Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Twój koszyk jest pusty

Wyszukiwarka


Czas pracy w administracji publicznej

Podziel się:

Wykop Facebook Twitter Twitter
 

Kod produktu: CPwAP

Autor: Marek Choczaj

Wydawnictwo: PRESSCOM

Biblioteka Kadry i Płace w Administracji

Rok wydania: 2021

ISBN: 978-83-66248-75-5

Liczba stron: 288

Okładka: twarda

Wydanie: pierwsze

Cena: 128,00

Wysyłka: do 24 godzin

Dostępność: Produkt dostępny

Darmowa wysyłka

Kategorie:

Opis

W jakich okolicznościach pracownik urzędu może zostać zobowiązany do pracy w nocy, niedzielę lub święto? Czy przysługuje mu dodatkowe wynagrodzenie z tego tytułu? Czym różni się czas pracy od czasu podróży służbowej? W jaki sposób rozliczyć pracę w godzinach nadliczbowych w służbie cywilnej, w jednostkach samorządu terytorialnego i w urzędach państwowych?
 
To książka, która rozwieje wszelkie wątpliwości dotyczące najbardziej problematycznych zagadnień związanych z czasem pracy w administracji publicznej. W sposób szczegółowy zostały w niej opisane systemy czasu pracy stosowane w instytucjach publicznych, kwestia dyżurów, urlopów wypoczynkowych i dni wolnych od pracy. 
 
Autor sporo miejsca poświęcił ewidencji czasu pracy, w tym prowadzonej dla poszczególnych grup: kadry kierowniczej, radców prawnych, kierowców czy strażników gminnych. Wyjaśnił metody wliczania różnych aktywności do czasu pracy i zasady zapewniania pracownikom odpoczynku. Przedstawił także regulacje mające zastosowanie wobec osób niepełnosprawnych. 
 
Opracowanie ma wymiar praktyczny – poza omówieniem przepisów prawa pracy i orzecznictwa – najtrudniejsze zagadnienia zostały przedstawione na licznych przykładach, a całość uzupełniono o przydatne wzory dokumentów. Z pewnością będzie wsparciem dla pracowników działów kadr – ułatwi planowanie pracy oraz prawidłowe jej rozliczanie.

Autorzy

Marek Choczaj - praktyk, wieloletni pracownik instytucji nadzorującej przestrzeganie prawa pracy, wykładowca. Autor wielu artykułów w fachowych czasopismach. Koncentruje się głównie na rozwiązywaniu złożonych problemów prawnych dotyczących zbiorowego i indywidualnego prawa pracy.
 

Spis treści

SPIS TREŚCI
 
Wykaz skrótów
Wstęp
 
Rozdział 1. 
Pojęcie czasu pracy
 
1.1. Podstawowe definicje dotyczące czasu pracy
1.2. Atypowe zdarzenia w czasie pracy
1.3. Badania lekarskie a czas pracy
1.4. Pragmatyki służbowe
 
Rozdział 2.
Systemy czasu pracy stosowane w urzędach publicznych
 
2.1. Podstawowy system czasu pracy
2.2. Równoważny system czasu pracy
2.3. Zadaniowy system czasu pracy
2.4. Prawidłowość ustalenia systemu czasu pracy
 
Rozdział 3.
Rozkład czasu pracy
 
Rozdział 4.
Okres rozliczeniowy
 
Rozdział 5.
Pracodawca jako organizator czasu pracy
 
5.1. Specyfika uwarunkowań czasu pracy pracowników samorządowych
5.2. Specyfika uwarunkowań czasu pracy korpusu służby cywilnej
5.3. Specyfika uwarunkowań czasu pracy urzędników państwowych
5.4. Specyfika uwarunkowań czasu pracy strażników gminnych
5.5. Dopasowanie potrzeb zakładu pracy a właściwe zorganizowanie czasu pracy
5.6. Zmianowa organizacja czasu pracy w urzędzie
5.7. Ruchomy czas pracy
 
Rozdział 6.
Prawidłowość zapewnienia odpoczynku pracownikowi
 
6.1. Odpoczynek dobowy
6.2. Odpoczynek tygodniowy
 
Rozdział 7.
Praca w porze nocnej
 
Rozdział 8.
Nieobecności w pracy
 
Rozdział 9.
Praca w godzinach nadliczbowych
 
9.1. Limit godzin nadliczbowych
9.2. Odmowa pracy w godzinach nadliczbowych
9.3. Godziny nadliczbowe dobowe
9.4. Godziny nadliczbowe średniotygodniowe
9.5. Rozliczanie pracy w godzinach nadliczbowych w jednostkach samorządu terytorialnego
9.6. Rozliczanie pracy w godzinach nadliczbowych w służbie cywilnej
9.7. Rozliczanie pracy w godzinach nadliczbowych w urzędach państwowych
9.8. Rozliczanie pracy w godzinach nadliczbowych strażników gminnych
 
Rozdział 10.
Praca w niedziele i święta
 
Rozdział 11.
Dyżur
 
Rozdział 12.
Urlop wypoczynkowy
 
Rozdział 13.
Czas pracy a czas szkolenia
 
Rozdział 14.
Czas pracy a czas podróży służbowej
 
Rozdział 15.
Uregulowanie czasu pracy w akcie wewnątrzzakładowym
 
Rozdział 16.
Czas pracy pracowników niepełnosprawnych w urzędach
 
Rozdział 17.
Czas pracy kierowców w urzędach
 
Rozdział 18.
Czas pracy osób kierujących pracownikami
 
Rozdział 19.
Czas pracy radców prawnych w urzędach publicznych
 
Rozdział 20.
Dokumentowanie czasu prac
 
Rozdział 21.
Odpowiedzialność wykroczeniowa za naruszenie przepisów o czasie pracy
 
Rozdział 22.
Zakończenie
 
Rozdział 23.
Wzory dokumentów
 
Wzór 1. Ewidencja czasu pracy
Wzór 2. Wniosek w sprawie udzielenia zwolnienia
w celu załatwienia spraw osobistych
Wzór 3. Wniosek o udzielenie zwolnienia od pracy na podstawie art. 188 kp
Wzór 4. Wniosek o ustalenie indywidualnego rozkładu czasu pracy na podstawie art. 142 kp
Wzór 5a. Wniosek w sprawie stosowania zmiennych godzin rozpoczynania pracy 
Wzór 5b. Wniosek w sprawie stosowania przedziału czasowego rozpoczynania i kończenia pracy
Wzór 6. Ustalenie zadaniowego czasu pracy
Wzór 7. Wniosek o udzielenie czasu wolnego w zamian za pracę świadczoną w dniu wolnym od pracy z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy
Wzór 8. Wniosek urlopowy
Wzór 9. Wniosek o ustalenie urlopu w planie urlopów
 
Bibliografia
Źródła internetowe
Wykaz aktów prawnych
Wykaz orzecznictwa
Skorowidz
 
 
 

Ostatnio przeglądane

Czas pracy w administracji publicznej
 

Czas pracy w administracji publicznej

Marek Choczaj

Cena: 128,00 zł
więcej