Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Twój koszyk jest pusty

Wyszukiwarka


Dokumenty i dokumentowanie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Podziel się:

Wykop Facebook Twitter Twitter
 

Kod produktu: DiDwPoUZP2

Wydawnictwo: PRESSCOM

Biblioteka Przetargi Publiczne

Rok wydania: 2021

ISBN: 978-83-66248-66-3

Liczba stron: 260

Okładka: twarda

Bestseller,

Cena: 128,00

Wysyłka: do 24 godzin

Dostępność: Produkt dostępny

Darmowa wysyłka

Opis

W jakim celu i w jaki sposób składa się oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu?
Kto i na jakim etapie powinien przygotować protokół z przebiegu postępowania i kto jest upoważniony do jego podpisania?
Jakie elementy powinna zawierać specyfikacja warunków zamówienia?
 
Na gruncie nowego pzp, bez względu na tryb prowadzenia postępowania czy wartość zamówienia, zamawiający ma obowiązek zadbać o dokumentację, która uzasadnia decyzje podejmowane na wszystkich etapach procedury. Publikacja zawiera szczegółowe omówienie przepisów dotyczących sporządzania oraz przechowywania dokumentów zarówno w zamówieniach poniżej, jak i powyżej progów unijnych.
 
Autor kompleksowo wyjaśnia zawartość i treść protokołu oraz jego załączników, skład i zasady działania komisji przetargowej, specyfikację warunków zamówienia (SWZ), oświadczenie tymczasowe (JEDZ). W książce sporo miejsca poświęcono warunkom udziału w postępowaniu, w tym kwestiom związanym z weryfikowaniem zdolności danego wykonawcy do realizacji zamówienia oraz oświadczeniom w zakresie okoliczności powodujących konflikt interesów.
 
Czytelnik dowie się, jakiego rodzaju dokumenty i w jaki sposób powinny zostać dostarczone przez podmioty ubiegające się o udzielenie zamówienia oraz na jakich zasadach wykonawcy mogą wspólnie startować w przetargach publicznych (w ramach konsorcjum).

Autorzy

Wojciech Piórkowski
radca prawny specjalizujący się w zamówieniach publicznych. Trener i wykładowca akademicki, w tym na studiach podyplomowych UAM. Autor licznych publikacji. Ekspert w zakresie realizacji projektów infrastrukturalnych realizowanych na podstawie warunków kontraktowych FIDIC. Posiada 16-letnie doświadczenie jako prawnik w obsłudze prawnej instytucji publicznych oraz wykonawców i jako pełnomocnik w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą, a także w sprawach cywilnych, administracyjnych oraz z zakresu dyscypliny finansów publicznych.

Spis treści

Wykaz skrótów

 

Rozdział 1

Komunikacja zamawiającego z wykonawcami

1.1. Zagadnienia wstępne

1.2. Komunikacja elektroniczna

1.3. Komunikacja ustna

1.4. Forma oferty i niektórych dokumentów

1.4.1. Oferta w postępowaniu powyżej progów unijnych

1.4.2. Oferta w postępowaniu poniżej progów unijnych

1.4.3. Wyjątki w zakresie formy składania oferty

1.5. Zasada pisemności

 

Rozdział 2

Dokumentowanie przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia

2.1. Protokół postępowania i załączniki

2.2. Przechowywanie protokołu

2.3. Udostępnianie protokołu

2.4. Sprawozdanie o złożonych ofertach lub wnioskach

2.5. Roczne sprawozdanie

2.6. Plan postępowań o udzielenie zamówień

2.7. Analiza potrzeb zamawiającego

2.8. Raport z realizacji zamówienia

 

Rozdział 3

Treść protokołu postępowania

3.1. Uwagi ogólne

3.2. Zamawiający

3.2.1. Wspólne zamówienia

3.2.2. Zamawiający centralny

3.2.3. Pełnomocnik zamawiającego

3.3. Przedmiot i wartość zamówienia

3.3.1. Przedmiot zamówienia

3.3.2. Podział zamówienia na części

3.3.3. Wartość zamówienia

3.3.4. Zamówienia bagatelne

3.4. Wstępne konsultacje rynkowe

3.5. Osoby wykonujące czynności w postępowaniu

3.5.1. Kierownik zamawiającego

3.5.2. Komisja przetargowa

3.5.3. Biegli i inne osoby wykonujące czynności w postępowaniu

3.5.4. Konflikt interesów

3.6. Ogłoszenia

3.6.1. Formularze i sposób publikacji ogłoszenia

3.6.2. Zmiana ogłoszenia

3.6.3. Ogłoszenie o wykonaniu umowy

3.7. Specyfikacja warunków zamówienia

3.7.1. Zagadnienia ogólne

3.7.2. Udostępnianie SWZ

3.7.3. Elementy SWZ

3.8. Najkorzystniejsza oferta

3.9. Unieważnienie postępowania

 

Rozdział 4

Warunki udziału w postępowaniu

4.1. Zagadnienia ogólne

4.2. Podmiotowe środki dowodowe

4.3. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym

4.4. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej

4.5. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa

4.6. Zdolność techniczna lub zawodowa

 

Rozdział 5

Podstawy wykluczenia

5.1. Zagadnienia ogólne

5.2. Obligatoryjne podstawy wykluczenia

5.3. Fakultatywne podstawy wykluczenia

5.4. Samooczyszczenie

Ostatnio przeglądane