Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Twój koszyk jest pusty

Wyszukiwarka


Finanse i rachunkowość sektora publicznego. Przewodnik dla niefinansistów

Podziel się:

Wykop Facebook Twitter Twitter
 

Kod produktu: FiRSP

Wydawnictwo: PRESSCOM

Biblioteka Finanse Publiczne

Rok wydania: 2014

ISBN: 978-83-62723-99-7

Liczba stron: 424

Okładka: twarda

Cena: 119,00

Dostępność: Nakład wyczerpany

Darmowa wysyłka

Opis

Pierwsza książka o finansach publicznych dla niefinansistów, czyli wszystkich, którzy nie mają wiedzy na ten temat, a z racji pełnionych funkcji powinni ją zdobyć. Pozycja obowiązkowa zarówno dla osób zarządzających jednostkami sektora finansów publicznych, jak i tych, którzy wykorzystują w swojej pracy dane finansowe.

 

Przewodnik pomaga zrozumieć podstawowe terminy, takie jak: aktywa, pasywa, przychody, koszty, dochody i wydatki. Odpowiada na najważniejsze pytania z zakresu finansów i rachunkowości, w tym: jak właściwie ocenić sytuację majątkową i finansową jednostki, co należy wiedzieć o inwentaryzacji, jak korzystać z ksiąg rachunkowych i sprawozdań. Rozwiewa wątpliwości dotyczące audytu, kontroli zarządczej i budżetowania zadaniowego w sektorze publicznym.

 

Książka została napisana przystępnym, zrozumiałym dla niefinansistów językiem. Zawiera praktyczne przykłady, wskazówki, wzory sprawozdań, listy kontrolne i formularze najczęściej stosowanych dokumentów księgowych.

Autorzy

Sławomir Heciak – specjalista w dziedzinie finansów publicznych, w tym rachunkowości budżetowej, budżetu zadaniowego i audytu wewnętrznego. Wieloletni pracownik administracji samorządowej w działach finansowo-księgowych. Autor książki pt.: „Budżet zadaniowy w praktyce. Planowanie, kalkulacja wydatków, ewidencja księgowa” oraz licznych artykułów w czasopismach fachowych, między innymi w miesięczniku „Finanse Publiczne”. Wykładowca na podyplomowych studiach z zakresu audytu, rachunkowości i budżetu zadaniowego.

Spis treści

„Finanse i rachunkowość sektora publicznego. Przewodnik dla niefinansistów”
Autor: Sławomir Heciak

Spis treści

Wykaz skrótów
Wstęp

Rozdział 1. System finansów publicznych. Organizacja i sposób funkcjonowania

1.1.    Jednostki budżetowe
1.2.    Samorządowe zakłady budżetowe
1.3.    Agencje wykonawcze
1.4.    Instytucje gospodarki budżetowej
1.5.    Fundusze celowe
1.6.    Państwowe i samorządowe osoby prawne

Rozdział 2. Zarządzanie jednostką a system informacyjny rachunkowości

Rozdział 3. Podstawowe zasady rachunkowości


3.1.    Jednostki zobowiązane do stosowania ustawy o rachunkowości
3.2.    Odpowiedzialność za prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz rola głównego księgowego
3.3.    Formalne i kwalifikacyjne wymogi dotyczące głównego księgowego
3.4.    Księgi rachunkowe
3.5.    Dokumenty księgowe
3.6.    Korygowanie dokumentów księgowych
3.7.    Udostępnianie ksiąg rachunkowych
3.8.    Ochrona i przechowywanie ksiąg rachunkowych

Rozdział 4. Zasady ewidencji w rachunkowości

4.1.    Konto księgowe
4.2.    Zasada podwójnego zapisu
4.3.    Rodzaje kont księgowych
4.4.    Zestawienie obrotów i sald kont księgowych
4.5.    Plan kont
4.6.    Aktywa i pasywa jednostki
4.7.    Bilans
4.8.    Operacje gospodarcze i ich wpływ na strukturę bilansu
4.9.    Bilans jednostki budżetowej

