Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Twój koszyk jest pusty

Wyszukiwarka


Amortyzacja w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych

Podziel się:

Wykop Facebook Twitter Twitter
 

Kod produktu: AwJBiSZB

Wydawnictwo: PRESSCOM

Biblioteka Finanse Publiczne

Rok wydania: 2013

ISBN: 978-83-62723-83-6

Liczba stron: 232

Okładka: twarda

Wyprzedaż, Promocja,

Twoja cena:10,00

Stara cena: 119,00 zł

Oszczędzasz: 109,00 zł

Dostępność: Nakład wyczerpany

Darmowa wysyłka

Opis

Jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe dokonują odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych na zasadach określonych w ustawie o rachunkowości, przy czym mogą też wybrać metodę amortyzacji zgodną z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Prowadząc ewidencję, muszą również brać pod uwagę regulacje rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont.
 
W książce szczegółowo omówiono wszystkie metody amortyzowania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a także zagadnienia związane ze stawkami amortyzacji i terminami dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Autorka przedstawia zasady księgowej ewidencji amortyzacji na schematach, a analizowane zagadnienia popiera licznymi przykładami, interpretacjami organów podatkowych oraz orzeczeniami sądów.
 
Czytelnik znajdzie w publikacji praktyczne rozwiązania wielu problemów, z którymi boryka się w codziennej pracy. Dowie się między innymi, co zrobić w przypadku przyjęcia do ksiąg rachunkowych rzeczowych aktywów trwałych w okresie późniejszym niż faktyczny okres rozpoczęcia ich użytkowania, jak dokonać korekty błędnie naliczonych odpisów i czy aktualizacja oprogramowania komputerowego podlega amortyzacji.

Autorzy

Elżbieta Gaździk – zastępca dyrektora ds. ekonomiczno-finansowych, główny księgowy samorządowej jednostki budżetowej. Były arbiter Urzędu Zamówień Publicznych. Posiada uprawnienia do prowadzenia ksiąg rachunkowych. W trakcie swojej pracy zawodowej miała do czynienia z różnorodnymi zagadnieniami związanymi ze sferą finansów publicznych, w tym z kosztorysowaniem i rozliczaniem inwestycji czy udzielaniem zamówień publicznych. Autorka książek i artykułów w prasie branżowej.

Spis treści

„Amortyzacja w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych”
Autor: Elżbieta Gaździk

Spis treści

Wykaz skrótów
Wstęp

Rozdział 1. Identyfikacja rzeczowych aktywów trwałych podlegających amortyzacji

1.1.    Środki trwałe

1.1.1.    Pojęcie środków trwałych
1.1.2.    Zasady wyceny środków trwałych
1.1.3.    Klasyfikacja rodzajowa środków trwałych

1.2.    Wartości niematerialne i prawne

1.2.1.    Pojęcie wartości niematerialnych i prawnych
1.2.2.    Zasady wyceny wartości niematerialnych i prawnych

1.3.    Ulepszenia obcych środków trwałych

Rozdział 2. Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych

2.1.    Istota, cel i funkcja amortyzacji
2.2.    Metody amortyzacji

2.2.1.    Metoda liniowa
2.2.2.    Metoda degresywna
2.2.3.    Metoda indywidualnych stawek amortyzacyjnych
2.2.4.    Metoda jednorazowa

2.3.    Plan amortyzacji
2.4.    Rozpoczęcie i zakończenie dokonywania odpisów amortyzacyjnych
2.5.    Korekta wartości aktywów trwałych a amortyzacja
2.6.    Stawki amortyzacji
2.7.    Amortyzacja ulepszonych obcych środków trwałych

Rozdział 3. Amortyzacja bilansowa a amortyzacja podatkowa

3.1.    Amortyzacja bilansowa
3.2.    Amortyzacja podatkowa
3.3.    Różnice między amortyzacją bilansową a amortyzacją podatkową

Rozdział 4. Amortyzacja w księgach rachunkowych jednostki

4.1.    Czas ewidencjonowania amortyzacji
4.2.    Zasady ewidencji amortyzacji

4.2.1.    Jednostki budżetowe
4.2.2.    Samorządowe zakłady budżetowe


Rozdział 5. Amortyzacja w ujęciu praktycznym

5.1.    Przyjęcie do ksiąg rachunkowych jednostki budżetowej rzeczowych aktywów trwałych w okresie późniejszym niż faktyczny okres rozpoczęcia ich użytkowania
5.2.    Ewidencja księgowa nieodpłatnie otrzymanych, na podstawie decyzji, rzeczowych aktywów trwałych oraz ich umorzenia
5.3.    Zmiana stawek amortyzacyjnych w trakcie użytkowania rzeczowych aktywów trwałych
5.4.    Korekta błędnie naliczonych odpisów umorzeniowych i amortyzacyjnych
5.5.    Odpisy umorzeniowe i amortyzacyjne dla licencji programów komputerowych udzielonych na czas określony
5.6.    Odpisy umorzeniowe i amortyzacyjne dla licencji programów komputerowych udzielonych na czas nieokreślony
5.7.    Aktualizacja oprogramowania komputerowego a skutki amortyzacji
5.8.    Sprzedaż niezamortyzowanego środka trwałego w ewidencji księgowej jednostki budżetowej
5.9.    Amortyzacja nieużywanego środka trwałego
5.10.    Odłączenie części składowej środka trwałego – wpływ na wartość początkową, umorzenie i przyszłą amortyzację
5.11.    Amortyzacja środka trwałego sfinansowanego z nadwyżki środków obrotowych a koszty
5.12.    Amortyzacja prawa użytkowania wieczystego gruntu
5.13.    Amortyzacja tabletów
5.14.    Odpisy umorzeniowe środków trwałych otrzymanych przez jednostkę budżetową w drodze darowizny

Załączniki

Ostatnio przeglądane

Amortyzacja w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych
 

Amortyzacja w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych

Elżbieta Gaździk

Twoja cena: 10,00 zł / 119,00 zł
więcej