Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Twój koszyk jest pusty

Wyszukiwarka


Zasady udzielania zamówień publicznych

Podziel się:

Wykop Facebook Twitter Twitter
 

Kod produktu: ZUZP

ISBN: 978-83-64512-31-5

Liczba stron: 232

Okładka: twarda

Cena: 119,00

Dostępność: Nakład wyczerpany

Darmowa wysyłka

Kategorie:

Opis

Zamawiający często zapominają, że naruszenie lub złamanie podstawowych zasad przygotowania i przeprowadzania postępowania prowadzi do unieważnienia umowy o zamówienie publiczne. Autorzy opracowania podpowiadają, jak nie dopuścić do tego typu sytuacji i ograniczyć ryzyko wniesienia przez wykonawcę protestu lub odwołania.


W książce wyjaśnione zostało między innymi:

  • jak wybrać wykonawcę z zachowaniem zasad równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości,
  • w jakich sytuacjach na poszczególnych etapach postępowania najczęściej dochodzi do naruszenia zasad udzielania zamówień publicznych,
  • jakie zarzuty dotyczące naruszenia zasad pojawiają się zazwyczaj w odwołaniach wnoszonych przez wykonawców,
  • jaką odpowiedzialność za naruszenie zasad ponosi zamawiający,
  • jak nie złamać zasad podczas udzielania zamówień do 30 tys. euro i zamówień na usługi niepriorytetowe o wartości poniżej progu unijnego.

 

Ponadto w publikacji:

  • odpowiedzi na podchwytliwe pytania dotyczące zasad udzielania zamówień publicznych,
  • dopuszczalne wyjątki i odstępstwa od obowiązujących zasad,
  • analiza najnowszego orzecznictwa KIO i sądów administracyjnych.

Autorzy

Eliza Grabowska-Szweicer – radca prawny, ekspert prawa zamówień publicznych, wykładowca, autorka publikacji z zakresu zamówień publicznych.
 

Katarzyna Jachowska – prawnik, absolwentka studiów podyplomowych na kierunku zamówienia publiczne, specjalista ds. zamówień publicznych.

 

Grzegorz Mazurek – adwokat, członek zarządu OSKZP, były wiceprezes Krajowej Izby Odwoławczej i arbiter, autor licznych publikacji z zakresu zamówień publicznych, wykładowca na studiach podyplomowych wielu prestiżowych uczelni.

 

Magdalena Michałowska – specjalista w zakresie zamówień publicznych współfinansowanych ze środków UE, prowadzi szkolenia z prawa zamówień publicznych i prawa europejskiego, członek OSKZP.

 

Adam Wiktorowski - specjalista w dziedzinie zamówień publicznych, praktyk posiadający wieloletnie doświadczenie w zakresie zamówień finansowanych ze środków UE, członek OSKZP.

Spis treści

„Zasady udzielania zamówień publicznych”
Autorzy: Grzegorz Mazurek, Eliza Grabowska-Szweicer, Katarzyna Jachowska, Magdalena Michałowska, Adam Wiktorowski

 

Spis treści
Wykaz skrótów
Wstęp

Rozdział 1.
Zasady zamówień publicznych w prawodawstwie polskim i unijnym


1.1.    Zasady zamówień publicznych i ich funkcje
1.2.    Przepisy prawa UE w zakresie zasad zamówień publicznych

Rozdział 2.
Zasady zamówień publicznych obowiązujące podczas prowadzenia postępowań o wartości
do progu 30 000 euro

Rozdział 3.
Zasady udzielania zamówień na usługi niepriorytetowe o wartości poniżej progu unijnego

Rozdział 4.
Uczciwa konkurencja, równe traktowanie, bezstronność i obiektywizm


4.1.    Przygotowanie i prowadzenie postępowania w sposób gwarantujący zachowanie uczciwej konkurencji
4.2.    Równe traktowanie podmiotów ubiegających się o zamówienie publiczne
4.3.    Bezstronność i obiektywizm osób wykonujących czynności w postępowaniu
4.4.    Udzielenie zamówienia wykonawcy wybranemu zgodnie z pzp

Rozdział 5.
Jawność postępowania o zamówienie publiczne


5.1.    Zasada jawności w zamówieniach publicznych
5.2.    Tajemnica przedsiębiorstwa

Rozdział 6.
Forma pisemna i język polski w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego


6.1.    Forma pisemna postępowania o zamówienie publiczne
6.2.    Język polski w postępowaniu

Rozdział 7.
Zasady prymatu trybów postępowania


7.1.    Przetarg nieograniczony i ograniczony jako tryby podstawowe
7.2.    Inne tryby

Rozdział 8.
Pytania i odpowiedzi


8.1.    Od kiedy należy liczyć termin do wniesienia odwołania?
8.2.    Co powinien zrobić zamawiający, gdy wykonawca zastrzeże całą ofertę jako tajemnicę przedsiębiorstwa?
8.3.    Czy można „uzupełnić” ofertę o brakujący podpis wykonawcy?
8.4.    Jak powinien postąpić zamawiający, gdy zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa nie zostało przez wykonawcę uzasadnione?
8.5.    Co może zrobić wykonawca w przypadku uznania, że zamawiający naruszył zasadę uczciwej konkurencji?
8.6.    Czy zamawiający może ograniczyć krąg potencjalnych wykonawców wyłącznie do tych, co do których jest pewien, że mają w swojej ofercie określone urządzenia?
8.7.    Czy można uznać, że zamawiający utrudnił uczciwą konkurencję przez to, że nie dopuścił składania ofert częściowych?
8.8.    Czy zamawiający naruszy uczciwą konkurencję, jeśli unieważni postępowanie wskutek błędnego uznania, że jest ono obciążone niemożliwą do usunięcia wadą?
8.9.    Czy można uznać, że zaproponowanie w ofercie innego przedmiotu zamówienia niż wymagany przez zamawiającego jest omyłką, którą można poprawić?
8.10.    Czy zastosowanie przez zamawiającego nadmiernego wymogu odnoszącego się do cech przedmiotu zamówienia jest naruszeniem zasady uczciwej konkurencji?

Rozdział 9.
Zasady zamówień publicznych – orzeczenia i wyroki


9.1.    Zasada uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców
9.2.    Zasada bezstronności i obiektywizmu osób prowadzących postępowanie
9.3.    Zasada udzielenia zamówienia wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy
9.4.    Zasada jawności postępowania
9.5.    Zasada pisemności postępowania
9.6.    Zasada prowadzenia postępowania w języku polskim
9.7.    Zasada prymatu trybu przetargu nieograniczonego oraz przetargu ograniczonego

Ostatnio przeglądane

Zasady udzielania zamówień publicznych
 

Zasady udzielania zamówień publicznych

Eliza Grabowska-Szweicer, Katarzyna Jachowska, Grzegorz Mazurek, Magdalena Michałowska, Adam Wiktorowski

Cena: 119,00 zł
więcej