Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Twój koszyk jest pusty

Wyszukiwarka


Regulaminy, procedury i akty wewnętrzne w instytucjach publicznych

Podziel się:

Wykop Facebook Twitter Twitter
 

Kod produktu: RPiAWwIP2

Wydawnictwo: PRESSCOM

Biblioteka Administracja Publiczna

Rok wydania: 2020

ISBN: 978-83-66248-68-7

Liczba stron: 306

Okładka: twarda

Wydanie: drugie

Cena: 148,00

Dostępność: Nakład wyczerpany

Darmowa wysyłka

Opis

Akty wewnętrzne, jak np. statuty czy regulaminy pracy, stworzone raz, niejednokrotnie stają się zapomnianymi dokumentami, nieadekwatnymi do bieżących potrzeb i uregulowań prawnych. O ich istnieniu przypominamy sobie dopiero, gdy w naszej organizacji dojdzie do naruszenia, kryzysu lub wykrycia nieprawidłowości w trakcie kontroli. Tymczasem dobrze przygotowane i sformułowane procedury mogą pomóc w tego typu sytuacjach, ale przede wszystkim będą przydatnym narzędziem w codziennej pracy instytucji.

 

Oto publikacja prezentująca najlepsze sposoby prawidłowego tworzenia dokumentacji wewnętrznej. Z pewnością okaże się pomocna przy modyfikacji istniejących regulacji, jak również przy opracowywaniu ich na nowo. Drugie wydanie książki zostało poszerzone o przykładowy regulamin świadczenia pracy zdalnej wraz z jego omówieniem. Zaletą opracowania jest elastyczność i uniwersalność – wzory można dostosować do każdej jednostki – a czytelnik sam zdecyduje, które z nich warto wdrożyć w jego organizacji.

 

Autorzy szczegółowo opisują wybrane akty wewnątrzzakładowe, wskazując ich wady i zalety, a także prezentują szablony opracowane zgodnie z najlepszymi praktykami. Są wśród nich: regulaminy pracy, zasady bhp, instrukcje zachowania się w razie otrzymania przesyłki niewiadomego pochodzenia, zasady przeprowadzania kontroli trzeźwości, reguły postępowania w przypadku stwierdzenia mobbingu czy wzór umowy z jednostką medycyny pracy.
 
Dzięki książce czytelnik dowie się, jak przygotować pomocne zarządzenia i akty wewnętrzne, tak by były one kompletne i odpowiadały rzeczywistym potrzebom. Edytowalne wzory dokumentów znajdują się także na dołączonej płycie CD.

Autorzy

Łukasz Paroń
redaktor naczelny „Kadr i Płac w Administracji”, autor książek i artykułów poświęconych problematyce prawnej ochrony pracy, wysokiej klasy specjalista w obszarze prawa pracy. Obecnie pracownik organów kontroli nad warunkami pracy, specjalizujący się w rozwiązywaniu skomplikowanych problemów prawnych. Zajmuje się głównie zagadnieniami wynagrodzeń, czasu pracy, a także profilaktyką redukcji zagrożeń psychospołecznych w miejscu pracy.
 
Marcin Wilski
radca prawny, praktyk specjalizujący się w tematyce kadrowej, autor licznych publikacji z zakresu prawa pracy w czasopiśmie „Kadry i Płace w Administracji”, współautor książki „Czas pracy w jednostkach sektora publicznego”, prelegent Forum Kadr i Płac w Administracji, pracownik administracji publicznej z wieloletnim doświadczeniem.

Spis treści

Część I

Akty określające strukturę wewnętrzną pracodawcy

1. Statut

1.1. Statut w systemie źródeł prawa pracy

1.2. Statutowe akty prawa miejscowego

1.3. Tekst jednolity a tekst ujednolicony

1.4. Metoda wdrożenia

2. Regulamin organizacyjny

2.1. Układ ramowy regulaminu organizacyjnego. Treść przepisów

2.2. Charakter prawny regulaminu organizacyjnego i podstawy jego obowiązywania

2.3. Funkcje i zastosowanie przepisów regulaminu w organizacji

2.4. Podstawy techniki legislacyjnej

2.4.1. Przepisy materialne, kompetencyjne, proceduralne

2.4.2. Prawidłowa budowa tekstu regulaminu a zasady techniki prawodawczej

2.4.3. Zasady nowelizacji przepisów regulaminu

3. Zasady zastępstw i podległości służbowej

 

