Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Twój koszyk jest pusty

Wyszukiwarka


Ochrona danych osobowych w działach kadr. Odpowiedzi na 340 najtrudniejszych pytań

Podziel się:

Wykop Facebook Twitter Twitter
 

Kod produktu: ODOwDK

ISBN: 978-83-62723-29-4

Liczba stron: 200

Okładka: twarda

Cena: 119,00

Dostępność: Nakład wyczerpany

Darmowa wysyłka

Opis

Jakie dane osobowe pracowników może zbierać pracodawca? Czy dopuszczalne jest kopiowanie dokumentów dotyczących pracowników? W jaki sposób należy niszczyć dane? Czy informacje o planach urlopowych pracowników stanowią dane osobowe? W książce znajdują się odpowiedź na te i 340 innych pytań nurtujących pracowników działów kadr i płac, HR oraz samych pracodawców.

 

Autorzy w praktycznej formie pytań i odpowiedzi wyjaśniają zasady ochrony danych osobowych, m.in. w ramach: rekrutacji, zatrudniania, współpracy na podstawie umowy zlecenia lub o dzieło czy prowadzenia korespondencji. Ponadto dokładnie omawiają obowiązki dotyczące dokumentacji przetwarzania danych osobowych i rejestracji ich zbiorów oraz przybliżają zagadnienia związane z odpowiedzialnością za niezgodne z prawem przetwarzanie danych. Czytelnicy dowiedzą się też, jak przygotować się do kontroli GIODO i co zrobić, gdy nie zgadzają się z jej wynikiem.

Autorzy

Grzegorz Wanio – radca prawny, partner w Kancelarii Olesiński & Wspólnicy. Prowadzi postępowania przed GIODO, Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Uczestniczy w pracach grupy lobbingowej EU Social Networks Group działającej przy Komisji Europejskiej, jest także ekspertem przy pracach legislacyjnych nad nowelizacją ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Na co dzień doradza liderom rynku E-commerce. Poza bieżącym doradztwem, projektuje i nadzoruje wdrażanie kompleksowych rozwiązań prawno-podatkowych związanych ze startem lub przeniesieniem biznesu do sieci, zabezpieczając również kwestię ochrony danych osobowych. W ramach specjalizacji IT, uczestniczy w pracach działającej przy Komisji Europejskiej grupy lobbingowej EU Social Networks Group, jak również w charakterze eksperta w pracach legislacyjnych nad nowelizacją ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Z uwagi na posiadane doświadczenie, został zaproszony do współpracy w ramach, działającej pod auspicjami Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, grupy roboczej "Dialog", stanowiącej forum wymiany opinii ekspertów oraz praktyków reprezentujących potrzeby branży internetowej.

 

Michał Kluska – aplikant adwokacki pracujący w Kancelarii Olesiński & Wspólnicy. Od 2008 r. zajmuje się problematyką mediów elektronicznych ze szczególnym uwzględnieniem ochrony danych osobowych w Internecie oraz tematyką usług świadczonych drogą elektroniczną. Członek zespołu eksperckiego Prawo Mediów Elektronicznych doradzającego największym polskim portalom internetowym. Prelegent podczas licznych konferencji z zakresu prawnych aspektów działalności gospodarczej online, informatyki śledczej oraz ochrony prywatności (w tym danych osobowych) w Internecie. Autor publikacji prasowych m.in. w Rzeczpospolitej, Dzienniku Internautów, Dzienniku Gazeta Prawna, IT w Administracji, Finanse Publiczne czy IT Professional. Wykładowca podczas takich wydarzeń jak: SECURE (edycje 2010, 2011 oraz 2012), Konwenty IT w Administracji czy E-Biznes Festiwal.

Obaj autorzy biorą udział w pracach konsultacyjnych nad projektem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych.

