Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Twój koszyk jest pusty

Wyszukiwarka


Negocjacje w trybach konkurencyjnych

Podziel się:

Wykop Facebook Twitter Twitter
 

Kod produktu: NwTK

Wydawnictwo: PRESSCOM

Biblioteka Przetargi Publiczne

Rok wydania: 2022

ISBN: 978-83-67236-07-2

Liczba stron: 207

Okładka: twarda

Nowość,

Cena: 128,00

Wysyłka: do 24 godzin

Dostępność: Produkt dostępny

Darmowa wysyłka

Opis

Jak uratować postępowanie w przypadku, gdy oferty przekraczają kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia? Co zrobić, aby skrócić czas negocjacji i jednocześnie zwiększyć ich efektywność? Jak w pełni wykorzystać tzw. dogrywkę, czyli fakultatywne negocjacje w trybie podstawowym? 
 
Ten praktyczny przewodnik przeprowadzi Cię przez procedury: 
• trybu podstawowego w wariancie trzecim,
• negocjacji z ogłoszeniem, 
• dialogu konkurencyjnego.
 
Autorka nie tylko przedstawia przepisy dotyczące prowadzenia negocjacji, lecz także podaje przykłady dobrych praktyk i radzi, jakimi kryteriami należy się kierować przy budowaniu zespołu negocjacyjnego. Udziela przy tym licznych wskazówek w kwestii ustalania strategii czy harmonogramu negocjacji. W czytelny i prosty sposób opisuje przebieg postępowań, wyróżnia ich etapy i obrazuje schematami. 
 
Jeden z rozdziałów w całości złożony jest z gotowych do wykorzystania materiałów, takich jak szablony regulaminów, wzory OPW czy zaproszeń do negocjacji lub składania ofert wstępnych i ostatecznych. Podczas weryfikacji kompletności SWZ w poszczególnych trybach przydadzą się natomiast sporządzone przez autorkę listy sprawdzające.

Autorzy

Małgorzata Gołyńska-Minkiewicz
Ekspertka w obszarze zamówień publicznych i PPP. Jako radca prawny prowadzi kancelarię prawną TURCUS LEGAL oraz zajmuje się wsparciem zamawiających i wykonawców. Występowała jako doradczyni strony publicznej w projekcie PPP, który jako pierwszy w Polsce prowadzony był w procedurze wariantu trzeciego trybu podstawowego. 

Spis treści

Spis treści

Spis skrótów

 

Rozdział 1

Wstęp

1.1. Wprowadzenie

1.2. Zamówienia o wartości poniżej progów unijnych

1.3. Zamówienia o wartości powyżej progów unijnych

1.4. Partnerstwo publiczno-prywatne a tryby negocjacyjne

1.5. Zasady prowadzenia negocjacji

1.5.1. Poufność negocjacji

1.5.2. Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji

1.5.3. Negocjacje w formie ustnej

1.5.4. Język negocjacji

1.6. Dobre praktyki w trybach negocjacyjnych

 

Rozdział 2

Czynności przygotowawcze

2.1. Wprowadzenie

2.2. Analiza potrzeb i wymagań

2.3. Wstępne konsultacje rynkowe

2.4. Zaplanowanie zamówienia

2.5. Szacowanie wartości zamówienia

2.6. Powołanie komisji przetargowej

2.7. Ustalenie strategii negocjacyjnej

2.8. Harmonogram negocjacji

2.9. Zespół negocjacyjny

 

Rozdział 3

Tryb podstawowy z obowiązkowymi negocjacjami

3.1. Przesłanki zastosowania trybu

3.2. Schemat postępowania w trybie podstawowym z obowiązkowymi negocjacjami

3.3. Wszczęcie postępowania

3.3.1. Ogłoszenie o zamówieniu

3.3.2. Warunki udziału w postępowaniu

3.3.3. Podstawy wykluczenia

3.3.4. Ograniczenie liczby wykonawców dopuszczanych do negocjacji

3.3.5. Kryteria oceny ofert

3.3.6. Termin składania ofert

3.3.7. Opis potrzeb i wymagań

3.4. Badanie i ocena ofert „wstępnych”

3.5. Negocjacje

3.5.1. Zakres negocjacji

3.5.2. Przebieg negocjacji

3.5.3. Zaproszenie do negocjacji

3.5.4. Regulamin negocjacji

3.6. Zaproszenie do składania ofert ostatecznych i SWZ

3.7. Ocena ofert i wybór najkorzystniejszej oferty

3.8. Zakończenie postępowania

3.8.1. Unieważnienie postępowania

3.8.2. Zawarcie umowy

3.8.3. Czynności po zawarciu umowy

 

