Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Twój koszyk jest pusty

Wyszukiwarka


Informacja w administracji publicznej - prawne aspekty gromadzenia, przetwarzania i ochrony

Podziel się:

Wykop Facebook Twitter Twitter
 

Kod produktu: IwAP

Wydawnictwo: PRESSCOM

Biblioteka Informacja Publiczna

Rok wydania: 2007

ISBN: 978-83-922584-6-9

Liczba stron: 184

Okładka: twarda

Cena: 98,00

Dostępność: Nakład wyczerpany

Darmowa wysyłka

Opis

Publikacja stanowi dokładną analizę prawnych aspektów gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji. Jej autor zajmuje się również zagadnieniem ochrony informacji, a w szczególności ochrony danych osobowych, informacji niejawnych oraz innych tajemnic prawnie chronionych. Książka przeznaczona jest dla każdego, kto w swojej pracy zawodowej zajmuje się informacją gromadzoną i przetwarzaną w ramach administracji publicznej.

Autorzy

Dr Paweł Fajgielski jest adiunktem w Katedrze Prawa Administracyjnego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W swojej pracy zawodowej koncentruje się na problematyce prawa administracyjnego, publicznego prawa gospodarczego, ochrony informacji w administracji, prawa nowych technologii i ochrony danych osobowych. Jest autorem wielu publikacji z tego zakresu, w tym także współautorem największego komentarza do ustawy o ochronie danych osobowych. Prowadzi także wykłady i szkolenia z ochrony danych osobowych.

Spis treści

"Informacja w administracji publicznej – prawne aspekty gromadzenia udostępniania i ochrony"
Autor: Paweł Fajgielski

SPIS TREŚCI

1. ZAGADNIENIA OGÓLNE

1.1. Podstawowe pojęcia

1.1.1. Informacja
1.1.2. Procesy informacyjne
1.1.3. Informatyzacja

1.2. Prawna regulacja procesów informacyjnych w administracji publicznej – pojęcie i zakres
1.3. Źródła prawnej regulacji procesów informacyjnych w administracji publicznej
1.4. Konstytucyjne podstawy realizacji procesów informacyjnych w administracji

2. GROMADZENIE I WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI W ADMINISTRACJI

2.1. Specyfika gromadzenia i wykorzystywania informacji w administracji
2.2. Rodzaje informacji gromadzonych w administracji
2.3. Zasoby informacyjne administracji

2.3.1. Akta spraw
2.3.2. Rejestry publiczne
2.3.3. Dzienniki urzędowe
2.3.4. Biuletyn Informacji Publicznej
2.3.5. Statystyka publiczna
2.3.6. Archiwa
2.3.7. Inne zasoby informacyjne

2.4. Tworzenie, ewidencjonowanie i przechowywanie dokumentów w administracji publicznej

3. UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PRZEZ ADMINISTRACJĘ

3.1. Specyfika udostępniania informacji przez administrację
3.2. Udostępnianie informacji w ramach postępowania administracyjnego

3.2.1. Obowiązek informowania jako zasada postępowania administracyjnego
3.2.2. Udostępnianie akt sprawy
3.2.3. Wydawanie zaświadczeń

3.3. Udostępnianie informacji publicznej

3.3.1. Informacja publiczna – pojęcie i zakres. Prawo do informacji publicznej
3.3.2. Podmioty obowiązane do udostępniania informacji publicznej
3.3.3 Podstawowe zasady dostępu do informacji publicznej    
3.3.4. Tryby i formy udostępniania informacji publicznej
3.3.5. Ograniczenia dostępu do informacji publicznej
3.3.6. Udostępnianie treści decyzji i akt administracyjnych
3.3.7. Udostępnianie treści oświadczeń majątkowych
3.3.8. Odmowa udostępnienia informacji. Odpowiedzialność za nieudostępnienie informacji

3.4. Udostępnianie informacji zawartych w wybranych rejestrach publicznych

3.4.1. Ewidencja ludności
3.4.2. Rejestr podmiotów gospodarki narodowej oraz rejestr terytorialny
3.4.3. Ewidencja działalności gospodarczej i inne rejestry gospodarcze
3.4.4. Ewidencja gruntów i budynków
3.4.5. Centralna ewidencja pojazdów i centralna ewidencja kierowców
3.4.6. Krajowy Rejestr Karny

3.5. Udostępnianie innych informacji przez administrację publiczną

3.5.1. Treść aktów normatywnych
3.5.2. Wiążące interpretacje przepisów prawa
3.5.3. Informacje o środowisku i jego ochronie
3.5.4. Informacje statystyczne
3.5.5. Materiały archiwalne
3.5.6. Informacje niejawne i dane osobowe – odesłanie


4. OCHRONA INFORMACJI W ADMINISTRACJI

4.1. Specyfika ochrony informacji w administracji
4.2. Ochrona danych osobowych

4.2.1. Dane osobowe – pojęcie, rodzaje
4.2.2. Podstawowe pojęcia
4.2.3. Zakres ochrony danych osobowych
4.2.4. Podstawy dopuszczalności przetwarzania danych osobowych
4.2.5. Zasady ogólne przetwarzania i ochrony danych osobowych
4.2.6. Uprawnienia osób, których dane dotyczą
4.2.7. Obowiązki podmiotów przetwarzających dane osobowe
4.2.8. Udostępnianie danych osobowych
4.2.9. Kontrola przetwarzania i ochrony danych osobowych
4.2.10. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych

4.3. Ochrona informacji niejawnych

4.3.1. Pojęcie i zakres informacji niejawnych
4.3.2. Podstawowe zasady ochrony informacji niejawnych
4.3.3. Organizacja ochrony informacji niejawnych
4.3.4. Klasyfikowanie informacji niejawnych
4.3.5. Okresy ochrony informacji niejawnych
4.3.6. Dostęp do informacji niejawnych
4.3.7. Kancelarie tajne i kontrola obiegu dokumentów
4.3.8. Środki ochrony informacji niejawnych
4.3.9. Zwolnienie z obowiązku zachowania tajemnicy
4.3.10. Odpowiedzialność za naruszenie tajemnicy państwowej i służbowej

4.4. Ochrona tajemnic zawodowych i innych informacji chronionych przepisami prawa

4.4.1. Tajemnica skarbowa
4.4.2. Tajemnica statystyczna
4.4.3. Inne informacje chronione przepisami prawa
4.4.4. Odpowiedzialność za naruszenie tajemnicy zawodowej i innych tajemnic


5. INFORMATYZACJA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

5.1. Pojęcie i zakres informatyzacji administracji publicznej
5.2. Podstawowe pojęcia z zakresu informatyzacji
5.3. Plan informatyzacji oraz projekty informatyczne
5.4. Systemy teleinformatyczne, rejestry publiczne i wymiana informacji
5.5. Interoperacyjność oprogramowania
5.6. Kontrola procesu informatyzacji
5.7. Zmiany przepisów dotyczących informatyzacji