Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Twój koszyk jest pusty

Wyszukiwarka


Wypowiedzenie stosunku pracy

Podziel się:

Wykop Facebook Twitter Twitter
 

Kod produktu: WSP

Autor: Andrzej Drozd

Wydawnictwo: PRESSCOM

Biblioteka Kadry i Płace w Administracji

Rok wydania: 2013

ISBN: 978-83-62723-55-3

Liczba stron: 264

Okładka: twarda

Cena: 119,00

Dostępność: Nakład wyczerpany

Darmowa wysyłka

Kategorie:

Opis

W jakich sytuacjach dopuszczalne jest wypowiedzenie umowy o pracę? Jaką formę powinno ono przybrać? Kiedy wypowiedzenie wymaga konsultacji związkowej? Czy osiągnięcie wieku emerytalnego może być przyczyną wypowiedzenia? Odpowiedzi na te i podobne pytania znalazły się w książce, która szczegółowo wyjaśnia jeden z podstawowych problemów z zakresu prawa pracy.

 

W opracowaniu przedstawiono formę i treść wypowiedzenia, zarówno definitywnego, jak i zmieniającego. Szczegółowo omówiono sytuacje uzasadniające wypowiedzenie, takie jak odmowa wykonania poleceń przełożonych, naruszenie zakazu konkurencji czy mobbing. Wskazano czynniki wpływające na szczególną ochronę przed wypowiedzeniem, m.in. wiek przedemerytalny, ciążę, urlop i działalność w związkach zawodowych. Czytelnicy dowiedzą się, jakie roszczenia przysługują pracownikowi w związku z nieuzasadnionym bądź naruszającym przepisy wypowiedzeniem i kiedy może on odmówić zgody na nowe warunki pracy lub płacy.

 

Zaprezentowane w książce zagadnienia autor zilustrował licznymi przykładami, najczęściej zaczerpniętymi z orzecznictwa sądowego. Poradnik jest kierowany przede wszystkim do praktyków: pracowników działów personalnych i wszystkich tych, którzy muszą rozstrzygać wątpliwości związane z prawidłowym wypowiadaniem umów o pracę oraz stosunków pracy powstałych na podstawie mianowania.

Autorzy

Andrzej Drozd – adiunkt na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, wykładowca akademicki, współpracownik Kancelarii Prawnej SDZLegal, trener. Autor publikacji książkowych m.in. o ochronie i zabezpieczaniu danych osobowych. Jego artykuły z zakresu prawa pracy i ochrony danych osobowych ukazują się w cenionych czasopismach prawniczych.

Spis treści

„Wypowiedzenie stosunku pracy”
Autor: Andrzej Drozd

Spis treści
Wykaz skrótów
Wstęp

Rozdział 1.
Wypowiedzenie umowy o pracę (wypowiedzenie definitywne)


1.    Pojęcie i dopuszczalność wypowiedzenia umowy o pracę

1.1.    Pojęcie wypowiedzenia umowy o pracę
1.2.    Dopuszczalność wypowiadania poszczególnych rodzajów umów o pracę
1.3.    Dopuszczalność wypowiadania przez poszczególne strony umowy o pracę

2.    Forma i treść wypowiedzenia umowy o pracę

2.1.    Forma wypowiedzenia umowy o pracę
2.2.    Treść wypowiedzenia umowy o pracę

3.    Okresy i terminy wypowiedzenia
4.    Składanie oświadczeń o wypowiedzeniu umowy o pracę
5.    Ograniczenia dopuszczalności wypowiadania umów o pracę

5.1.    Zasadność wypowiedzenia

5.1.1.    Uwagi wstępne
5.1.2.    Nienależyte wykonywanie obowiązków pracowniczych
5.1.3.    Odmowa wykonania poleceń przełożonych
5.1.4.    Mobbing jako przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę
5.1.5.    Przekroczenie granic dopuszczalnej krytyki pracodawcy (przełożonych)
5.1.6.    Naruszenie dobrego imienia pracodawcy
5.1.7.    Naruszenie zakazu konkurencji
5.1.8.    Nieuczciwa konkurencja
5.1.9.    Długotrwałość zwolnień lekarskich
5.1.10.    Konfliktowość pracownika
5.1.11.    Utrata zaufania do pracownika
5.1.12.    Osiągnięcie wieku emerytalnego
5.1.13.    Negatywne przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę

5.2.    Tryb konsultacji związkowej

5.2.1.    Uwagi wstępne
5.2.2.    Zakres podmiotowy obowiązku konsultacji związkowej
5.2.3.    Tryb postępowania względem zakładowej organizacji związkowej
5.2.4.    Ponowna konsultacja zamiaru wypowiedzenia
5.2.5.    Sądowa kontrola stanowiska organizacji związkowej zajmowanego w ramach konsultacji związkowej
5.2.6.    Wyłączenie obowiązku konsultacji związkowej