Spis treści

„Ochrona danych osobowych w działach kadr”
Autorzy: Michał Kluska, Grzegorz Wanio

Spis treści
Wykaz skrótów

Rozdział 1.
Rola działów kadr w ochronie danych osobowych


1.1.    Prawna podstawa ochrony danych osobowych w działach kadr
1.2.    Dane osobowe
1.3.    Czy wszystkie podmioty muszą stosować ustawę
1.4.    Kto w jednostce odpowiada za zgodne z ustawą przetwarzanie danych
1.5.    Obowiązki działu kadr związane z przetwarzaniem danych
1.6.    Zbiory danych w działach kadr, odbiorcy danych

Rozdział 2.
Działanie zgodne z ustawą, czyli jakie?


2.1.    Podstawy i formy przetwarzania danych
2.2.    Przetwarzanie danych wrażliwych i danych zwykłych – różnice
2.3.    Marketing
2.4.    Dane związane ze stosunkiem pracy

Rozdział 3.
Obowiązki pracodawcy na gruncie ustawy, zadania działów kadr w zakresie ochrony danych osobowych


3.1.    Obowiązki administratora danych osobowych
3.2.    Po pierwsze – informacja
3.3.    Po drugie – realizacja uprawnień osób, których dane dotyczą
3.4.    Po trzecie – zabezpieczenie danych osobowych

Rozdział 4.
Dokumentacja ochrony danych osobowych w działach kadr


4.1.    Zakres dokumentacji
4.2.    Polityka bezpieczeństwa
4.3.    Instrukcja zarządzania systemem informatycznym
4.4.    Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych
4.5.    Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych

Rozdział 5.
Powierzenie przetwarzania danych osobowych innemu podmiotowi


5.1.    Charakterystyka powierzenia, umowa

Rozdział 6.
Obowiązek rejestracji zbioru danych osobowych przez dział kadr


6.1.    Rejestracja zbioru
6.2.    Jak wypełnić formularz
6.3.    Najczęstsze błędy w zgłoszeniach do rejestracji
6.4.    Aktualizacja i wykreślenie zbioru
6.5.    Brak obowiązku rejestrowania zbioru
6.6.    Dokumentacja związana z rejestracją zbioru danych osobowych
6.7.    Obowiązek rejestracji zbioru danych na wybranych przykładach

Rozdział 7.
Kontrola GIODO w dziale kadr


7.1.    Planowanie kontroli
7.2.    Przeprowadzanie kontroli
7.3.    Protokół kontroli
7.4.    Decyzja GIODO
7.5.    Skarga na decyzję GIODO

Rozdział 8.
Udostępnianie danych osobowych


8.1.    Specyfika udostępniania danych osobowych
8.2.    Bezprawne udostępnienie danych osobowych
8.3.    Udostępnianie danych osobowych na wybranych przykładach

Rozdział 9.
Przepływ danych osobowych między działami kadr w różnych krajach


9.1.    Problematyka przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego
9.2.    Gwarancje ochrony danych osobowych
9.3.    Pozwolenie GIODO na przekazanie danych osobowych
9.4.    Klauzule umowne

Rozdział 10.
Tajemnica zawodowa i działalność związków zawodowych a ochrona danych


10.1.    Tajemnica zawodowa
10.2.    Organizacje związkowe a dane osobowe

Rozdział 11.
Odpowiedzialność karna za nieprzestrzeganie ustawy


11.1.    Przestępstwa przewidziane w ustawie
11.2.    Nieuprawnione przetwarzanie danych osobowych (art. 49 uodo)
11.3.    Udostępnienie danych osobowych nieuprawnionym (art. 51 uodo)
11.4.    Niezabezpieczenie danych osobowych (art. 52 uodo)
11.5.    Niezgłoszenie zbioru do rejestru (art. 53 uodo)
11.6.    Niedopełnienie obowiązku informacyjnego (art. 54 uodo)
11.7.    Utrudnianie kontroli (art. 54a uodo)

Rozdział 12.
Co nowego w zakresie ochrony danych osobowych


Przykładowe dokumenty

Bibliografia
Akty prawne
Orzeczenia
Strony internetowe

Ostatnio przeglądane