Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Twój koszyk jest pusty

Wyszukiwarka


Wynagrodzenia i inne świadczenia pieniężne w administracji publicznej

Podziel się:

Wykop Facebook Twitter Twitter
 

Kod produktu: WiISPwAP

Wydawnictwo: PRESSCOM

Biblioteka Kadry i Płace w Administracji

Rok wydania: 2021

ISBN: 978-83-66248-80-9

Liczba stron: 270

Okładka: twarda

Polecany,

Cena: 128,00

Wysyłka: do 24 godzin

Dostępność: Produkt dostępny

Darmowa wysyłka

Opis

Jak ustalić czasową, premiową, prowizyjną i zadaniową stawkę wynagrodzenia zasadniczego w administracji publicznej? W jaki sposób rozliczać pracę ponadwymiarową i w godzinach nadliczbowych? Komu przysługują dodatki, w tym stażowy, zadaniowy i funkcyjny? W jakich okolicznościach można dokonywać potrąceń?
 
W poradniku w kompleksowy sposób omówione zostały najbardziej problematyczne zagadnienia w zakresie rozliczania wynagrodzeń w jednostkach sektora publicznego. Autor wyjaśnił zasady przyznawania m.in. premii, nagród i odpraw emerytalno-rentowych. Szczególną uwagę poświęcił wynagrodzeniom gwarancyjnym, w tym przepisom dotyczącym udzielania świadczeń np. za urlop wypoczynkowy, pracę w niepełnym przepracowanym miesiącu oraz w okresie wypowiedzenia wobec braku możliwości świadczenia pracy. Ponadto przeanalizował kwestie związane z powierzaniem pracownikowi dodatkowych zadań, które nie zostały wcześniej objęte przedmiotem zobowiązania pracowniczego. Rozwiał także wątpliwości towarzyszące ustalaniu minimalnej stawki i rozliczaniu liczby przepracowanych godzin dla osób zatrudnionych na podstawie umów: zlecenia i o świadczenie usług.
 
Poradnik został wzbogacony o praktyczne orzecznictwo, m.in. wyroki, uchwały i ustawy Sądu Najwyższego oraz pisma Państwowe.

Autorzy

Łukasz Paroń - redaktor naczelny „Kadr i Płac w Administracji”, autor książek i artykułów poświęconych problematyce prawnej ochrony pracy, wysokiej klasy specjalista w obszarze prawa pracy. Obecnie pracownik organów kontroli nad warunkami pracy, specjalizujący się w rozwiązywaniu skomplikowanych problemów prawnych. Zajmuje się głównie zagadnieniami wynagrodzeń, czasu pracy, a także profilaktyką redukcji zagrożeń psychospołecznych w miejscu pracy.

Spis treści

 

Spis treści

 

Wykaz skrótów

 

Rozdział 1

Prawo do wynagrodzenia za pracę

 

1.1. Pojęcie wynagrodzenia za pracę i jego składniki

1.2. Prawo do wynagrodzenia za pracę wykonaną w należytym wymiarze i należytej jakości

 

Rozdział 2

Zagadnienie dodatkowych zadań zlecanych na podstawie tzw. innych poleceń pracodawcy wyrażonych w zakresie obowiązków

 

Rozdział 3

Stawka wynagrodzenia zasadniczego w administracji publicznej i jej rodzaje w zależności od sposobów jej kształtowania: czasowa, premiowa i prowizyjna oraz zadaniowa

 

Rozdział 4

Podstawy prawne ustalania wynagrodzenia za pracę

4.1. Powszechnie obowiązujące regulacje płacowe

4.2. Szczególny charakter wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy wpływający na kształtowanie prawa do wynagrodzenia

 

Rozdział 5

Określanie zasad podziału środków na wynagrodzenia w państwowej jednostce sfery budżetowej i rola stanowiąca związku zawodowego

 

Rozdział 6

Prawo do wynagrodzenia a zasada równego traktowania w zatrudnieniu

 

Rozdział 7

Dodatki do wynagrodzeń w sferze administracji publicznej z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych pragmatyk

7.1. Dodatek stażowy

7.2. Dodatek zadaniowy i dodatek specjalny

7.3. Dodatek funkcyjny

 

Rozdział 8

Wynagrodzenie oraz dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych

 

Rozdział 9

Wynagrodzenie za pracę ponadwymiarową

 

Rozdział 10

Premia regulaminowa i jej konstrukcja

 

Rozdział 11

Nagroda

 

Rozdział 12

Nagroda jubileuszowa

 

Rozdział 13

Odprawy emerytalno-rentowe i odprawy pośmiertne

13.1. Odprawy emerytalno-rentowe

13.2. Odprawy pośmiertne

 

Rozdział 14

Wynagrodzenia gwarancyjne

14.1. Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy i zasady jego ustalania

14.1.1. Świadczenia pieniężne wyłączane z wynagrodzenia urlopowego

14.1.2. Składniki uwzględniane przy wyliczaniu wynagrodzenia urlopowego

14.1.3. Wyliczanie wynagrodzenia urlopowego

14.2. Ekwiwalent z tytułu niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego

14.3. Wynagrodzenie i zasiłek chorobowy

14.4. Wynagrodzenie za pracę w niepełnym przepracowanym miesiącu

14.5. Wynagrodzenie postojowe

14.6. Wynagrodzenie w okresie wypowiedzenia wobec braku możliwości świadczenia pracy

 

 

Rozdział 15

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

 

Rozdział 16

Minimalne wynagrodzenie za pracę

 

Rozdział 17

Minimalna stawka godzinowa dla osób zatrudnionych na podstawie umów-zleceń oraz umów o świadczenie usług

 

Rozdział 18

Ochrona wynagrodzenia za pracę

18.1. Zakaz zrzeczenia się prawa do wynagrodzenia za pracę

18.2. Termin wypłaty wynagrodzenia za pracę

 

Rozdział 19

Potrącenia i odliczenia z wynagrodzenia za pracę

 

Bibliografia

Spis aktów prawnych

Orzecznictwo

Ostatnio przeglądane