Rozdział 5. Inwentaryzacja

5.1.    Metody inwentaryzacji
5.2.    Terminy przeprowadzania inwentaryzacji
5.3.    Spis z natury
5.4.    Uzgodnienie sald
5.5.    Porównywanie stanów ewidencyjnych z dokumentacją
5.6.    Różnice inwentaryzacyjne

Rozdział 6. Klasyfikacja budżetowa

6.1.    Budżet państwa i budżet jst. Nierównowaga budżetowa
6.2.    Układ klasyfikacji budżetowej
6.3.    Wady klasyfikacji budżetowej
6.4.    Zastosowanie klasyfikacji w dokumentach planistycznych
6.5.    Inne klasyfikacje budżetowe

Rozdział 7. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne

7.1.    Charakterystyka obszaru
7.2.    Wartość początkowa środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
7.3.    Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
7.4.    Metody amortyzacji
7.5.    Klasyfikacja Środków Trwałych
7.6.    Charakterystyka kont zespołu 0 „Majątek trwały”
7.7.    Ewidencja księgowa umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
7.8.    Dokumentowanie obrotu środkami trwałymi

Rozdział 8. Środki pieniężne

8.1.    Charakterystyka obszaru
8.2.    Obrót gotówkowy
8.3.    Obrót bezgotówkowy
8.4.    Karty płatnicze w jednostce
8.5.    Charakterystyka kont zespołu 1 „Środki pieniężne i rachunki bankowe”

Rozdział 9. Rozrachunki

9.1.    Charakterystyka obszaru
9.2.    Charakterystyka kont zespołu 2 „Rozrachunki i rozliczenia”
9.3.    Ewidencjonowanie należności i zobowiązań

Rozdział 10. Zapasy

10.1.    Charakterystyka obszaru
10.2.    Wycena zapasów
10.3.    Charakterystyka kont zespołu 3 „Materiały i towary”
10.4.    Charakterystyka kont zespołu 6 „Produkty”
10.5.    Dokumentowanie operacji związanych z gospodarką magazynową

Rozdział 11. Przychody i koszty

11.1.    Ewidencja przychodów

11.1.1.    Charakterystyka kont zespołu 7 „Przychody, dochody i koszty”

11.2.    Ewidencja kosztów

11.2.1.    Charakterystyka obszaru
11.2.2.    Charakterystyka kont zespołu 4 „Koszty według rodzajów i ich rozliczenie”
11.2.3.    Charakterystyka kont zespołu 5 „Koszty według typów działalności i ich rozliczenie”
11.2.4.    Ewidencja pozostałych kosztów operacyjnych na kontach zespołu 7 „Przychody, dochody i koszty”


Rozdział 12. Fundusze jednostki oraz wynik finansowy

12.1.    Charakterystyka kont zespołu 8 „Fundusze, rezerwy i wynik finansowy”

Rozdział 13. Sprawozdawczość budżetowa

13.1.    Ogólne zasady sporządzania sprawozdań
13.2.    Wykorzystanie sprawozdawczości do zarządzania jednostką
13.3.    Sprawozdanie z dochodów
13.4.    Sprawozdanie z wydatków

Rozdział 14. Audyt i kontrola zarządcza w sektorze publicznym

14.1.    Elementy audytu
14.2.    Planowanie długoterminowe
14.3.    Roczny plan audytu
14.4.    Realizacja czynności audytowych. Techniki
14.5.    Sprawozdanie z audytu. Czynności końcowe
14.6.    Sprawozdanie z wykonania planu audytu

Rozdział 15. Budżet zadaniowy

15.1.    Cele budżetowe
15.2.    Mierniki budżetu zadaniowego
15.3.    Zadaniowy układ budżetowy
15.4.    Sprawozdawczość w układzie zadaniowym

Załączniki

Bibliografia
Akty prawne

Ostatnio przeglądane