(odpowiedzialność z art. 52 kp)

5.5.          Środki ochrony prawnej i sankcje w ogólnym rozporządzeniu

5.5.1.          Prawo osoby, której dane dotyczą, do złożenia skargi oraz do skutecznego środka ochrony prawnej przed sądem

5.5.2.          Prawo do odszkodowania w ogólnym rozporządzeniu

5.5.3.          Administracyjne kary pieniężne w ogólnym rozporządzeniu

 

 

Bibliografia

Akty prawne

Orzecznictwo

Wzory dokumentów

Wybrane orzecznictwo

 

Ostatnio przeglądane