Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Twój koszyk jest pusty

Wyszukiwarka


Regulaminy, procedury i akty wewnętrzne w instytucjach publicznych

Podziel się:

Wykop Facebook Twitter Twitter
 

Kod produktu: RPiAWwIP

Wydawnictwo: PRESSCOM

Biblioteka Administracja Publiczna

Rok wydania: 2020

ISBN: 978-83-66248-43-4

Liczba stron: 288

Okładka: twarda

Cena: 148,00

Wysyłka: do 5 dni

Dostępność: Nakład wyczerpany

Darmowa wysyłka

Opis

Akty wewnętrzne, jak np. statuty czy regulaminy pracy, stworzone raz, niejednokrotnie stają się zapomnianymi dokumentami, nieadekwatnymi do bieżących potrzeb i uregulowań prawnych. O ich istnieniu przypominamy sobie dopiero, gdy w naszej organizacji dojdzie do naruszenia, kryzysu lub wykrycia nieprawidłowości w trakcie kontroli. Tymczasem dobrze przygotowane i sformułowane procedury mogą pomóc w tego typu sytuacjach, ale przede wszystkim będą przydatnym narzędziem w codziennej pracy instytucji.
 
Oto publikacja prezentująca najlepsze sposoby prawidłowego tworzenia dokumentacji wewnętrznej. Z pewnością okaże się ona pomocna przy modyfikacji istniejących regulacji, jak również przy opracowywaniu regulaminów na nowo. Zaletą książki jest elastyczność i uniwersalność – wzory można dostosować do każdej jednostki – a czytelnik sam zdecyduje, które z nich warto wdrożyć w jego organizacji.
 
Autorzy szczegółowo opisują wybrane akty wewnątrzzakładowe, wskazując ich wady i zalety, a także prezentują szablony opracowane zgodnie z najlepszymi praktykami. Są wśród nich: regulaminy pracy, zasady bhp, instrukcje zachowania się w razie otrzymania przesyłki niewiadomego pochodzenia, zasady przeprowadzania kontroli trzeźwości, reguły postępowania w przypadku stwierdzenia mobbingu czy wzór umowy z jednostką medycyny pracy.
 
Dzięki książce czytelnik dowie się, jak przygotować pomocne zarządzenia i akty wewnętrzne, tak by były one kompletne i odpowiadały rzeczywistym potrzebom. Edytowalne wzory dokumentów znajdują się także na dołączonej płycie CD.

Autorzy

Łukasz Paroń
redaktor naczelny „Kadr i Płac w Administracji”, autor książek i artykułów poświęconych problematyce prawnej ochrony pracy, wysokiej klasy specjalista w obszarze prawa pracy. Obecnie pracownik organów kontroli nad warunkami pracy, specjalizujący się w rozwiązywaniu skomplikowanych problemów prawnych. Zajmuje się głównie zagadnieniami wynagrodzeń, czasu pracy, a także profilaktyką redukcji zagrożeń psychospołecznych w miejscu pracy.
 
Marcin Wilski
radca prawny, praktyk specjalizujący się w tematyce kadrowej, autor licznych publikacji z zakresu prawa pracy w czasopiśmie „Kadry i Płace w Administracji”, współautor książki „Czas pracy w jednostkach sektora publicznego”, prelegent Forum Kadr i Płac w Administracji, pracownik administracji publicznej z wieloletnim doświadczeniem.

Spis treści

Część I

Akty określające strukturę wewnętrzną pracodawcy

1. Statut

1.1. Statut w systemie źródeł prawa pracy

1.2. Statutowe akty prawa miejscowego

1.3. Tekst jednolity a tekst ujednolicony

1.4. Metoda wdrożenia

2. Regulamin organizacyjny

2.1. Układ ramowy regulaminu organizacyjnego. Treść przepisów

2.2. Charakter prawny regulaminu organizacyjnego i podstawy jego obowiązywania

2.3. Funkcje i zastosowanie przepisów regulaminu w organizacji

2.4. Podstawy techniki legislacyjnej

2.4.1. Przepisy materialne, kompetencyjne, proceduralne

2.4.2. Prawidłowa budowa tekstu regulaminu a zasady techniki prawodawczej

2.4.3. Zasady nowelizacji przepisów regulaminu

3. Zasady zastępstw i podległości służbowej

 

