Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Twój koszyk jest pusty

Wyszukiwarka


Udostępnienie informacji publicznej w formie wglądu do dokumentu

Podziel się:

Wykop Facebook Twitter Twitter
 

Kod produktu: UIPwFWDD

Wydawnictwo: PRESSCOM

Biblioteka Informacja Publiczna

Rok wydania: 2013

ISBN: 978-83-62723-65-2

Liczba stron: 256

Okładka: twarda

Cena: 119,00

Dostępność: Nakład wyczerpany

Darmowa wysyłka

Opis

Komu i na jakich zasadach przysługuje prawo wglądu do dokumentów urzędowych, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów? Na kim spoczywa obowiązek udzielania informacji publicznej, również w celu jej ponownego wykorzystania? Jak prawidłowo sporządzić i złożyć wniosek o udostępnienie informacji? Czy wiąże się to z poniesieniem kosztów?

Odpowiedzi na te i wiele innych pytań znajdują się w niniejszej publikacji. Szczegółowo omówiono w niej zagadnienia dotyczące dostępu do akt z informacją publiczną i jego ograniczeń w przypadku zawartości informacji o charakterze niejawnym lub prywatnym. Dzięki kompleksowemu opracowaniu Czytelnik pozna specyfikę wglądu do dokumentu na podstawie udip i przepisów innych ustaw, takich jak: ordynacja podatkowa, kpa czy ustawa o IPN.

Autor podpowiada, jak nie zagubić się w gąszczu paragrafów ustawy o dostępie do informacji publicznej, często rozbieżnych z innymi przepisami. Porządkuje kwestie związane z przedmiotem i sposobem udostępniania informacji, co umożliwia wypracowanie jednolitej praktyki postępowania i kontroli w tym zakresie.

Autorzy

Dr hab. Mariusz Jabłoński – profesor nadzwyczajny Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, radca prawny, specjalista z zakresu dostępu do informacji publicznej, ochrony informacji w administracji oraz ochrony danych osobowych. Autor wielu publikacji, członek rady konsultacyjnej miesięcznika „IT w Administracji”.

Spis treści

„Udostępnienie informacji publicznej w formie wglądu do dokumentu”
Autor: Mariusz Jabłoński


Spis treści

Wprowadzenie

Rozdział 1. Konstytucyjne elementy treści prawa do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne

1.1.    Prawo do uzyskania informacji jako fundament społeczeństwa obywatelskiego
1.2.    Prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne w projektach konstytucji i w trakcie prac Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego (1993–1997)
1.3.    Charakter konstytucyjnego prawa do informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne

1.3.1.    Istota roszczenia wynikająca z prawa do informacji
1.3.2.    Uprawniony do realizacji prawa do informacji
1.3.3.    Zobowiązany do udzielenia informacji

1.4.    Konstytucyjne zdefiniowanie dokumentu jako źródła informacji
1.5.    Konstytucyjne określenie przesłanek ograniczenia prawa do informacji
1.6.    Konstytucyjne umocowanie do ustawowego sprecyzowania trybu udostępniania informacji przez zobowiązanego

Rozdział 2. Ustawowa konkretyzacja treści prawa dostępu do informacji publicznej


2.1.    Specyfika ustawy o dostępie do informacji publicznej i jej nowelizacji z 16 września 2011 r.
2.2.    Prawo do informacji publicznej

2.2.1.    Ustawowe zdefiniowanie prawa do informacji publicznej
2.2.2.    Identyfikacja informacji publicznej i jej źródeł w praktyce stosowania udip
2.2.3.    Konkretyzacja informacji publicznej w odrębnych od udip regulacjach prawnych
2.2.4.    Redefinicja uprawnionego do uzyskania informacji publicznej
2.2.5.    Redefinicja zobowiązanego do udostępnienia informacji publicznej

2.3.    Prawo do informacji publicznej a prawo do ponownego wykorzystania informacji publicznej

2.3.1.    Odrębność prawa do informacji publicznej udostępnianej w celu jej ponownego wykorzystania


Rozdział 3. Specyfika ustawowego zdefiniowania trybu i ograniczeń realizacji prawa do informacji publicznej

