Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Twój koszyk jest pusty

Wyszukiwarka


Studium wykonalności w praktyce

Podziel się:

Wykop Facebook Twitter Twitter
 

Kod produktu: SWwP

Wydawnictwo: PRESSCOM

Biblioteka Administracja Publiczna

Rok wydania: 2022

ISBN: 978-83-67236-06-5

Liczba stron: 521

Okładka: twarda

Nowość,

Cena: 128,00

Wysyłka: do 24 godzin

Dostępność: Produkt dostępny

Darmowa wysyłka

Opis

Jak napisać dobre studium wykonalności?
 
Ta książka to praktyczny, a co najważniejsze, uniwersalny przewodnik, który krok po kroku przeprowadzi Cię przez cały proces tworzenia skomplikowanego dokumentu, jakim jest studium wykonalności. Na każdej stronie opracowania znajdziesz pomocne rady i sugestie, a także wzory, metody i rozwiązania gotowe do wykorzystania od zaraz.
 
Stworzenie studium wysokiej jakości zagwarantują:
 
metoda TELOS, a także autorski ogólny algorytm, który ma zastosowanie nawet przy ocenie projektów „miękkich” – nieinwestycyjnych
uniwersalny model studium wraz z diagramami stworzonymi zgodnie z metodyką PRINCE2®
szczegółowe omówienie części informacyjnych studium: diagnostycznej, koncepcyjnej, analitycznej i planistycznej poprzez wskazanie najlepszych technik i metod służących ich opracowaniu
liczne przykłady technik i narzędzi pomocnych na każdym etapie pracy nad studium, np. PCM (Project Cycle Management) i LFA (Logical Framework Approach),
metody kreatywne, takie jak heurystyczne czy analiza morfologiczna oraz metoda wartości wypracowanej (ang. earned value)
analiza wpływu zmian w perspektywie finansowej UE na lata 2021–2027 na model wyboru i oceny przedsięwzięcia metody
 
Niezależnie od tego, czy zamierzasz samodzielnie opracować studium wykonalności czy skorzystać z usług zewnętrznej firmy – ta książka to lektura obowiązkowa, która znajdzie zastosowanie bez względu na specyfikę i źródła finansowania planowanego przedsięwzięcia.
 

Autorzy

Dr inż. Dariusz Bogucki
Teleinformatyk, ekspert w obszarze finansowania projektów ICT ze środków wspólnotowych, rzeczoznawca Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Uczestniczył w realizacji wielkich projektów informatycznych w administracji publicznej: ALSO w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, CORS w Ministerstwie Sprawiedliwości i eDowód w MSWiA. Reprezentował Polskę w Zarządzie wspólnotowej Agencji eu-LISA. Członek Rady Architektury IT przy Komitecie Rady Ministrów ds. Cyfryzacji. Redagował i oceniał ponad 80 studiów wykonalności.

Spis treści

Spis treści

Spis skrótów

Wstęp

 

CZĘŚĆ PIERWSZA

Przedsięwzięcie i jego wykonalność

 

Rozdział 1

Przedsięwzięcie

1.1. Czym jest przedsięwzięcie

1.2. Przedsięwzięcia „twarde” i „miękkie”

1.3. Zagadnienie jako motor przedsięwzięcia

1.4. Proces inwestycyjny

 

Rozdział 2

Ocena wykonalności przedsięwzięć

2.1. Czym jest wykonalność przedsięwzięcia

2.2. Wykonalność a celowość przedsięwzięcia

2.3. Metoda

2.3.1. Badanie wykonalności metodą TELOS

2.3.2. T – wykonalność techniczna (technologiczna)

2.3.3. E – wykonalność ekonomiczna

2.3.4. L – wykonalność prawna 

2.3.5. O – wykonalność operacyjna

2.3.6. S – wykonalność planowa 

2.3.7. Inne pola wykonalności

2.4. Ocena wykonalności przedsięwzięć

2.4.1. Proces oceny wykonalności projektów inwestycyjnych

2.4.2. Ocena wykonalności przedsięwzięcia już realizowanego

2.4.3. Cykl Deminga jako model zarządzania zagadnieniami 

2.4.4. Schemat oceny wykonalności

2.4.5. Ogólny algorytm badania wykonalności

2.5. Wykonalność polityki – szczególny przypadek oceny wykonalności techniki legislacyjnej

 

Rozdział 3

Analiza wykonalności

3.1. Raporty z analizy wykonalności

3.2. Czym jest studium wykonalności

3.3. Projekt, program i portfel a analiza wykonalności

3.3.1. Analiza wykonalności w projekcie

3.3.2. Analiza wykonalności w programie

3.3.3. Analiza wykonalności w portfelu

3.3.4. Strategiczna agenda badawcza – przykład studium funkcjonalnego

3.4. Inne zagadnienia związane z analizą wykonalności

3.4.1. Biznesplan a studium wykonalności

3.4.2. Proof of concept a analiza wykonalności

3.4.3. Analiza wykonalności według BABoK

 

