Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Twój koszyk jest pusty

Wyszukiwarka


Czas pracy w jednostkach sektora publicznego

Podziel się:

Wykop Facebook Twitter Twitter
 

Kod produktu: CPwJSP

Wydawnictwo: PRESSCOM

Biblioteka Kadry i Płace w Administracji

Rok wydania: 2013

ISBN: 978-83-62723-66-9

Liczba stron: 336

Okładka: twarda

Cena: 119,00

Dostępność: Nakład wyczerpany

Darmowa wysyłka

Kategorie:

Opis

Kto i w jakich sytuacjach może dostać polecenie pracy w nadgodzinach? Czy urzędnik ma obowiązek pracować w nocy i czy przysługuje mu dodatkowe wynagrodzenie z tego tytułu? Czym różni się prywatne wyjście z pracy od służbowego? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań znajdują się w praktycznym przewodniku na temat czasu pracy w jednostkach sektora publicznego.
 
Autorzy ograniczyli do minimum rozważania teoretyczne, koncentrując się na wyjaśnieniu przepisów kodeksu pracy i ustaw regulujących czas pracy dla określonych grup zawodowych. Przeanalizowali kluczowe zagadnienia z zakresu czasu pracy – jego rozkład, wymiar i normy – oraz kwestie dotyczące dni wolnych od pracy, okresów odpoczynku, doby pracowniczej i tygodnia rozliczeniowego.
 
W publikacji wyjaśniono, jak wybrać najkorzystniejszy dla pracodawcy system czasu pracy i prawidłowo prowadzić jego ewidencję. Omówiono ponadto pojęcie pracy w godzinach nadliczbowych, porze nocnej oraz w niedziele i święta, a także przedstawiono szczególne regulacje czasu pracy stosowane wobec osób niepełnosprawnych.
 
Książka zawiera przydatne wzory dokumentów: regulamin pracy, listę obecności, polecenie pracy w godzinach nadliczbowych i wniosek o udzielenie czasu wolnego za nadgodziny.
 

Autorzy

Łukasz Paroń – ekspert prawa pracy, redaktor naczelny miesięcznika „Kadry i Płace w Administracji”. Autor artykułów z zakresu prawa pracy, w szczególności czasu pracy i wynagrodzeń. Wykładowca i szkoleniowiec z wieloletnim stażem, były pracownik działu kadr.
 
Marcin Wilski – pracownik Zespołu Obsługi Prawnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Autor publikacji poświęconych problematyce kadrowej w prasie specjalistycznej, nauczyciel w Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Czeladzi.
 

Spis treści

„Czas pracy w jednostkach sektora publicznego”
Autorzy: Łukasz Paroń, Marcin Wilski

Spis treści
Wykaz skrótów
Wstęp

Rozdział 1.
Definicje, pojęcia, terminy


1.1.    Czas pracy

1.1.1.    Funkcja i znaczenie
1.1.2.    Definicja

1.2.    Znaczenie zakładowych źródeł prawa pracy dla organizacji pracy

1.2.1.    Porządek i organizacja pracy
1.2.2.    Warunki przebywania na terenie zakładu pracy
1.2.3.    System czasu pracy, rozkład czasu pracy, okres rozliczeniowy, pora nocna
1.2.4.    Potwierdzanie przybycia i obecności w pracy
1.2.5.    Sposób usprawiedliwiania nieobecności w pracy
1.2.6.    Odpowiedzialność porządkowa
1.2.7.    Ustalanie rozkładów czasu pracy
1.2.8.    Modyfikacja rozkładów czasu pracy
1.2.9.    Przerwy w pracy
1.2.10.    Organizacja pracy zmianowej
1.2.11.    Granice czasowe niedzieli i święta
1.2.12.    Zlecanie pracy ponadwymiarowej
1.2.13.    Prowadzenie ewidencji czasu pracy

1.3.    Okresy odpoczynku

1.3.1.    Odpoczynek dobowy
1.3.2.    Odpoczynek tygodniowy

1.4.    Praca zmianowa
1.5.    Pracownicy zarządzający zakładem pracy w imieniu pracodawcy
1.6.    Doba pracownicza i tydzień rozliczeniowy
1.7.    Wymiar czasu pracy
1.8.    Normy czasu pracy
1.9.    Zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy
1.10.    Kumulacja zatrudnienia
1.11.    System czasu pracy
1.12.    Okres rozliczeniowy
1.13.    Rozkład czasu pracy a harmonogram
1.14.    Dni wolne od pracy. Zasada przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy

Rozdział 2.
Dokumentacja związana z czasem pracy


2.1.    Regulamin pracy
2.2.    Ewidencja czasu pracy
2.3.    Wnioski o udzielenie czasu wolnego
2.4.    Polecenie pracy w godzinach nadliczbowych
2.5.    Księga wyjść prywatnych i służbowych
2.6.    Lista obecności w pracy
2.7.    Rozkłady czasu pracy

Rozdział 3.
Systemy czasu pracy


3.1.    Wprowadzenie
3.2.    Definicja systemu czasu pracy
3.3.    Wybór systemu
3.4.    System tzw. ruchomego czasu pracy
3.5.    Rządowy projekt nowelizacji kp i uzz z 6 lutego 2013 r.
3.6.    Wprowadzenie i zmiana systemu
3.7.    Okresy rozliczeniowe czasu pracy
3.8.    Poszczególne systemy czasu pracy według kp

