Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Twój koszyk jest pusty

Wyszukiwarka


Ustawa o odpadach. Komentarz

Podziel się:

Wykop Facebook Twitter Twitter
 

Kod produktu: K.UoO

Wydawnictwo: PRESSCOM

Rok wydania: 2013

Seria: Komentarz

ISBN: 978-83-62723-61-4

Liczba stron: 576

Okładka: twarda

Cena: 148,00

Dostępność: Nakład wyczerpany

Darmowa wysyłka

Opis

W komentarzu w praktyczny sposób omówiono regulacje nowej ustawy o odpadach, która weszła w życie 23 stycznia 2013 r. Autorka analizuje obowiązki posiadaczy odpadów, w tym ich wytwórców oraz innych podmiotów odpowiedzialnych za zagospodarowanie odpadów. Szczególny nacisk kładzie na kwestie niewystępujące w poprzednim stanie prawnym, związane m.in. z rozszerzoną hierarchią sposobów postępowania z odpadami czy nowym systemem zezwoleń na ich wytwarzanie i zagospodarowanie.


Czytelnik znajdzie odpowiedzi na konkretne pytania, np.: kiedy dany przedmiot lub substancja mogą utracić status odpadu lub zostać uznane za produkt uboczny, jaka jest pozycja sprzedawcy odpadów i pośrednika w obrocie odpadami, co grozi za nieprawidłowe gospodarowanie odpadami.


Autorka informuje ponadto o nowych regulacjach związanych z planowanym utworzeniem bazy danych o produktach, opakowaniach i gospodarce odpadami (BDO) i o nowym rejestrze podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Omawia zmienione zasady dotyczące sprawozdawczości i prowadzenia ewidencji, a także przepisy karne oraz regulacje dotyczące administracyjnych kar pieniężnych.


Opracowanie skierowane jest do organów administracji stosujących na co dzień przepisy nowej ustawy oraz przedsiębiorców, których działalność wiąże się z wytwarzaniem odpadów.

Autorzy

Aneta Pacek-Łopalewska – radca prawny, specjalista z zakresu prawa ochrony środowiska. Przeprowadzała liczne analizy ryzyk środowiskowej odpowiedzialności cywilnej, karnej i administracyjnej, doradzając w zakresie możliwych środków naprawczych. Reprezentuje podmioty w sprawach dotyczących naruszania prawa ochrony środowiska w postępowaniach administracyjnych i sądowych.

Spis treści

„Ustawa o odpadach. Komentarz”
Autor: Aneta Pacek-Łopalewska

Spis treści
Wykaz skrótów
Wstęp

DZIAŁ I.
Przepisy ogólne


Rozdział 1.
Zakres ustawy

Rozdział 2.
Objaśnienia określeń ustawowych

Rozdział 3.
Katalog odpadów i zmiana statusu odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne

Rozdział 4.
Uznanie przedmiotu lub substancji za produkt uboczny

Rozdział 5.
Utrata statusu odpadów

DZIAŁ II.
Zasady ogólne gospodarki odpadami


Rozdział 1.
Ochrona życia i zdrowia ludzi oraz środowiska

Rozdział 2.
Hierarchia sposobów postępowania z odpadami

Rozdział 3.
Zasada bliskości

Rozdział 4.
Postępowanie z odpadami niebezpiecznymi

Rozdział 5.
Koszty gospodarowania odpadami

Rozdział 6.
Zbieranie i transport odpadów

Rozdział 7.
Magazynowanie odpadów

Rozdział 8.
Usuwanie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania

Rozdział 9.
Przekazywanie odpadów i przenoszenie odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami

Rozdział 10.
Przetwarzanie odpadów w instalacjach i urządzeniach

Rozdział 11.
Wstrzymywanie działalności posiadacza odpadów

Rozdział 12.
Postępowanie z odpadami

DZIAŁ III.
Plany gospodarki odpadami


DZIAŁ IV.
Uprawnienia wymagane do gospodarowania odpadami oraz prowadzenie rejestru


Rozdział 1.
Zezwolenie na zbieranie odpadów i zezwolenie na przetwarzanie odpadów

Rozdział 2.
Rejestr

DZIAŁ V.
Ewidencja odpadów i sprawozdawczość


Rozdział 1.
Ewidencja odpadów

Rozdział 2.
Sprawozdawczość w zakresie produktów, opakowań oraz gospodarki odpadami

DZIAŁ VI.
Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami

DZIAŁ VII.
Szczególne zasady gospodarowania niektórymi rodzajami odpadów


Rozdział 1.
PCB oraz odpady zawierające PCB

Rozdział 2.
Oleje odpadowe

Rozdział 3.
Odpady medyczne i odpady weterynaryjne

Rozdział 4.
Komunalne osady ściekowe

Rozdział 5.
Odpady pochodzące z procesów wytwarzania dwutlenku tytanu oraz z przetwarzania tych odpadów

Rozdział 6.
Odpady z wypadków

Rozdział 7.
Odpady metali

DZIAŁ VIII.
Wymagania dotyczące prowadzenia procesów przetwarzania odpadów


Rozdział 1.
Składowanie odpadów

Rozdział 2.
Termiczne przekształcanie odpadów

Rozdział 3.
Kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami

DZIAŁ IX.
Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez samorząd województwa i przepisy szczególne w postępowaniu o wydanie decyzji z zakresu gospodarki odpadami

DZIAŁ X.
Przepisy karne i administracyjne kary pieniężne


Rozdział 1.
Przepisy karne

Rozdział 2.
Administracyjne kary pieniężne

DZIAŁ XI.
Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe, dostosowujące i końcowe


Rozdział 1.
Zmiany w przepisach obowiązujących

Rozdział 2.
Przepisy przejściowe, dostosowujące i końcowe

Przypisy
Załączniki
Wykaz aktów prawnych

Ostatnio przeglądane

Ustawa o odpadach. Komentarz
 

Ustawa o odpadach. Komentarz

Aneta Pacek-Łopalewska

Cena: 148,00 zł
więcej