Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Twój koszyk jest pusty

Wyszukiwarka


Zamówienia publiczne na dostawy i usługi

Podziel się:

Wykop Facebook Twitter Twitter
 

Kod produktu: ZPNDiU2

ISBN: 978-83-66248-64-9

Liczba stron: 406

Okładka: twarda

Bestseller,

Cena: 128,00

Wysyłka: do 24 godzin

Dostępność: Produkt dostępny

Darmowa wysyłka

Opis

Jak prawidłowo przygotować opis przedmiotu zamówienia na dostawy i usłu­gi, oszacować jego wartość i wybrać tryb postępowania?

Co oznaczają zasady maksymalnej efektywności, proporcjonalności oraz przejrzystości?
Jakie są obligatoryjne i fakultatywne przesłanki wykluczenia wykonawców?

W jakich okolicznościach zamawiający może udzielić zamówienia w trybach niekon­kurencyjnych?

 

W książce zostały omówione regulacje nowej ustawy Prawo zamówień pu­blicznych dotyczące poszczególnych etapów procesu przygotowania zamó­wienia i jego realizacji. Autorzy wyjaśniają, jak opisać przedmiot zamówienia i określić warunki udziału w postępowaniu. Szczegółowo omawiają katalog klauzul niedozwolonych, a także zasady szacowania wartości, np. w przypad­ku, gdy zamawiający przewiduje udzielenie dodatkowych zamówień w trybie z wolnej ręki.

 

Sporo miejsca zostało poświęcone zamówieniom mieszanym, podobnym i dodatkowym oraz zamówieniom na usługi społeczne. Uwzględnione zostały także kwestie dotyczące zawierania umów na dostawy i usługi, środków praw­nych stosowanych w przypadku naruszenia pzp, a także prawa opcji, zasad ustalania partnerstwa innowacyjnego i dialogu konkurencyjnego.

 

Dzięki licznym przykładom i praktycznym wskazówkom czytelnicy dowiedzą się również, jak wybrać najkorzystniejszą ofertę, w jakich sytuacjach zamawia­jący ma obowiązek jej odrzucenia i wykluczenia wykonawcy oraz kiedy może zatrzymać wpłacone wadium.

Autorzy

Anna Dynek (red.), Tomasz Siedlecki, Anna Szajkowska-Szynkaruk, Rafał Świerzbiński, Michał Waraksa, Bartłomiej Ziółkowski, Marcin Żurek.

Spis treści

Spis treści

Wykaz skrótów

 

Rozdział 1

Nowa ustawa pzp – najważniejsze zmiany w zakresie postępowań na dostawy i usługi

Anna Dynek

 

Rozdział 2

Zamówienia na dostawy i usługi – zagadnienia wstępne, zasady prowadzenia postępowania

Rafał Świerzbiński

 

Rozdział 3

Opis przedmiotu zamówienia na dostawy i usługi

Marcin Żurek

 

Rozdział 4

Zamówienia mieszane

Michał Waraksa

 

Rozdział 5

Szacowanie wartości zamówienia

Michał Waraksa

 

Rozdział 6

Wybór trybu dla realizacji zamówienia publicznego na dostawy i usługi

Anna Szajkowska-Szynkaruk

 

Rozdział 7

Zamówienia podobne i dodatkowe oraz prawo opcji

Anna Szajkowska-Szynkaruk

 

Rozdział 8

Zamówienia na usługi społeczne

Anna Dynek

 

Rozdział 9

Warunki udziału w postępowaniu

Marcin Żurek

 

Rozdział 10

Kryteria oceny ofert i wybór oferty najkorzystniejszej

Rafał Świerzbiński

 

Rozdział 11

Wykluczenie wykonawcy, odrzucenie ofert

Rafał Świerzbiński

 

Rozdział 12

Umowa o zamówienie publiczne na dostawy i usługi

Anna Dynek

 

Rozdział 13

Zmiana umowy

Anna Dynek

 

Rozdział 14

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Anna Dynek

 

Rozdział 15

Zakończenie postępowania

Anna Dynek

 

Rozdział 16

Środki ochrony prawnej

Tomasz Siedlecki, Bartłomiej Ziółkowski

 

Bibliografia

Wykaz aktów prawnych

Wykaz orzecznictwa

Biogramy autorów

 

Ostatnio przeglądane

Zamówienia publiczne na dostawy i usługi
 

Zamówienia publiczne na dostawy i usługi

Tomasz Siedlecki, Anna Szajkowska-Szynkaruk, Rafał Świerzbiński, Michał Waraksa, Bartłomiej Ziółkowski, Marcin Żurek, Anna Dynek

Cena: 128,00 zł
więcej