3.8.1.    Podstawowy system czasu pracy
3.8.2.    Równoważny system czasu pracy
3.8.3.    System czasu pracy w ruchu ciągłym
3.8.4.    System przerywanego czasu pracy
3.8.5.    System zadaniowego czasu pracy
3.8.6.    System skróconego tygodnia pracy
3.8.7.    System czasu pracy w piątki, soboty, niedziele i święta
3.8.8.    System skróconego czasu pracy

3.9.    Systemy czasu pracy w ustawie o pracownikach samorządowych
3.10.    Systemy czasu pracy w ustawie o strażach gminnych
3.11.    Systemy czasu pracy w ustawie o pracownikach urzędów państwowych

3.11.1.    Podstawowy system czasu pracy
3.11.2.    Równoważny system czasu pracy

3.12.    Systemy czasu pracy w ustawie o służbie cywilnej

3.12.1.    Podstawowy system czasu pracy
3.12.2.    Równoważny system czasu pracy

3.13.    Systemy czasu pracy pracowników instytucji pomocy społecznej
3.14.    Systemy czasu pracy pracowników instytucji kultury
3.15.    Systemy czasu pracy nauczycieli w Karcie Nauczyciela

Rozdział 4.
Czas pracy w szczególnych stanach faktycznych


4.1.    Przerwy w pracy
4.2.    Przerwy wliczane do czasu pracy

4.2.1.    Przerwa zgodnie z art. 134 kp
4.2.2.    Przerwa zgodnie z art. 145 kp
4.2.3.    Przerwa zgodnie z art. 187 kp
4.2.4.    Przerwa na gimnastykę usprawniającą lub wypoczynek
4.2.5.    Przerwa w pracy na stanowiskach przy monitorach ekranowych
4.2.6.    Przerwy niewliczane do czasu pracy

4.3.    Podróż służbowa a czas pracy
4.4.    Czas pracy a szkolenia
4.5.    Dyżur a czas pracy
4.6.    Wyjścia służbowe i prywatne a czas pracy – praktyka i orzecznictwo
4.7.    Rozporządzenie w sprawie usprawiedliwiania nieobecności

Rozdział 5.
Praca w godzinach nadliczbowych


5.1.    Pojęcie pracy w godzinach nadliczbowych
5.2.    Praca ponadwymiarowa
5.3.    Planowanie pracy nadliczbowej
5.4.    Przesłanki pracy w godzinach nadliczbowych

5.4.1.    Przesłanki określone w kp
5.4.2.    Służba cywilna
5.4.3.    Pracownicy samorządowi i strażnicy gminni
5.4.4.    Pracownicy urzędów państwowych
5.4.5.    Nauczyciele
5.4.6.    Przesłanki godzin nadliczbowych a Europejska Karta Społeczna

5.5.    Zakazy pracy w godzinach nadliczbowych (limity)

5.5.1.    Regulacja powszechna
5.5.2.    Służba cywilna, pracownicy samorządowi, strażnicy gminni, urzędnicy państwowi

5.6.    Znaczenie polecenia pracy w godzinach nadliczbowych
5.7.    Rozliczanie pracy w godzinach nadliczbowych

5.7.1.    Zagadnienia wstępne
5.7.2.    Regulacja powszechna
5.7.3.    Świadczenia pieniężne
5.7.4.    Czas wolny za pracę w godzinach nadliczbowych
5.7.5.    Dyżur
5.7.6.    Korpus służby cywilnej
5.7.7.    Pracownicy samorządowi
5.7.8.    Pracownicy urzędów państwowych
5.7.9.    Strażnicy gminni
5.7.10.    Sędziowie i prokuratorzy


Rozdział 6.
Praca w porze nocnej oraz w niedziele i święta


6.1.    Praca w nocy – regulacja powszechna
6.2.    Wynagrodzenia za pracę w porze nocnej
6.3.    Praca w niedziele i święta – regulacja powszechna
6.4.    Rekompensata za pracę w niedzielę
6.5.    Rekompensata za pracę w święto
6.6.    Zasada wolnej niedzieli raz na 4 tygodnie

Rozdział 7.
Regulacje odrębne w zakresie pracy w porze nocnej, w niedziele i święta


7.1.    Ustawa o pracownikach samorządowych
7.2.    Ustawa o służbie cywilnej i ustawa o pracownikach urzędów państwowych
7.3.    Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
7.4.    Praca w porze nocnej, w niedziele i święta pracowników instytucji pomocy społecznej
7.5.    Karta Nauczyciela

7.5.1.    Praca w porze nocnej
7.5.2.    Praca w dni wolne


Rozdział 8.
Praca w dni wolne wynikające z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy


8.1.    Regulacja powszechna
8.2.    Pracownicy samorządowi
8.3.    Korpus służby cywilnej
8.4.    Pracownicy urzędów państwowych
8.5.    Strażnicy gminni
8.6.    Nauczyciele
8.7.    Sędziowie i prokuratorzy

Rozdział 9.
Czas pracy osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych


9.1.    Regulacja powszechna
9.2.    Pracownicy samorządowi
9.3.    Korpus służby cywilnej
9.4.    Pracownicy urzędów państwowych

Rozdział 10.
Czas pracy osób niepełnosprawnych


Wzory
Bibliografia
Skorowidz treści

Ostatnio przeglądane

Czas pracy w jednostkach sektora publicznego
 

Czas pracy w jednostkach sektora publicznego

Łukasz Paroń, Marcin Wilski

Cena: 119,00 zł
więcej