Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Twój koszyk jest pusty

Wyszukiwarka


Inwentaryzacja w jednostkach sektora finansów publicznych. Przewodnik z wzorami dokumentów

Podziel się:

Wykop Facebook Twitter Twitter
 

Kod produktu: IwJSFP

Wydawnictwo: PRESSCOM

Biblioteka Finanse Publiczne

Rok wydania: 2013

ISBN: 978-83-62723-71-3

Liczba stron: 272

Okładka: twarda

Cena: 128,00

Dostępność: Nakład wyczerpany

Darmowa wysyłka

Opis

Inwentaryzacja aktywów i pasywów jednostek budżetowych jest wyjątkowo pracochłonnym procesem, głównie ze względu na dużą różnorodność majątku jsfp podlegającego ewidencji. Praktyczny przewodnik pomoże uniknąć najczęstszych błędów w zakresie inwentaryzacji i ułatwi właściwe jej przygotowanie, zorganizowanie, przeprowadzenie i rozliczenie.
 
W publikacji omówiono cele, rodzaje i przedmiot inwentaryzacji oraz terminy i częstotliwość jej przeprowadzania. Przeanalizowano trzy metody inwentaryzacji bilansowej: spis z natury, potwierdzenie salda i inwentaryzację drogą weryfikacji. Autorka wyjaśnia, w jaki sposób inwentaryzować nieruchomości użytkowane przez jsfp, kto odpowiada za przeszkolenie członków komisji inwentaryzacyjnej i na czym polega kontrola dokumentów poinwentaryzacyjnych. Podejmuje zagadnienia zawinionych i niezawinionych różnic powstałych w wyniku rozliczenia inwentaryzacji oraz odpowiedzialności pracowników jednostki za powierzony majątek. Czytelnik dowie się, jak przeprowadzać inwentaryzację m.in. w bibliotekach publicznych, bibliotekach szkolnych i Ochotniczych Strażach Pożarnych.
 
Niewątpliwy atut książki stanowi rozbudowana część praktyczna, na którą składają się liczne przykłady i wzory dokumentów, w tym instrukcji inwentaryzacyjnej z załącznikami, zamieszczone także na dołączonej do opracowania płycie CD.

Autorzy

Stanisława Szlachta – zastępca skarbnika ds. polityki rachunkowości w urzędzie miejskim, audytor wewnętrzny sektora finansów publicznych, uznany szkoleniowiec i autorka licznych publikacji.
 

Spis treści

„Inwentaryzacja w jednostkach sektora finansów publicznych”
Autor: Stanisława Szlachta

Spis treści

Wykaz skrótów
Wstęp

Rozdział 1. Cele i rodzaje inwentaryzacji


1.1.    Inwentaryzacja bilansowa
1.2.    Inwentaryzacja zdawczo-odbiorcza
1.3.    Inwentaryzacja ciągła
1.4.    Inwentaryzacja przeprowadzana w szczególnych okolicznościach

Rozdział 2. Przedmiot i terminy inwentaryzacji

Rozdział 3. Sposoby przeprowadzania inwentaryzacji bilansowej


3.1.    Spis z natury
3.2.    Potwierdzenie salda
3.3.    Porównanie danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacja ich realnej wartości

Rozdział 4. Porównanie inwentaryzacji nieruchomości z zasobem nieruchomości

Rozdział 5. Szkolenie członków komisji inwentaryzacyjnej

Rozdział 6. Kontrola dokumentów poinwentaryzacyjnych

Rozdział 7. Inwentaryzacja w bibliotekach publicznych, bibliotekach szkolnych i w Ochotniczych Strażach Pożarnych


7.1.    Inwentaryzacja w bibliotekach publicznych
7.2.    Inwentaryzacja w bibliotekach szkolnych
7.3.    Inwentaryzacja w Ochotniczych Strażach Pożarnych

Rozdział 8. Rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych

Rozdział 9. Odpowiedzialność za powierzony majątek

Rozdział 10. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych


10.1.    Przykłady orzeczeń Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych opublikowane w „Biuletynie orzecznictwa w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych” wydawanym przez Ministerstwo Finansów

Wykaz aktów prawnych
Spis tabel i wzorów

Instrukcja Inwentaryzacyjna z załącznikami