CZĘŚĆ DRUGA

Model studium wykonalności

 

Rozdział 4

Model informacyjny studium wykonalności

4.1. Zakres informacyjny studium wykonalności

4.2. Model struktury informacyjnej studium wykonalności

4.3. Sekwencja tworzenia zawartości informacyjnej studium wykonalności

4.4. Zakres studium w projekcie i programie

4.5. Studium wykonalności projektu europejskiego

4.6. Wskazówki dla sporządzających studia wykonalności

 

Rozdział 5

Część diagnostyczna studium wykonalności (A)

5.1. Potrzeba realizacji przedsięwzięcia (A1)

5.1.1. Z czego wynika potrzeba realizacji przedsięwzięcia

5.1.2. Wskazówki dla sporządzających studia wykonalności

5.2. Charakterystyka stanu aktualnego (A2) i lista zagadnień (A3)

5.2.1. Opis stanu aktualnego

5.2.2. Specyfikowanie zagadnień

5.2.3. Metoda 5W+2H

5.2.4. Metoda 5 why

5.2.5. Analiza granic

5.2.6. Metoda matryc rozkładalnych

5.2.7. Drzewo problemów (zagadnień)

5.2.8. Wskazówki dla sporządzających studia wykonalności

5.3. Analiza otoczenia strategicznego (A4)

5.3.1. Czym jest otoczenie strategiczne przedsięwzięcia

5.3.2. Analiza PEST(LE)

5.3.3. Metoda scenariuszowa

5.3.4. Wskazówki dla sporządzających studia wykonalności

5.4. Analiza interesariuszy (A5)

5.4.1. Rola analizy otoczenia bliższego

5.4.2. Kim są interesariusze

5.4.3. Ważne grupy interesariuszy

5.4.4. Standard AA1000

5.4.5. Narzędzia służące do analizy interesariuszy

5.4.6. Wskazówki dla sporządzających studia wykonalności

5.5. Analiza SWOT (A6)

5.5.1. Czym jest analiza SWOT

5.5.2. Prosta ocena SWOT

5.5.3. Analiza SWOT i TOWS

5.5.4. Analiza podatności

5.5.5. Wskazówki dla sporządzających studia wykonalności

 

Rozdział 6

Część koncepcyjna studium wykonalności (B)

6.1. Istniejące (proponowane) rozwiązania (B1)

6.2. Stan docelowy (B2) i definicja przedsięwzięcia (B3)

6.2.1.  Identyfikacja przedsięwzięcia

6.2.2. Stan docelowy

6.2.3. Zakres przedsięwzięcia

6.2.4. Metoda MoSCoW

6.2.5. Model Kano

6.2.6. Metody macierzowe

6.2.7. Wskazówki dla sporządzających studia wykonalności

6.3. Cele przedsięwzięcia (B4)

6.3.1. Czym są cele przedsięwzięcia

6.3.2. Metoda SMART

6.3.3. Hierarchia celów

6.4. Produkty, rezultaty i korzyści (B5)

6.5. Zgodność z logiką interwencji (B6)

6.6. Wskazówki dla sporządzających studia wykonalności

 

Rozdział 7

Część analityczna studium wykonalności (C)

7.1. Analiza wariantów (C1)

7.1.1. Po co robi się analizę wariantów

7.1.2. Wariant zerowy (BAU)

7.1.3. Wariant minimum

7.1.4. Wybór wariantu optymalnego

7.1.5. Metoda SAW

7.1.6. TOPSIS i metody pokrewne

7.1.7. AHP i metody pokrewne

7.1.8. Wskazówki dla sporządzających studia wykonalności

7.2. Analiza techniczna (C2)

7.2.1. Zakres analizy technicznej

7.2.2. Macierz COCD

7.2.3. Ocena wartości technologii

7.2.4. Neutralność technologiczna i interoperacyjność

7.2.5. Wskazówki dla sporządzających studia wykonalności

7.3. Analiza organizacyjno-prawna (C3)

7.3.1. Modele inwestycyjne

7.3.2. Specyfika modelu in-house

7.3.3. Partnerstwo publiczno-prywatne

7.3.4. Wykonalność instytucjonalna

7.3.5. Wykonalność prawna

7.3.6. Trwałość inwestycji

7.3.7. Pomoc publiczna

7.3.8. Wskazówki dla sporządzających studia wykonalności

7.4. Analiza finansowa i ekonomiczna (C4)

7.4.1. Metody analizy finansowej

7.4.2. Założenia analizy finansowej projektów europejskich

7.4.3. Kategorie przedsięwzięć w analizie finansowej

7.4.4. Ustalenie wartości wskaźników finansowej efektywności projektów

7.4.5. Analiza trwałości finansowej

7.4.6. Ogólne zasady analizy ekonomicznej projektów europejskich

7.4.7. Korekty analizy ekonomicznej

7.4.8. Analiza wrażliwości

7.4.9. Analiza efektywności kosztowej (CEA)

7.4.10. Wskazówki dla sporządzających studia wykonalności

7.5. Analiza środowiskowa (C5)

7.5.1. Zasady przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięć na środowisko

7.5.2. Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000

7.5.3. Wskazówki dla sporządzających studia wykonalności

7.6. Inne niezbędne analizy (C6)

7.6.1. Analiza popytu

7.6.2. Ocena wpływu klimatu na inwestycję

 