Część II

Akty określające organizację i porządek pracy

1. Regulamin pracy

2. Instrukcja postępowania na wypadek zagrożeń zewnętrznych

3. Instrukcja postępowania na wypadek stwierdzenia przypadku nadużycia lub innych zachowań korupcyjnych

4. Instrukcja postępowania w zakresie współpracy ze służbami kontroli

5. Instrukcja postępowania w zakresie obiegu umów

6. Instrukcja opracowywania, redagowania i wydawania aktów prawnych

7. Instrukcja dotycząca organizacji i zakresu działania sekretariatu

8. Instrukcja eksploatacji i korzystania przez pracowników z samochodów służbowych będących w dyspozycji pracodawcy

9. Instrukcja postępowania w sprawach skarg, wniosków i petycji

10. Pobieranie danych osobowych od osób przyjmowanych do pracy

11. Formułowanie zakresów obowiązków i ich zmiana

12. Procedura przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy

13. Regulamin wynagradzania pracowników

14. Regulamin premiowania i nagradzania

15. Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

15.1. Przepisy o zfśs w dobie wirusa SARS-CoV-2

 

Część III

Formuły dyscyplinowania pracowników

1. Nakładanie kar porządkowych

2. Wnioskowanie o obniżenie premii, nagrody

3. Formułowanie wypowiedzenia umowy o pracę oraz formułowanie rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia

 

Część IV

Bezpieczeństwo i higiena pracy

1. Instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy

2. Zarządzenie w sprawie częstotliwości szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

3. Ocena warunków pracy wyposażonych w monitory ekranowe

4. Postępowanie związane z odsunięciem pracownika od wykonywania pracy w przypadku braku badań profilaktycznych lub szkoleń bhp

5. Zawarcie umowy z jednostką medycyny pracy

6. Określanie zasad odpowiedzialności osób kierujących pracownikami

7. Określanie zasad współpracy z osobami świadczącymi pracę na podstawie umów cywilnoprawnych

 

Wzory dokumentów

Wzór 1. Uchwała o nadaniu statutu. Ramowy wzór statutu SPZOZ

Wzór 2. Zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego

Wzór 3. Regulamin pracy

Wzór 4. Instrukcja postępowania na wypadek zagrożeń o charakterze terrorystycznym

Wzór 5. Instrukcja postępowania w razie nadużyć i korupcji

Wzór 6. Instrukcja ws. postępowania w zakresie kontroli zewnętrznych

Wzór 7. Instrukcja ws. projektów umów i aneksów umów

Wzór 8. Instrukcja tworzenia wewnętrznych aktów prawnych

Wzór 9. Instrukcja dotycząca działania sekretariatu

Wzór 10. Instrukcja korzystania z samochodów służbowych

Wzór 11. Instrukcja postępowania w sprawach skarg, wniosków i petycji

Wzór 12. Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Wzór 13. Określenie zakresu czynności i odpowiedzialności na stanowisku kierowniczym

Wzór 14. Procedura przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy

Wzór 15. Regulamin wynagradzania pracowników

Wzór 16. Regulamin premiowania i nagradzania pracowników

Wzór 17. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych pracodawcy

Wzór 18. Regulamin wyborów i zasady działania przedstawiciela pracowników

Wzór 19. Procedury związane z nakładaniem kar porządkowych

Wzór 20. Wniosek o obniżenie premii

Wzór 21. Pismo rozwiązujące umowę o pracę bez wypowiedzenia

Wzór 22. Pismo rozwiązujące umowę o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia

Wzór 23. Instrukcja bhp przy obsłudze komputera

Wzór 24. Karta oceny stanowiska pracy wyposażonego w monitor ekranowy

Wzór 25. Pismo w sprawie niedopuszczenia pracownika do pracy wobec braku badań lub szkoleń

Wzór 26. Umowa z przychodnią medycyny pracy

Wzór 27. Obowiązki osoby kierującej pracownikami i jej odpowiedzialność w obszarze bhp

Wzór 28. Zakres obowiązków osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych

Wzór 29. Regulamin świadczenia pracy zdalnej

 

Dodatek

Regulamin świadczenia pracy zdalnej

 

Bibliografia

Wykaz aktów prawnych

Wykaz orzeczeń

Skorowidz

Ostatnio przeglądane

Regulaminy, procedury i akty wewnętrzne w instytucjach publicznych
 

Regulaminy, procedury i akty wewnętrzne w instytucjach publicznych

Łukasz Paroń, Marcin Wilski

Cena: 148,00 zł
więcej