Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Twój koszyk jest pusty

Wyszukiwarka


Uprawnienia rodzicielskie pracowników

Podziel się:

Wykop Facebook Twitter Twitter
 

Kod produktu: URP

ISBN: 978-83-62723-72-0

Liczba stron: 272

Okładka: twarda

Cena: 119,00

Dostępność: Nakład wyczerpany

Darmowa wysyłka

Kategorie:

Opis

Nowelizacje kodeksu pracy obowiązujące od 17 czerwca i 1 października 2013 r. znacznie rozszerzyły i uelastyczniły uprawnienia pracujących rodziców. Autorzy tłumaczą, w jaki sposób nowe przepisy pozwalają kobietom w ciąży i pracownikom opiekującym się dzieckiem łączyć obowiązki rodzicielskie z pracą.

 

W książce przedstawiono wpływ uprawnień rodzicielskich na organizację, planowanie i rozliczanie czasu pracy. Szczegółowo opisano zasady udzielania, wymiary i charakter podstawowych i dodatkowych urlopów macierzyńskich oraz nowo wprowadzonych urlopów rodzicielskich, które łącznie umożliwiają rodzicom przebywanie na urlopie przez rok.

 

Dużym atutem opracowania są praktyczne przykłady. Czytelnik dowie się między innymi, jak prawidłowo obliczyć wysokość zasiłku macierzyńskiego i pozostałych świadczeń pieniężnych należnych pracującym rodzicom. Pozna również zasady obliczania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne dla osób na urlopach wychowawczych i pobierających zasiłek macierzyński. Autorzy wskazują ponadto dokumenty, które musi okazać pracownik w celu potwierdzenia uprawnień rodzicielskich.

Autorzy

Łukasz Paroń – ekspert prawa pracy, redaktor naczelny miesięcznika „Kadry i Płace w Administracji”. Autor artykułów z zakresu prawa pracy, w szczególności czasu pracy i wynagrodzeń. Wykładowca i szkoleniowiec z wieloletnim stażem, były pracownik działu kadr.


Krzysztof Sprutta – prawnik, radca prawny prowadzący kancelarię prawną. Wieloletni pracownik wrocławskiego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Od lat zajmuje się zagadnieniami związanymi z funkcjonowaniem ochrony zdrowia, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Spis treści

„Uprawnienia rodzicielskie pracowników”
Autorzy: Łukasz Paroń, Krzysztof Sprutta

Spis treści
Wykaz skrótów
Wstęp

Rozdział 1.
Szczególna ochrona stosunku pracy w okresie ciąży i urlopu macierzyńskiego


1.1.    Zakres przedmiotowy

1.1.1.    Zakaz wypowiedzenia umowy o pracę
1.1.2.    Zakaz rozwiązania umowy o pracę
1.1.3.    Przedłużenie umowy terminowej do dnia porodu
1.1.4.    Zgoda zakładowej organizacji związkowej
1.1.5.    Wypowiedzenie zmieniające
1.1.6.    Porozumienie stron

1.2.    Zakres podmiotowy

Rozdział 2.
Organizacja pracy


2.1.    Prace wzbronione kobietom
2.2.    Zakaz pracy nadliczbowej

2.2.1.    Sytuacja prawna kobiety w ciąży
2.2.2.    Sytuacja prawna pracownika opiekującego się dzieckiem

2.3.    Zakaz pracy w porze nocnej

2.3.1.    Sytuacja prawna kobiety w ciąży
2.3.2.    Sytuacja pracownika opiekującego się dzieckiem

2.4.    Zakaz delegowania poza stałe miejsce pracy
2.5.    Zakaz zatrudnienia w systemie przerywanego czasu pracy
2.6.    Przeniesienie do innej pracy
2.7.    Badania lekarskie
2.8.    Zwolnienia od pracy

2.8.1.    Zwolnienie od pracy na opiekę
2.8.2.    Opieka nad chorym dzieckiem
2.8.3.    Opieka nad zdrowym dzieckiem
2.8.4.    Zwolnienie od pracy w związku z urodzeniem się dziecka

2.9.    Obniżenie wymiaru czasu pracy
2.10.    Przerwy na karmienie
2.11.    Pragmatyki służbowe a praca w niedziele i święta
2.12.    Dodatek wyrównawczy
2.13.    Uprawnienia „pojedyncze” – art. 1891 kp

Rozdział 3.
Urlop macierzyński


3.1.    Nabycie prawa do urlopu macierzyńskiego
3.2.    Wymiary urlopu macierzyńskiego
3.3.    Urlop przed porodem
3.4.    Rezygnacja z urlopu macierzyńskiego
3.5.    „Obligatoryjny” urlop macierzyński
3.6.    Urlop macierzyński dla ojca dziecka
3.7.    Przerwanie urlopu macierzyńskiego

Rozdział 4.
Dodatkowy urlop macierzyński

Rozdział 5.
Urlop rodzicielski

Rozdział 6.
Urlop ojcowski

Rozdział 7.
Urlopy adopcyjne

Rozdział 8.
Urlop wychowawczy


8.1.    Przesłanki udzielenia urlopu wychowawczego
8.2.    Wzmożona ochrona stosunku pracy
8.3.    Podjęcie zatrudnienia
8.4.    Rezygnacja z urlopu wychowawczego
8.5.    Obniżenie wymiaru czasu pracy
8.6.    Urlop wychowawczy nauczycieli
8.7.    Urlop wypoczynkowy a urlop wychowawczy

Rozdział 9.
Dopuszczanie pracowników do pracy po urlopach


9.1.    Powrót do pracy po urlopach
9.2.    Udzielanie urlopu wypoczynkowego po urlopach

Rozdział 10.
Świadczenia pieniężne przysługujące pracownikom


10.1.    Wynagrodzenie chorobowe
10.2.    Wysokość wynagrodzenia chorobowego
10.3.    Świadczenie rehabilitacyjne
10.4.    Zasiłek wyrównawczy
10.5.    Zasiłek opiekuńczy
10.6.    Zasiłek macierzyński
10.7.    Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
10.8.    Podstawa wymiaru świadczeń z ubezpieczenia chorobowego pracowników
10.9.    Dopuszczalność i wysokość potrąceń z wypłaconych zasiłków
10.10.    Podmioty uprawnione do wypłaty świadczeń z ubezpieczenia chorobowego

Rozdział 11.
Obowiązek ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego osób na urlopach wychowawczych i pobierających zasiłek macierzyński


11.1.    Podleganie ubezpieczeniu społecznemu
11.2.    Podstawa wymiaru składek oraz ich wysokość
11.3.    Podleganie ubezpieczeniu zdrowotnemu, wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne
11.4.    Płatnicy składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

Rozdział 12.
Kontrola niezdolności do pracy

Rozdział 13.
Dokumentacja związana z uprawnieniami rodzicielskimi


13.1.    Zaświadczenia związane z ciążą
13.2.    Urlop macierzyński
13.3.    Udzielenie dodatkowego urlopu macierzyńskiego
13.4.    Wniosek o urlop rodzicielski
13.5.    Wniosek o urlop ojcowski
13.6.    Wniosek o urlop wychowawczy
13.7.    Wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy

Rozdział 14.
Wykroczenia przeciwko prawom pracownika


Bibliografia

Ostatnio przeglądane

Uprawnienia rodzicielskie pracowników
 

Uprawnienia rodzicielskie pracowników

Łukasz Paroń, Krzysztof Sprutta

Cena: 119,00 zł
więcej