Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Twój koszyk jest pusty

Wyszukiwarka


Rozwiązywanie umów o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika

Podziel się:

Wykop Facebook Twitter Twitter
 

Kod produktu: RUoPBW

ISBN: 978-83-66248-38-0

Liczba stron: 281

Okładka: twarda

Cena: 148,00

Wysyłka: do 24 godzin

Dostępność: Produkt dostępny

Darmowa wysyłka

Kategorie:

Opis

W jaki sposób prawidłowo sformułować przyczynę rozwiązania umowy o pracę, aby później mogła się obronić w sądzie? Komu i w którym momencie przysługuje szczególna ochrona? Czy w uzasadnieniu zwolnienia dyscyplinarnego należy wskazać jeden czy więcej powodów?

 

Niniejsza książka z pewnością pomoże wszystkim pracownikom działów kadr i pracodawcom, którzy zastanawiają się nad zasadnością wykorzystania prawnych możliwości rozwiązania stosunku pracy. Zostały w niej omówione najczęściej spotykane problemy i budzące najwięcej kontrowersji przyczyny rozwiązania umowy w trybie art. 52 kp, m.in. naruszenie zasad współżycia społecznego, kradzież mienia, nieprawidłowe wykorzystanie zwolnienia lekarskiego, nadużycia w zakresie przetwarzania danych osobowych.

 

Autorki opisują przykłady pozwalające uniknąć zarzutów i roszczeń związanych z naruszeniem dóbr osobistych oraz sytuacji, w których sąd może zakwestionować rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia. Czytelnik pozna sposoby pozyskiwania i zabezpieczania dowodów, w tym: nagrań z monitoringu, danych z kontroli poczty elektronicznej pracownika czy wyników badania alkomatem i dowie się, jak takie materiały przedstawić w trakcie procesu.

 

Publikacja zawiera ponad 140 praktycznych przykładów, które doskonale obrazują możliwości wykorzystania przepisów w praktyce – zostały one wyróżnione wizualnie w tekście, podobnie jak wskazówki, podsumowania warte zapamiętania i przydatne orzecznictwo. Do książki dołączona została również płyta CD. Znajdują się na niej edytowalne wzory dokumentów m.in. oświadczeń o rozwiązaniu umowy i porozumień, upoważnień, protokołów kontroli i wniosków do organizacji związkowej.

Autorzy

Aleksandra Baranowska-Górecka

radca prawny, współpracujący z Kancelarią Prawną Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy sp. k. we Wrocławiu (SDZLEGAL SCHINDHELM). Doradza w obszarze prawa pracy, w kwestiach związanych z prawem procesowym, prawem umów handlowych i prawem ochrony danych osobowych.

 

Dominika Szachniewicz

radca prawny, współpracujący z Kancelarią Prawną Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy sp. k. we Wrocławiu (SDZLEGAL SCHINDHELM). Doradza w obszarze prawa pracy i w kwestiach związanych z prawem procesowym. Wspiera pracodawców w postępowaniach sądowych związanych m.in. z rozwiązywaniem umów o pracę. Zastępuje pracodawców w kontrolach PIP i ZUS.

Spis treści

Wyróżnienia zastosowane w tekście

Wykaz skrótów

Wstęp

 

Rozdział 1. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika

1.1. Pojęcie rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika

1.2. Dopuszczalność rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika

 

Rozdział 2. Forma i treść oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika

2.1. Forma oświadczenia

2.2. Zachowanie terminu na złożenie oświadczenia

2.3. Treść oświadczenia

 

Rozdział 3. Ochrona przed rozwiązaniem stosunku pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika

3.1. Ochrona działaczy związkowych

3.2. Ochrona społecznych inspektorów pracy

3.3. Ochrona w związku z rodzicielstwem

3.4. Ochrona stosunku pracy radnego

3.5. Ochrona posłów i senatorów

3.6. Ochrona pracowników w wieku przedemerytalnym

3.7. Ochrona pracowników niepełnosprawnych

 

Rozdział 4. Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji związkowej

 

Rozdział 5. Zasadność rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika

5.1. Ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych

5.1.1. Nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy

5.1.2. Ciężkie naruszenie przepisów dotyczących organizacji i czasu pracy

5.1.3. Naruszenia dotyczące mienia pracodawcy – kradzież, przywłaszczenie, uszkodzenie, zniszczenie mienia pracodawcy

5.1.4. Stawienie się do pracy lub wykonywanie pracy pod wpływem alkoholu

5.1.5. Stawienie się do pracy lub wykonywanie pracy pod wpływem środków odurzających

5.1.6. Ciężkie naruszenie zasad współżycia społecznego

5.1.7. Naruszenie obowiązku dbałości o dobro zakładu pracy

5.1.8. Przekroczenie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych

5.2. Popełnienie przestępstwa

5.3. Zawiniona utrata uprawnień do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku

 

Rozdział 6. Roszczenia pracownika związane z nieuzasadnionym lub naruszającym przepisy rozwiązaniem umowy o pracę

6.1. Przywrócenie do pracy

6.2. Odszkodowanie

6.3. Polubowne zakończenie sporu

 

Rozdział 7. Dowody potwierdzające zasadność przyczyny rozwiązania umowy o pracę

7.1. Dopuszczalność kontroli trzeźwości

7.2. Dopuszczalność rewizji osobistej

7.3. Dopuszczalność przeszukania szafek pracowniczych

7.4. Zakres wykorzystania nagrań z monitoringu oraz zdjęć pracownika

7.5. Zakres wykorzystania monitoringu poczty elektronicznej, danych pozyskanych w drodze stosowania monitoringu GPS i in.

7.6. Kontrola zwolnienia lekarskiego i dokumentowanie jej wyników

7.7. Kontrolowana łapówka

7.8. Nagranie wypowiedzi pracownika

7.9. Wykorzystanie nowych technologii do kontroli czasu pracy

 

Wzory dokumentów

Wzór 1. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia z winy pracownika

Wzór 2. Pełnomocnictwo do dokonywania czynności z zakresu prawa pracy

Wzór 3. Oświadczenie o odwołaniu pełnomocnictwa

Wzór 4. Wniosek o wyrażenie zgody na rozwiązanie umowy o pracę z działaczem związkowym

Wzór 5. Wniosek o wyrażenie zgody na rozwiązanie umowy o pracę ze społecznym inspektorem pracy

Wzór 6. Zapytanie do organizacji związkowej o udzielenie informacji czy pracownik jest członkiem związku zawodowego

Wzór 7. Konsultacja związkowa

Wzór 8. Porozumienie w przedmiocie wycofania oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę

Wzór 9. Ugoda w przedmiocie zmiany trybu rozwiązania umowy o pracę na porozumienie stron

Wzór 10. Protokół kontroli osobistej

Wzór 11. Protokół kontroli szafki

Wzór 12. Wzór upoważnienia do przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnienia lekarskiego

Wzór 13. Protokół kontroli zwolnienia lekarskiego

 

Podstawa prawna

Orzecznictwo

Bibliografia

Skorowidz

Ostatnio przeglądane

Rozwiązywanie umów o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika
 

Rozwiązywanie umów o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika

Aleksandra Baranowska-Górecka, Dominika Szachniewicz

Cena: 148,00 zł
więcej