Rozdział 4

Negocjacje z ogłoszeniem

4.1. Przesłanki zastosowania trybu

4.1.1. Konieczność dostosowania rozwiązań dostępnych na rynku

4.1.2. Rozwiązania projektowe lub innowacyjne

4.1.3. Złożoność lub ryzyko związane z zamówieniem

4.1.4. Niemożliwość opisania przedmiotu zamówienia

4.1.5. Nieudane postępowanie konkurencyjne

4.2. Etapy postępowania

4.3. Wszczęcie postępowania

4.3.1. Ogłoszenie o zamówieniu

4.3.2. Opis potrzeb i wymagań

4.4. Badanie i ocena wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

4.5. Oferty wstępne

4.6. Negocjacje

4.6.1. Zakres negocjacji

4.6.2. Przebieg negocjacji

4.6.3. Zaproszenie do negocjacji

4.6.4. Regulamin negocjacji

4.7. Zaproszenie do składania ofert ostatecznych i SWZ

4.8. Ocena ofert i wybór najkorzystniejszej oferty

4.9. Zakończenie postępowania

4.9.1. Unieważnienie postępowania w trybie negocjacji z ogłoszeniem

4.9.2. Zawarcie umowy

4.9.3. Czynności po zawarciu umowy

 

Rozdział 5

Dialog konkurencyjny

5.1. Przesłanki zastosowania trybu

5.2. Schemat postępowania

5.3. Wszczęcie postępowania

5.3.1. Ogłoszenie o zamówieniu

5.3.2. Warunki udziału w postępowaniu

5.3.3. Podstawy wykluczenia

5.3.4. Kryteria selekcji

5.3.5. Kryteria oceny ofert

5.3.6. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

5.3.7. Zmiany treści ogłoszenia

5.3.8. Opis potrzeb i wymagań

5.4. Badanie i ocena wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

5.5. Dialog

5.5.1. Zaproszenie do dialogu

5.5.2. Zakres dialogu

5.5.3. Przykładowy regulamin dialogu

5.5.4. Przebieg dialogu

5.6. Zaproszenie do składania ofert i SWZ

5.7. Ocena ofert i wybór najkorzystniejszej oferty

5.8. Zakończenie postępowania

5.8.1. Unieważnienie postępowania w trybie dialogu konkurencyjnego

5.8.2. Zawarcie umowy

5.8.3. Ponowne badanie ofert

5.8.4. Czynności po zawarciu umowy

 

Rozdział 6

Dodatek – Schematy i wzory dokumentów

6.1. Regulamin negocjacji w trybie podstawowym z obowiązkowymi negocjacjami lub w trybie negocjacji z ogłoszeniem bez podziału na etapy – schemat

6.2. Regulamin dialogu w trybie dialogu konkurencyjnego bez podziału na etapy – schemat

6.3. Wzór OPW w trybie podstawowym z obowiązkowymi negocjacjami

6.4. Wzór zaproszenia do negocjacji w trybie podstawowym z obowiązkowymi negocjacjami

6.5. Wzór zaproszenia do składania ofert ostatecznych w trybie podstawowym z obowiązkowymi negocjacjami

6.6. Wzór OPW w trybie negocjacji z ogłoszeniem

6.7. Wzór zaproszenia do składania ofert wstępnych w trybie negocjacji z ogłoszeniem

6.8. Wzór zaproszenia do negocjacji w trybie negocjacji z ogłoszeniem

6.9. Wzór zaproszenia do składania ofert ostatecznych w trybie negocjacji z ogłoszeniem

6.10. Wzór OPW w trybie dialogu konkurencyjnego – zakres minimalny

6.11. Wzór zaproszenia do dialogu

6.12. Wzór zaproszenia do składania ofert w trybie dialogu konkurencyjnego

 

Bibliografia

Wykaz aktów prawnych

Ostatnio przeglądane

Negocjacje w trybach konkurencyjnych
 

Negocjacje w trybach konkurencyjnych

Małgorzata Gołyńska-Minkiewicz

Cena: 128,00 zł
więcej