Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Twój koszyk jest pusty

Wyszukiwarka


Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i inne świadczenia socjalne

Podziel się:

Wykop Facebook Twitter Twitter
 

Kod produktu: ZFSS

Wydawnictwo: PRESSCOM

Biblioteka Kadry i Płace w Administracji

Rok wydania: 2020

ISBN: 978-83-66248-39-7

Liczba stron: 307

Promocja,

Twoja cena:60,00

Stara cena: 148,00 zł

Oszczędzasz: 88,00 zł

Wysyłka: do 24 godzin

Dostępność: Produkt dostępny

Darmowa wysyłka

Opis

Przepisy ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych umożliwiają dość elastyczne gospodarowanie jego środkami. Natomiast brak sztywnych reguł sprzyja powstawaniu wątpliwości, z którymi nie każdy pracownik działu kadr czy działu socjalnego może sobie poradzić.
 
Co powinien zawierać prawidłowo przygotowany regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych?
W jaki sposób, zgodnie z rodo, ustalić sytuację socjalną osoby uprawnionej?
Co dzieje się z funduszem w momencie przejęcia zakładu pracy lub jego podziału?
W jaki sposób pozyskać i zweryfikować informacje w złożonym przez pracownika oświadczeniu?
 
Na te i inne pytania znajdziecie Państwo odpowiedź w niniejszej książce. Autor analizuje dostępne orzecznictwo i publikacje, szczegółowo opisując zasady tworzenia funduszy zarówno w przypadku funkcjonowania w zakładzie pracy związków zawodowych, jak również w sytuacji ich braku. Omawia kryteria przyznawania świadczeń oraz grupy osób uprawnionych do korzystania z funduszu. Dużo uwagi poświęca też zwolnieniom podatkowym i zwolnieniom w obszarze składek na ubezpieczenia społeczne.
 
Dzięki tej pozycji czytelnik pokona trudności związane z interpretacją przepisów prawnych dotyczących świadczeń socjalnych, a także nauczy się prawidłowo tworzyć regulamin tak, by uwzględniał wszystkie kryteria i był dostosowany do potrzeb osób uprawnionych.
 
Książka zawiera również przykładowe wzory dokumentów w edytowalnej wersji na CD (m.in. regulaminy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i wnioski o przyznanie świadczenia), które z pewnością przydadzą się w każdej firmie i instytucji.
 

Autorzy

Łukasz Paroń - redaktor naczelny „Kadr i Płac w Administracji”, autor książek i artykułów poświęconych problematyce prawnej ochrony pracy, specjalista w obszarze prawa pracy. Pracownik organów kontroli nad warunkami pracy, specjalizujący się w rozwiązywaniu skomplikowanych problemów prawnych. Zajmuje się głównie zagadnieniami wynagrodzeń, czasu pracy i profilaktyką redukcji zagrożeń psychospołecznych w miejscu pracy.

Spis treści

„Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
i inne świadczenia socjalne”

Autor: Łukasz Paroń

 

Spis treści

Wykaz skrótów

Wstęp

 

Rozdział 1.

Charakter prawny zaspokajania potrzeb socjalnych pracowników

 

Rozdział 2.

Jakie świadczenia socjalne pracodawcy przyznają osobom uprawnionym

 

Rozdział 3.

Charakter prawny zakładowego funduszu świadczeń socjalnych jako funduszu spożycia zbiorowego

 

Rozdział 4.

Brak roszczeniowości świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz kryterium socjalne jako reguła ich przyznawania

 

Rozdział 5.

Podział pracodawców ze względu na obowiązki socjalne

 

Rozdział 6.

Procedura ograniczenia lub rezygnacji z tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

 

Rozdział 7.

Ustalanie wysokości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

 

Rozdział 8.

Terminy przekazywania odpisów na wyodrębniony rachunek bankowy

 

Rozdział 9.

Odrębny charakter prawny świadczeń urlopowych nauczycieli z Karty Nauczyciela

 

Rozdział 10.

Status podmiotu będącego pracodawcą i rozpoczynającego działalność w trakcie roku kalendarzowego a obowiązek utworzenia funduszu

 

Rozdział 11.

Środki zwiększające fundusz socjalny z mocy ustawy – obligatoryjnie i fakultatywnie

 

Rozdział 12.

Przejęcie zakładu pracy lub podział zakładu pracy i skutki dla funduszu socjalnego

 

Rozdział 13.

Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

 

Rozdział 14.

Czym jest działalność socjalna

 

Rozdział 15.

Katalog osób uprawnionych do korzystania z funduszu świadczeń socjalnych

 

Rozdział 16.

Kryterium przyznawania świadczeń socjalnych osobom uprawnionym

 

Rozdział 17.

Okresowość i powtarzalność przyznawanych świadczeń

 

Rozdział 18.

Świadczenia socjalne a epidemia

 

Rozdział 19.

Badanie sytuacji socjalnej osoby uprawnionej

 

Rozdział 20.

Weryfikacja składanych oświadczeń o sytuacji materialnej

 

Rozdział 21.

Konsekwencje złożenia nieprawdziwego oświadczenia przez osobę uprawnioną

 

Rozdział 22.

Status pracownika rozpoczynającego pracę w trakcie roku kalendarzowego

 

Rozdział 23.

Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyznawania świadczeń socjalnych

 

Rozdział 24.

Komisja socjalna

 

Rozdział 25.

Uprawnienia związków zawodowych w procesie gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych

 

Rozdział 26.

Prowadzenie wspólnej działalności socjalnej przez pracodawców

 

Rozdział 27.

Administrowanie środkami funduszu przez pracodawcę

 

Rozdział 28.

Gromadzenie środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na odrębnym rachunkubankowym

 

Rozdział 29.

Odpowiedzialność wykroczeniowa

 

Rozdział 30.

Regulacje podatkowe i ubezpieczeniowe

 

Rozdział 31.

Przepisy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych w dobie wirusa SARS-CoV-2

 

Wzory dokumentów

1. Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych pracodawcy

2. Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych z udziałem przedstawicieli pracowników i komisji socjalnej

3. Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

4. Regulamin wyborów i zasady działania przedstawiciela pracowników

5. Wniosek o przyznanie świadczenia socjalnego

6. Oświadczenie o sytuacji socjalnej, tj. rodzinnej, materialnej i życiowej, osoby uprawnionej do korzystania ze świadczeń funduszu

7. Umowa pożyczki na cele mieszkaniowe z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

 

Wykaz aktów prawnych

Wykaz orzecznictwa

Bibliografia

Indeks

Ostatnio przeglądane

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i inne świadczenia socjalne
 

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i inne świadczenia socjalne

Łukasz Paroń

Twoja cena: 60,00 zł / 148,00 zł
więcej