Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Twój koszyk jest pusty

Wyszukiwarka


Zatrudnienie w samorządzie - umowy, wynagrodzenie, czas pracy

Podziel się:

Wykop Facebook Twitter Twitter
 

Kod produktu: ZwS

Wydawnictwo: PRESSCOM

Biblioteka Administracja Publiczna

Rok wydania: 2011

ISBN: 978-83-61188-88-9

Liczba stron: 208

Okładka: twarda

Cena: 119,00

Dostępność: Nakład wyczerpany

Darmowa wysyłka

Kategorie:

Opis

Samorządowy stosunek pracy, od starań o jego nawiązanie aż do zakończenia, wywołuje szereg trudności, z którymi muszą zmierzyć się osoby odpowiedzialne za zarządzanie zasobami ludzkimi w jst. Problemy generowane są przez niedoskonale sformułowane przepisy prawa oraz różne ich interpretacje, których dokonują podmioty uprawnione do kontroli.

 

Podstawowym założeniem publikacji jest wsparcie w prawidłowym stosowaniu przepisów ustawy o pracownikach samorządowych i rozporządzenia w sprawie wynagradzania oraz zasad tworzenia i stosowania przepisów regulaminów pracy oraz wynagradzania.

 

Autor wyjaśnia te kwestie w sposób przystępny, poparty licznymi przykładami, bez odnoszenia się do teoretycznych aspektów. Podane w książce praktyczne rozwiązania pomogą w uniknięciu odpowiedzialności lub w jej zminimalizowaniu, jeśli przeciwko pracodawcy zostaną skierowane roszczenia albo będą mu postawione zarzuty.

W książce zostały omówione m.in. zagadnienia dotyczące: konieczności organizowania naboru otwartego i konkurencyjnego, definicji osoby po raz pierwszy podejmującej pracę, granic swobody pracodawcy w kształtowaniu regulaminów wynagradzania i ustalania pakietów wynagrodzeń poszczególnych pracowników, organizacji i ewidencjonowania czasu pracy, sposobów rozliczania pracy poza harmonogramem (praca w dniówce roboczej, w święto, w niedzielę, w sobotę, podróż służbowa i szkolenia), podstaw wypłacania pracownikom samorządowym dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych.

 

Opracowanie skierowane jest do sekretarzy, pracowników kadr, osób zarządzających personelem, zajmujących się kadrami i płacami oraz wszystkich zainteresowanych problematyką prawa pracy w samorządzie terytorialnym.

Autorzy

Przemysław Wojnicz - sędzia sądu pracy, ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Wrocławskim oraz studia podyplomowe organizowane przez PAN i KSSiP. Autor licznych publikacji prasowych, uznany wykładowca specjalizujący się w tematyce związanej z samorządowym prawem pracy.

Spis treści

„Zatrudnienie w samorządzie – umowy, wynagrodzenie, czas pracy”
Autor: Przemysław Wojnicz

 

Spis treści
Wykaz skrótów
Wstęp

Rozdział 1
Strony i podstawy nawiązania samorządowego stosunku pracy


1.1.    Pracodawca
1.2.    Pracownik. Podstawy zatrudnienia
1.3.    Termin nawiązania stosunku pracy
1.4.    Czynności z zakresu prawa pracy i reprezentacja pracodawcy przy tych czynnościach
1.5.    Umowa o pracę

1.5.1.    Rodzaje umów o pracę zawieranych przez pracodawcę samorządowego
1.5.2.    Dobór rodzaju umowy o pracę do stanowiska przewidywanego dla zatrudnianego
1.5.3.    Wymagania szczególne związane z zatrudnianiem na podstawie umowy o pracę na stanowisko doradcy lub asystenta
1.5.4.    Wymagania szczególne związane z zatrudnianiem na podstawie umowy o pracę na stanowisko urzędnicze
1.5.5.    Standaryzacja rekrutacji na stanowiska urzędnicze w oparciu o kryteria pozaustawowe

1.6.    Ocena możliwości zatrudnienia kandydata na pracownika

1.6.1.    Stanowiska pomocnicze i obsługi
1.6.2.    Stanowiska urzędnicze
1.6.3.    Kierownicze stanowiska urzędnicze
1.6.4.    Sekretarz

1.7.    Skutki prawne nieujawnienia lub ukrycia w procesie rekrutacji danych oczekiwanych przez pracodawcę

Rozdział 2
Wynagradzanie za pracę


2.1.    Wynagrodzenie miesięczne

2.1.1.    Wynagrodzenie w umowie o pracę – uwagi ogólne
2.1.2.    Składniki wynagrodzenia umownego konieczne i możliwe do ustalenia na podstawie ups i rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych
2.1.3.    Składniki wynagrodzenia umownego możliwe do ustalenia tylko na podstawie regulaminu wynagradzania
2.1.4.    Świadczenia pieniężne, których nie powinna obejmować umowa o pracę
2.1.5.    Ustawowe modyfikacje płacowych warunków umów o pracę (kierownicy jednostek, ich zastępcy, główni księgowi)
2.1.6.    Wynagrodzenie osób zatrudnionych na podstawie wyboru
2.1.7.    Wynagrodzenie osób zatrudnionych na podstawie powołania

