Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Twój koszyk jest pusty

Wyszukiwarka


Opłaty w prawie administracyjnym

Podziel się:

Wykop Facebook Twitter Twitter
 

Kod produktu: OwPA

ISBN: 978-83-62723-84-3

Liczba stron: 424

Okładka: twarda

Cena: 119,00

Dostępność: Nakład wyczerpany

Darmowa wysyłka

Opis

Pierwsze opracowanie, w którym kompleksowo omówiono temat opłat za czynności urzędowe w administracji publicznej.

 

Autorzy publikacji wnikliwie analizują opłaty administracyjne, zarówno te stosowane powszechnie (opłata w związku z korzystaniem z gruntów, opłata abonamentowa), jak i lokalnie (opłata miejscowa, targowa, opłata za posiadanie psa).

W książce szczegółowo opisane zostały opłaty w ochronie środowiska oraz należności związane z procedurami stosowanymi przez organy administracji publicznej w sprawach indywidualnych, w tym między innymi: opłata skarbowa, opłata za wydanie zaświadczenia czy opłaty w postępowaniu egzekucyjnym.

 

Czytelnik znajdzie również odpowiedzi na pytania, kogo i w jakich okolicznościach można zwolnić z obowiązku uiszczenia opłaty administracyjnej i jakie konsekwencje wywołuje nieuregulowanie należności.

 

Autorzy

Dr Elżbieta Klat-Górska – adiunkt w Zakładzie Prawa Cywilnego i Prawa Międzynarodowego Prywatnego na Uniwersytecie Wrocławskim, wykładowca na studiach podyplomowych, etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu.

 

Prof. UWr dr hab. Lidia Klat-Wertelecka – profesor Uniwersytetu Wrocławskiego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii, wykładowca na studiach podyplomowych, prowadzi szkolenia dla administracji.

 

Dr hab. Jerzy Korczak – adiunkt w Zakładzie Nauki Administracji na Uniwersytecie Wrocławskim, ekspert w sprawach samorządu terytorialnego, wykładowca na aplikacji radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu.

 

Dr Marta Woźniak– adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, wykładowca na studiach podyplomowych, prawnik w kancelarii radców prawnych „Woźniak Hadryś Bajsarowicz”.

Spis treści

„Opłaty w prawie administracyjnym”
Autorzy: Elżbieta Klat-Górska, Lidia Klat-Wertelecka, Jerzy Korczak, Marta Woźniak

 

Spis treści
Wykaz skrótów
Wstęp

Rozdział 1.
Istota opłat w prawie administracyjnym


1.1.    Pojęcie opłaty w prawie administracyjnym
1.2.    Systematyka opłat administracyjnych
1.3.    Skutki prawne nieuiszczenia opłaty
1.4.    Opłaty administracyjne a sankcje prawne w administracji

Rozdział 2.
Konstrukcja prawna wybranych opłat w materialnym prawie administracyjnym


2.1.    Opłata planistyczna
2.2.    Opłata adiacencka
2.3.    Opłata legalizacyjna
2.4.    Opłaty rejestracyjne (ewidencyjne)
2.5.    Opłaty abonamentowe
2.6.    Opłata za udzielenie informacji
2.7.    Opłaty w prawie geodezyjnym i kartograficznym

Rozdział 3.
Opłaty w ochronie środowiska


3.1.    Opłaty w ochronie środowiska na tle środków finansowo-prawnych
3.2.    Opłaty za korzystanie ze środowiska
3.3.    Opłaty za usuwanie drzew lub krzewów
3.4.    Opłaty za użytkowanie górnicze
3.5.    Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Rozdział 4.
Opłaty w związku z korzystaniem z gruntów


4.1.    Opłaty za wyłączenie gruntów rolnych i leśnych z produkcji
4.2.    Opłata melioracyjna i opłata inwestycyjna
4.3.    Opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania oraz przejazdy po drogach

4.3.1.    Opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania
4.3.2.    Opłaty za przejazdy po drogach krajowych

4.4.    Opłaty za zajęcie pasa drogowego
4.5.    Dodatkowe opłaty roczne obciążające użytkownika wieczystego
4.6.    Opłaty z tytułu trwałego zarządu

Rozdział 5.
Opłaty lokalne jako rodzaj daniny publicznej


5.1.    Charakter prawny opłat lokalnych
5.2.    Opłata targowa
5.3.    Opłata miejscowa i opłata uzdrowiskowa
5.4.    Opłata od posiadania psów
5.5.    Właściwość organów w zakresie ustalania opłat lokalnych
5.6.    Zwolnienia podmiotowe i przedmiotowe od opłat lokalnych
5.7.    Pobór opłat

Rozdział 6.
Opłaty w procesowym prawie administracyjnym


6.1.    Opłata skarbowa w administracji
6.2.    Uiszczenie opłaty w postępowaniu administracyjnym

6.2.1.    Opłata wnoszona w stadium wszczęcia postępowania administracyjnego w związku z wniesieniem podania
6.2.2.    Opłata od pełnomocnictwa procesowego

6.3.    Opłata od wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego
6.4.    Opłata jako element decyzji administracyjnej

6.4.1.    Opłata jako składnik decyzji administracyjnej lub dodatkowy warunek korzystania z niej
6.4.2.    Opłata jako obowiązek nałożony decyzją administracyjną (opłata jako sankcja)
6.4.3.    Opłata związana z przyznaną ulgą (decyzja organu podatkowego ustalająca opłatę prolongacyjną)

6.5.    Opłata za wydanie zaświadczenia
6.6.    Opłaty w postępowaniu egzekucyjnym w administracji

6.6.1.    Opłaty za czynności egzekucyjne
6.6.2.    Opłata manipulacyjna
6.6.3.    Opłaty egzekucyjne a wydatki egzekucyjne
6.6.4.    Podwyższanie kwoty opłat
6.6.5.    Podmiot obciążony opłatami i wydatkami egzekucyjnymi
6.6.6.    Tryb uiszczania opłat i pozostałych kosztów
6.6.7.    Ulgi w opłatach – umorzenie lub rozłożenie na raty kosztów egzekucyjnych
6.6.8.    Opłata komornicza


Spis aktów prawnych, orzeczeń i dokumentów
Bibliografia

Ostatnio przeglądane

Opłaty w prawie administracyjnym
 

Opłaty w prawie administracyjnym

Elżbieta Klat-Górska, Lidia Klat-Wertelecka, Jerzy Korczak, Marta Woźniak

Cena: 119,00 zł
więcej