Część II

Akty określające organizację i porządek pracy

1. Regulamin pracy

2. Instrukcja postępowania na wypadek zagrożeń zewnętrznych

3. Instrukcja postępowania na wypadek stwierdzenia przypadku nadużycia lub innych zachowań korupcyjnych

4. Instrukcja postępowania w zakresie współpracy ze służbami kontroli

5. Instrukcja postępowania w zakresie obiegu umów

6. Instrukcja opracowywania, redagowania i wydawania aktów prawnych

7. Instrukcja dotycząca organizacji i zakresu działania sekretariatu

8. Instrukcja eksploatacji i korzystania przez pracowników z samochodów służbowych będących w dyspozycji pracodawcy

9. Instrukcja postępowania w sprawach skarg, wniosków i petycji

10. Pobieranie danych osobowych od osób przyjmowanych do pracy

11. Formułowanie zakresów obowiązków i ich zmiana

12. Procedura przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy

13. Regulamin wynagradzania pracowników

14. Regulamin premiowania i nagradzania

15. Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

15.1. Przepisy o zfśs w dobie wirusa SARS-CoV-2

 

Część III

Formuły dyscyplinowania pracowników

1. Nakładanie kar porządkowych

2. Wnioskowanie o obniżenie premii, nagrody

3. Formułowanie wypowiedzenia umowy o pracę oraz formułowanie rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia

 

Część IV

Bezpieczeństwo i higiena pracy

1. Instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy

2. Zarządzenie w sprawie częstotliwości szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

3. Ocena warunków pracy wyposażonych w monitory ekranowe

4. Postępowanie związane z odsunięciem pracownika od wykonywania pracy w przypadku braku badań profilaktycznych lub szkoleń bhp

5. Zawarcie umowy z jednostką medycyny pracy

6. Określanie zasad odpowiedzialności osób kierujących pracownikami

7. Określanie zasad współpracy z osobami świadczącymi pracę na podstawie umów cywilnoprawnych

 

Wzory dokumentów

Wzór 1. Uchwała o nadaniu statutu. Ramowy wzór statutu SPZOZ

Wzór 2. Zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego

Wzór 3. Regulamin pracy

Wzór 4. Instrukcja postępowania na wypadek zagrożeń o charakterze terrorystycznym

Wzór 5. Instrukcja postępowania w razie nadużyć i korupcji

Wzór 6. Instrukcja ws. postępowania w zakresie kontroli zewnętrznych

Wzór 7. Instrukcja ws. projektów umów i aneksów umów

Wzór 8. Instrukcja tworzenia wewnętrznych aktów prawnych

Wzór 9. Instrukcja dotycząca działania sekretariatu

Wzór 10. Instrukcja korzystania z samochodów służbowych

Wzór 11. Instrukcja postępowania w sprawach skarg, wniosków i petycji

Wzór 12. Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Wzór 13. Określenie zakresu czynności i odpowiedzialności na stanowisku kierowniczym

Wzór 14. Procedura przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy

Wzór 15. Regulamin wynagradzania pracowników

Wzór 16. Regulamin premiowania i nagradzania pracowników

Wzór 17. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych pracodawcy

Wzór 18. Regulamin wyborów i zasady działania przedstawiciela pracowników

Wzór 19. Procedury związane z nakładaniem kar porządkowych

Wzór 20. Wniosek o obniżenie premii

Wzór 21. Pismo rozwiązujące umowę o pracę bez wypowiedzenia

Wzór 22. Pismo rozwiązujące umowę o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia

Wzór 23. Instrukcja bhp przy obsłudze komputera

Wzór 24. Karta oceny stanowiska pracy wyposażonego w monitor ekranowy

Wzór 25. Pismo w sprawie niedopuszczenia pracownika do pracy wobec braku badań lub szkoleń

Wzór 26. Umowa z przychodnią medycyny pracy

Wzór 27. Obowiązki osoby kierującej pracownikami i jej odpowiedzialność w obszarze bhp

Wzór 28. Zakres obowiązków osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych

 

Bibliografia

Wykaz aktów prawnych

Wykaz orzeczeń

Skorowidz

Ostatnio przeglądane

Regulaminy, procedury i akty wewnętrzne w instytucjach publicznych
 

Regulaminy, procedury i akty wewnętrzne w instytucjach publicznych

Łukasz Paroń, Marcin Wilski

Cena: 148,00 zł
więcej