Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Twój koszyk jest pusty

Wyszukiwarka


Aukcje i licytacje elektroniczne w zamówieniach publicznych

Podziel się:

Wykop Facebook Twitter Twitter
 

Kod produktu: AiLEwZP

ISBN: 978-83-62723-95-9

Liczba stron: 200

Okładka: twarda

Cena: 119,00

Dostępność: Nakład wyczerpany

Darmowa wysyłka

Kategorie:

Opis

W książce szczegółowo opisano elektroniczne rozwiązania wykorzystywane przy udzielaniu zamówień publicznych. Autorzy wyjaśniają zasady prowadzenia aukcji i licytacji elektronicznych oraz korzystania z dynamicznego systemu zakupów. Tłumaczą również, jak skutecznie stosować pozostałe narzędzia elektroniczne, na przykład darmowe platformy do przeprowadzania aukcji i licytacji, podpis elektroniczny czy udostępnianie elektronicznej wersji dokumentacji przetargowej w pozostałych trybach.

 

W opracowaniu poruszone zostały m.in. takie zagadnienia, jak:

  • Z ilu etapów może się składać licytacja elektroniczna i jaki jest czas ich trwania?
  • W jakich sytuacjach można przeprowadzić postępowanie w trybie licytacji elektronicznej?
  • Jakie informacje powinien zawrzeć zamawiający w zaproszeniu wykonawców do udziału w aukcji elektronicznej?
  • Co może być przedmiotem zamówienia udzielanego metodą dynamicznego systemu zakupów?

 

Ponadto w publikacji:

  • Liczne przykłady i wskazówki dotyczące korzystania z narzędzi elektronicznych przy udzielaniu zamówień publicznych.
  • Analiza najnowszego orzecznictwa KIO.
  • Odpowiedzi na trudne pytania w zakresie stosowania rozwiązań elektronicznych w zamówieniach.

Autorzy

Eliza Grabowska-Szweicer – radca prawny, specjalista prawa zamówień publicznych, wykładowca i autorka publikacji z zakresu zamówień publicznych.

 

Grzegorz Mazurek – adwokat, prowadzi własną kancelarię prawną, były wiceprezes Krajowej Izby Odwoławczej i arbiter.

 

Magdalena Michałowska – specjalista w zakresie zagadnień dotyczących zamówień publicznych realizowanych przy współfinansowaniu środków UE, prowadzi szkolenia z zakresu prawa zamówień publicznych oraz prawa europejskiego.

 

Iwona Ziarniak – doświadczony praktyk w zakresie wspierania wykonawców w ubieganiu się o udzielenie złożonych zamówień informatycznych, certyfikowany ekspert ds. zamówień publicznych, doradca i wykładowca.

Spis treści

„Aukcje i licytacje elektroniczne w zamówieniach publicznych”
Autorzy: Eliza Grabowska-Szweicer, Grzegorz Mazurek, Magdalena Michałowska, Iwona Ziarniak

Spis treści
Wykaz skrótów
Wstęp

Rozdział 1.
Regulacje prawne


1.1.    Przepisy prawa UE w zakresie e-zamówień (rozwiązania przewidziane w nowych dyrektywach)
1.2.    Przepisy prawa krajowego w zakresie e-zamówień

Rozdział 2.
Podpis elektroniczny w zamówieniach publicznych


2.1.    Przepisy wspólnotowe dotyczące podpisu elektronicznego
2.2.    Przepisy krajowe dotyczące podpisu elektronicznego
2.3.    ePUAP – profil zaufany

Rozdział 3.
Licytacja elektroniczna


3.1.    Przesłanki stosowania
3.2.    Ogłoszenie o zamówieniu
3.3.    Prowadzenie licytacji
3.4.    Środki ochrony prawnej

Rozdział 4.
Aukcja elektroniczna


4.1.    Przesłanki stosowania
4.2.    Ogłoszenie o zamówieniu
4.3.    Prowadzenie postępowania
4.4.    Środki ochrony prawnej

Rozdział 5.
Dynamiczny system zakupów

Rozdział 6.
Elektroniczne platformy UZP


6.1.    Platforma Licytacji Elektronicznych
6.2.    Platforma Aukcji Elektronicznych

Rozdział 7.
Pytania i odpowiedzi


7.1.    Czy możliwe jest prowadzenie licytacji elektronicznej przez zamawiającego, jeżeli nie ma on własnej strony internetowej?
7.2.    W jaki sposób zamawiający ustala wynik licytacji elektronicznej?
7.3.    Czy dla skuteczności złożenia oferty w licytacji elektronicznej konieczne jest posiadanie bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu?
7.4.    Zamawiający w siwz nie przewidział aukcji elektronicznej. Po otwarciu i analizie ofert doszedł do wniosku, że warto byłoby wszcząć aukcję. Czy fakt, że nie została ona przewidziana w siwz, wyklucza możliwość jej przeprowadzenia?
7.5.    Czy zamawiający może nie poinformować o wyniku aukcji, jeśli w siwz przewidział jej przeprowadzenie?
7.6.    Czy zamawiający może przeprowadzić aukcję w dwóch etapach?
7.7.    Kiedy zamawiający powinien poinformować wykonawcę o wykluczeniu go z postępowania lub odrzuceniu złożonej przez niego oferty?
7.8.    Czy zamawiający może zrezygnować z przeprowadzenia aukcji, jeśli otrzymane oferty nie przekraczają wartości 14 000 euro?
7.9.    Czy zamawiający może nie poinformować wykonawcy, który złożył podczas aukcji najkorzystniejszą ofertę, o tym, że inny wykonawca złożył ofertę równorzędną?
7.10.    Czy postępowanie powinno być unieważnione w przypadku niemożliwości przelicytowania nierealnej cenowo oferty podczas aukcji elektronicznej?
7.11.    Czy z uwagi na niepoprawne działanie portalu aukcyjnego można powtórzyć aukcję?
7.12.    Czy zamawiający może nie uwzględnić punktacji otrzymanej przed otwarciem aukcji elektronicznej?
7.13.    Czy stwierdzenie przez zamawiającego, że portal, w którym prowadzona była aukcja elektroniczna, działał nieprawidłowo uzasadnia unieważnienie całego postępowania?
7.14.    Czy zamawiający ma obowiązek przeprowadzenia aukcji próbnej?
7.15.    Czy w toku aukcji można zmienić ustalone wcześniej kryteria?

Rozdział 8.
Orzecznictwo dotyczące postępowań z zastosowaniem aukcji elektronicznej

Ostatnio przeglądane

Aukcje i licytacje elektroniczne w zamówieniach publicznych
 

Aukcje i licytacje elektroniczne w zamówieniach publicznych

Eliza Grabowska-Szweicer, Grzegorz Mazurek, Magdalena Michałowska, Iwona Ziarniak

Cena: 119,00 zł
więcej