2.2.    Świadczenia pieniężne niewchodzące w skład wynagrodzenia miesięcznego

2.2.1.    Premia
2.2.2.    Nagroda jubileuszowa
2.2.3.    Nagrody inne niż nagroda jubileuszowa
2.2.4.    Inne dodatki, o których mowa w art. 39 ust. 2 pkt 2 ups
2.2.5.    Odprawa emerytalna/rentowa
2.2.6.    Dodatkowe wynagrodzenie roczne
2.2.7.    Dodatkowe wynagrodzenie prowizyjne pracowników zatrudnionych przy egzekucji administracyjnej należności pieniężnych


Rozdział 3
Organizacja czasu pracy


3.1.    Ogólne obowiązki pracodawcy
3.2.    Obowiązek wprowadzenia regulaminu pracy
3.3.    Zakaz organizacji pracy ponad przeciętnie 40 godzin w tygodniu
3.4.    Zakaz organizacji pracy ponad przeciętnie pięć dni w tygodniu
3.5.    Zakaz organizacji pracy w niedziele i święta
3.6.    Nakaz organizacji pracy w granicach maksymalnego parametru pracy dobowej
3.7.    Obowiązek ustalenia okresu rozliczeniowego czasu pracy
3.8.    Obowiązek ustalenia systemu czasu pracy
3.9.    Obowiązek ustalenia rozkładu czasu pracy
3.10.    Obowiązek ustalenia indywidualnego rozkładu czasu pracy (harmonogramu)

Rozdział 4
Ewidencjonowanie pracy


4.1.    Uwagi ogólne
4.2.    Indywidualizowanie ewidencji czasu pracy

4.2.1.    Domniemanie obecności w pracy a opuszczanie zakładu pracy (lista obecności a zeszyt wyjść z zakładu pracy)
4.2.2.    Lista obecności a spóźnienia
4.2.3.    Niepodpisanie listy obecności do końca dniówki roboczej

4.3.    Ewidencjonowanie pracy realnie wykonanej
4.4.    Obejmowanie ewidencją okresów, w których praca mogła być wykonana (dyżur)
4.5.    Ewidencjonowanie okresów niewykonywania pracy
4.6.    Technika sporządzania indywidualnej karty pracy

Rozdział 5
Rozliczanie pracy


5.1.    Uwagi ogólne
5.2.    Rozliczanie pozaharmonogramowej pracy w dniówce roboczej

5.2.1.    Rozliczanie pracy w dniówce roboczej według stanu prawnego obowiązującego do 31 grudnia 2008 r.  
5.2.2.    Rozliczanie pracy w dniówce roboczej według stanu prawnego obowiązującego od 1 stycznia 2009 r.
5.2.3.    Wysokość świadczeń pieniężnych za pracę w godzinach nadliczbowych

5.3.    Rozliczanie pozaharmonogramowej pracy w święto
5.4.    Rozliczanie pozaharmonogramowej pracy w dniu zapewnionym jako wolny za pracę w święto
5.5.    Rozliczanie pozaharmonogramowej pracy w niedzielę
5.6.    Rozliczanie pozaharmonogramowej pracy w dzień zapewniany jako wolny za pracę w niedzielę
5.7.    Rozliczanie pozaharmonogramowej pracy w tzw. wolną sobotę
5.8.    Rozliczanie pozaharmonogramowej pracy w dzień wolny kompensujący przedłużenie pracy poza normę dobową przy stosowaniu systemu równoważnego czasu pracy
5.9.    Rozliczanie pracy podczas dyżuru
5.10.    Rozliczanie dyżuru, podczas którego nie wykonywano pracy
5.11.    Rozliczanie pracy przypadającej poza harmonogramem pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy
5.12.    Rozliczanie pracy przypadającej poza harmonogramem kierowników wyodrębnionych komórek organizacyjnych
5.13.    Rozliczanie zbiegu wykonywania pracy z naruszeniem prawa do odpoczynku dobowego
5.14.    Rozliczanie zbiegu wykonywania pracy z naruszeniem prawa do odpoczynku tygodniowego
5.15.    Rozliczanie podróży służbowej
5.16.    Rozliczanie czasu udziału w szkoleniach

Schematy
Bibliografia
Orzecznictwo

Ostatnio przeglądane