Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Twój koszyk jest pusty

Wyszukiwarka


Ustawa o finansach publicznych. Komentarz

Podziel się:

Wykop Facebook Twitter Twitter
 

Kod produktu: K.UoFP

ISBN: 978-83-61188-58-2

Liczba stron: 816

Okładka: twarda

Cena: 248,00

Dostępność: Nakład wyczerpany

Darmowa wysyłka

Opis

Uchwalone 27 sierpnia 2009 r. ustawy: o finansach publicznych oraz przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych w zamierzeniu mają realizować zapowiadaną od dawna reformę finansów publicznych. Akty te znacząco zmieniają zasady funkcjonowania finansów publicznych, wzmacniając oraz poszerzając ich jawność i przejrzystość, a także wykonując zobowiązania Polski wynikające z Programu Konwergencji oraz z Krajowego Programu Reform na rzecz realizacji Strategii Lizbońskiej.

 

Prezentowany komentarz uwzględnia aktualny stan prawny, doktrynę i orzecznictwo oraz wskazuje, jaki wpływ na funkcjonowanie jednostek sektora finansów publicznych wywierają obowiązujące standardy Unii Europejskiej.

 

Autorzy publikacji obszernie komentują każdy artykuł ustawy, wskazując jego zastosowanie w praktyce. Szczegółowej interpretacji poddają te zapisy, które od pierwszych miesięcy obowiązywania nowej ustawy wywołują najwięcej wątpliwości.

Komentarz skierowany jest do praktyków reprezentujących służby finansowe jednostek sektora finansów publicznych oraz do wszystkich innych beneficjentów środków publicznych. Może być również przydatny studentom prawa i administracji, zarządzania oraz kierunków ekonomicznych.

Autorzy

Maria Karlikowska - starszy wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, pracownik Katedry Prawa Finansowego, członek Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych.

 

Wiesława Miemiec - dr hab. prof. Uniwersytetu Wrocławskiego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii, pracownik Katedry Prawa Finansowego, członek Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych.

 

Zbigniew Ofiarski - prof. dr hab. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, kierownik Katedry Prawa Finansowego, prorektor Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Szczecinie.

 

Krystyna Sawicka - dr hab. prof. Uniwersytetu Wrocławskiego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii, pracownik Katedry Prawa Finansowego, członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu.

Spis treści

„Ustawa o finansach publicznych. Komentarz”
Autorzy: Maria Karlikowska, Wiesława Miemiec, Zbigniew Ofiarski, Krystyna Sawicka

Spis treści
Wykaz skrótów
Wstęp

Dział I
Zasady finansów publicznych


Rozdział 1.    Przepisy ogólne
Rozdział 2.    Środki publiczne, nadwyżka i deficyt sektora finansów publicznych
Rozdział 3.    Jednostki sektora finansów publicznych
Rozdział 4.    Jawność i przejrzystość finansów publicznych
Rozdział 5.    Zasady gospodarowania środkami publicznymi
Rozdział 6.    Kontrola zarządcza oraz koordynacja kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych

 

DZIAŁ II
Państwowy dług publiczny


Rozdział 1.    Przepisy ogólne
Rozdział 2.    Finansowanie potrzeb pożyczkowych budżetu państwa
Rozdział 3.    Procedury ostrożnościowe i sanacyjne
Rozdział 4.    Ogólne zasady zaciągania zobowiązań przez inne niż Skarb Państwa jednostki sektora finansów publicznych
Rozdział 5.    Zasady i tryb emisji skarbowych papierów wartościowych

DZIAŁ III
Wieloletni Plan Finansowy Państwa i ustawa budżetowa


Rozdział 1.    Wieloletni Plan Finansowy Państwa
Rozdział 2.    Ustawa budżetowa
Rozdział 3.    Przeznaczenie wydatków budżetu państwa
Rozdział 4.    Tryb opracowywania i uchwalania budżetu państwa
Rozdział 5.    Wykonywanie ustawy budżetowej
Rozdział 6.    Wykonywanie budżetu środków europejskich
Rozdział 7.    Bankowa obsługa budżetu państwa

DZIAŁ V
Budżet, wieloletnia prognoza finansowa i uchwała budżetowa jednostki samorządu terytorialnego


Rozdział 1.    Zakres budżetu jednostki samorządu terytorialnego
Rozdział 2.    Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego
Rozdział 3.    Uchwała budżetowa
Rozdział 4.    Wykonywanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego
Rozdział 5.    Tryb zatwierdzania wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego

Przypisy
Bibliografia

Ostatnio przeglądane

Ustawa o finansach publicznych. Komentarz
 

Ustawa o finansach publicznych. Komentarz

Maria Karlikowska, Wiesława Miemiec, Zbigniew Ofiarski, Krystyna Sawicka

Cena: 248,00 zł
więcej