Rozdział 8

Część planistyczna studium wykonalności (D)

8.1. Planowanie przedsięwzięcia

8.1.1. Miejsce planowania w cyklu życia projektu

8.1.2. Obszary planowania przedsięwzięcia

8.2. Zaplanowanie zasobów wariantu optymalnego (D1)

8.2.1. Planowanie struktury przedsięwzięcia

8.2.2. Planowanie zasobów przedsięwzięcia

8.2.3. Macierz RACI

8.3. Harmonogram przedsięwzięcia (D2)

8.3.1. Deterministyczne metody planowania sieciowego

8.3.2. Metoda PERT

8.3.3. Wykres Gantta

8.3.4. Metoda łańcucha krytycznego

8.4. Harmonogram rzeczowo-finansowy (D3)

8.4.1. Budżetowanie przedsięwzięcia

8.4.2. Harmonogram rzeczowo-finansowy przedsięwzięcia

8.4.3. Wskazówki dla sporządzających studia wykonalności

8.5. Analiza ryzyka (D4)

8.5.1. Czym jest ryzyko 

8.5.2. Model zarządzania ryzykiem M_o_R®

8.5.3. Narzędzia identyfikacji ryzyka – macierze SWOT i RACI

8.5.4. Szacowanie ryzyka

8.5.5. Reakcje na ryzyko

8.5.6. Rejestr ryzyka

8.5.7. Macierz oceny poziomu ryzyka

8.5.8. Przykładowe ryzyka projektów

8.5.9. Wskazówki dla sporządzających studia wykonalności 8.6. Inne wymagane elementy (D5)

8.6.1. Plan komunikacji

8.6.2. Załączniki

8.7. Streszczenie (D6)

 

Rozdział 9

Ramy wsparcia przedsięwzięć ze środków UE

9.1. Perspektywa finansowa 2021–2027

9.2. Zmiany zasad wyboru przedsięwzięć

9.3. Wzorcowy model wyboru i oceny projektów

 

Rozdział 10

Opracowywanie studium wykonalności

10.1. Etapy opracowania studium

10.2. Autorski model pracy nad studium

10.3. Wsparcie przy opracowaniu studium

10.4. Wskazówki dla sporządzających studia wykonalności (końcowe)

 

Rozdział 11

Ocena studium wykonalności

11.1. Cele oceny przedsięwzięć

11.2. Ocena ex ante, ex post i midterm

11.3. Metoda analizy kosztów i korzyści (AKK)

11.4. Metoda pytań kontrolnych

11.5. Wskazówki dla oceniających studia wykonalności

 

 

CZĘŚĆ TRZECIA

Techniki, metody, narzędzia

12.1. Fazy metodyki PCM

12.1.1. Faza programowania

12.1.2. Faza identyfikacji

12.1.3. Faza formułowania

12.1.4. Faza wdrażania

12.1.5. Faza oceny

12.2. Założenia ramy logicznej (LFA)

12.3. Etap analizy w procedurze LFA

12.3.1. Analiza interesariuszy

12.3.2. Analiza problemów

12.3.3. Analiza celów

12.3.4. Analiza strategii

12.4. Etap projektowania w procedurze LFA

12.4.1. Macierz logiczna w metodyce PCM

12.4.2. Wertykalna i horyzontalna logika macierzy

12.5. Przykład macierzy logicznej

12.6. Planowanie w świetle metodyki PCM

12.7. Wady i zalety procedur PCM i LFA

12.8. Metoda LFA a algorytm badania wykonalności

 

Rozdział 13

Wykorzystanie technik kreatywnych w pracy nad studium

13.1. Metody heurystyczne

13.1.1. Burza mózgów i jej warianty

13.1.2. Metoda analogii (synektyka)

13.1.3. Metoda delficka

13.1.4. Algorytm wynalazku

13.2. Metody poszukiwania wariantów rozwiązań

13.2.1. Metoda listy atrybutów

13.2.2. Metoda uszczegółowiania

13.2.3. Analiza morfologiczna

 

Rozdział 14

Metoda wartości wypracowanej

14.1. Krótka historia

14.2. Istota metody EV

14.3. Wyznaczanie EV

14.4. Wskaźniki podstawowe

14.5. Prognozowanie przyszłości projektu

14.6. Metoda earned schedule (ES)

14.7. Wykorzystanie HRF do oceny postępu projektu metodą EV

14.8. Zalety i wady metody EV

 

Podsumowanie

Bibliografia

Ostatnio przeglądane

Studium wykonalności w praktyce
 

Studium wykonalności w praktyce

Dariusz Bogucki

Cena: 128,00 zł
więcej