5.3.    Szczególna ochrona przed wypowiedzeniem

5.3.1.    Uwagi wprowadzające
5.3.2.    Ochrona w wieku przedemerytalnym
5.3.3.    Ochrona w czasie urlopu i innej usprawiedliwionej nieobecności
5.3.4.    Ochrona w okresie ciąży oraz urlopu macierzyńskiego
5.3.5.    Ochrona po złożeniu wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego
5.3.6.    Ochrona po złożeniu wniosku o obniżenie wymiaru czasu pracy pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego
5.3.7.    Ochrona pracowników młodocianych zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego
5.3.8.    Ochrona w związku z czynną służbą wojskową
5.3.9.    Ochrona trwałości zatrudnienia w okresie posiadania przydziału kryzysowego
5.3.10.    Ochrona w okresie odbywania przez męża pracownicy zasadniczej służby wojskowej
5.3.11.    Ochrona społecznych inspektorów pracy
5.3.12.    Ochrona działaczy związkowych
5.3.13.    Ochrona członków rady pracowników
5.3.14.    Ochrona członków organów przedstawicielskich w przedsiębiorstwach i grupach przedsiębiorstw o zasięgu wspólnotowym  
5.3.15.    Ochrona stosunku pracy posłów i senatorów
5.3.16.    Ochrona stosunku pracy radnych

5.4.    Wypowiedzenie umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracowników

5.4.1.    Uwagi wstępne
5.4.2.    Przyczyny ekonomiczne
5.4.3.    Zmiany organizacyjne (ze szczególnym uwzględnieniem likwidacji stanowiska)
5.4.4.    Upadłość i likwidacja pracodawcy

5.5.    Zwolnienie na poszukiwanie pracy
5.6.    Roszczenia pracownika związane z nieuzasadnionym lub naruszającym przepisy o wypowiadaniu umów o pracę wypowiedzeniem umowy o pracę 

5.6.1.    Roszczenia pracownika związane z nieuzasadnionym lub naruszającym przepisy o wypowiadaniu umów o pracę wypowiedzeniem umowy o pracę na czas nieokreślony
5.6.2.    Roszczenia pracownika związane z naruszającym przepisy o wypowiadaniu umów o pracę wypowiedzeniem umowy terminowej


Rozdział 2.
Wypowiedzenie warunków pracy lub płacy (wypowiedzenie zmieniające)


1.    Pojęcie i dopuszczalność wypowiedzenia warunków pracy lub płacy
2.    Forma i treść wypowiedzenia warunków pracy lub płacy

2.1.    Forma wypowiedzenia warunków pracy lub płacy
2.2.    Treść wypowiedzenia warunków pracy lub płacy

3.    Odmowa zgody na nowe warunki pracy lub płacy
4.    Ograniczenia dopuszczalności wypowiadania warunków pracy lub płacy 

4.1.    Zasadność wypowiedzenia warunków pracy lub płacy
4.2.    Tryb konsultacji związkowej
4.3.    Szczególna ochrona przed wypowiedzeniem warunków pracy lub płacy 

5.    Wypowiedzenie warunków pracy lub płacy a zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracowników
6.    Roszczenia związane z bezprawnym wypowiedzeniem warunków pracy lub płacy
7.    Czynności niewymagające wypowiedzenia warunków pracy lub płacy

7.1.    Nieistotne zmiany treści stosunku pracy
7.2.    Czasowe powierzenie innej pracy niż umówiona


Rozdział 3.
Wypowiedzenie na gruncie wybranych pragmatyk pracowniczych


1.    Wypowiedzenie według ustawy o pracownikach samorządowych  
2.    Wypowiedzenie według ustawy o służbie cywilnej
3.    Wypowiedzenie według Karty Nauczyciela

3.1.    Wypowiedzenie stosunku pracy nauczycielom zatrudnionym na podstawie mianowania

3.1.1.    Wypowiedzenie stosunku pracy nauczycielom zatrudnionym na podstawie mianowania z przyczyn dotyczących pracownika
3.1.2.    Wypowiedzenie stosunku pracy nauczycielom zatrudnionym na podstawie mianowania z przyczyn dotyczących pracodawcy

 

Zakończenie 
Bibliografia

Ostatnio przeglądane

Wypowiedzenie stosunku pracy
 

Wypowiedzenie stosunku pracy

Andrzej Drozd

Cena: 119,00 zł
więcej