3.1.    Ustawowa konkretyzacja trybów udostępnienia informacji publicznej
3.2.    Odformalizowana postać wniosku o udostępnienie informacji publicznej
3.3.    Sformalizowana postać wniosku o udostępnienie informacji w celu jej ponownego wykorzystania
3.4.    Praktyczne skutki określenia odmiennych procedur udostępniania informacji publicznej według celu jej pozyskania przez wnioskodawcę
3.5.    Udip jako „podstawa” udostępnienia informacji publicznej i informacji w celu jej ponownego wykorzystania
3.6.    Kwestia wyłączenia stosowania ustawy o dostępie do informacji publicznej na podstawie jej art. 1 ust. 2 i art. 23a ust. 4 i 5
3.7.    Wyłączenie informacji z katalogu informacji publicznej na podstawie odrębnych od udip regulacji ustawowych
3.8.    Zakres i charakter ograniczeń prawa dostępu do informacji publicznej

3.8.1.    Ograniczenie jawności informacyjnej ze względu na ochronę informacji niejawnych
3.8.2.    Ochrona tajemnic ustawowych a ochrona tajemnicy przedsiębiorcy
3.8.3.    Ochrona prywatności i jej zakres z punktu widzenia udostępnienia dokumentu


Rozdział 4. Autonomiczny charakter pojęcia „dokument urzędowy” udip

4.1.    Informacja a nośnik informacji
4.2.    Pojęcie dokumentu
4.3.    Dokument urzędowy w rozumieniu udip

4.3.1.    Oświadczenie „woli lub wiedzy” funkcjonariusza publicznego jako element treści dokumentu urzędowego
4.3.2.    Działanie w ramach kompetencji
4.3.3.    Skierowanie oświadczenia woli lub wiedzy do innego podmiotu lub złożenie do akt sprawy
4.3.4.    Sposób utrwalenia i podpisania oświadczenia woli i wiedzy funkcjonariusza publicznego
4.3.5.    Dokument jako źródło informacji publicznej

4.4.    Zakres informacji wiążącej się z dokumentem znajdującym się w posiadaniu zobowiązanego na podstawie udip

4.4.1.    Informacja o dokumencie
4.4.2.    Informacja z treści dokumentu
4.4.3.    Wgląd do dokumentu urzędowego

4.5.    Przetworzenie informacji publicznej a przetworzenie dokumentu
4.6.    Opracowanie a przetworzenie dokumentu
4.7.    Informacje o faktach a ponowne wykorzystanie informacji publicznej

Rozdział 5. Praktyka ograniczania prawa do informacji publicznej ze względu na charakter dokumentu i nośnika informacji

5.1.    Szeroka koncepcja udostępnienia dokumentu na podstawie udip
5.2.    Wąskie rozumienie pojęcia wglądu do dokumentu

5.2.1.    Dokument urzędowy niezawierający informacji publicznej
5.2.2.    Dokument sporządzony przez funkcjonariusza publicznego, lecz niespełniający wszystkich przesłanek określonych w art. 6 ust. 2 udip
5.2.3.    Dokument sporządzony na zlecenie organu (podmiotu publicznego) przez osobę prywatną bądź inny podmiot zewnętrzny
5.2.4.    Dokument prywatny
5.2.5.    Akta sprawy administracyjnej jako zbiór różnego rodzaju dokumentów
5.2.6.    Udostępnienie zbioru dokumentów urzędowych
5.2.7.    Nośnik informacji jako podstawa wyłączenia stosowania udip
5.2.8.    Udostępnienie decyzji (wyroku innego rozstrzygnięcia indywidualnego)

5.3.    Znaczenie dotychczasowej praktyki definiowania i udostępniania informacji publicznej oraz dokumentu jako jej źródła z punktu widzenia realizacji prawa do informacji określonego w art. 61 Konstytucji RP

Zakończenie
Bibliografia

Ostatnio przeglądane