Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Twój koszyk jest pusty

Wyszukiwarka


Udostępnianie przetworzonej informacji publicznej

Podziel się:

Wykop Facebook Twitter Twitter
 

Kod produktu: UPIP

Wydawnictwo: PRESSCOM

Biblioteka Informacja Publiczna

Rok wydania: 2015

ISBN: 978-83-64512-47-6

Liczba stron: 224

Okładka: twarda

Cena: 119,00

Dostępność: Nakład wyczerpany

Darmowa wysyłka

Opis

Kiedy można odmówić udostępnienia informacji publicznej, która wymaga od urzędnika dokonania obliczeń, zestawienia danych lub samodzielnego jej zredagowania? Czym różni się informacja przetworzona od prostej? Czy za przygotowanie i przekazanie informacji przetworzonej można pobierać opłaty?

 

Urzędnicy zobowiązani do udostępniania informacji publicznej często nie są pewni, w jakich sytuacjach mają do czynienia z informacją przetworzoną, zwłaszcza że udip nie definiuje jednoznacznie tego terminu. Książka pomaga rozwiać wątpliwości, wskazując, jak odróżnić informację przetworzoną od prostej i przekształconej oraz komu i na jakich zasadach należy ją udostępniać.

 

Na podstawie bogatego orzecznictwa autor wyjaśnia, czy za informację przetworzoną można uznać m.in.: wykaz wokand sądu za wybrany miesiąc, dokument, w którym dokonano anonimizacji konkretnych danych osobowych, czy listę wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę budynków mieszkalnych w konkretnym powiecie. Osoby i podmioty zainteresowane uzyskaniem informacji przetworzonej dowiedzą się, jak prawidłowo sporządzić wniosek o jej udostępnienie i udowodnić, że uzyskanie tego typu informacji jest szczególnie istotne dla interesu publicznego. Autor podpowiada również, w jakiej formie można udostępniać informację przetworzoną i kiedy dopuszczalne jest umorzenie postępowania o jej udostępnienie.

Autorzy

Prof. dr hab. Mariusz Jabłoński – kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, radca prawny, specjalista z zakresu dostępu do informacji publicznej, ochrony informacji w administracji oraz ochrony danych osobowych. Autor wielu publikacji, członek rady konsultacyjnej miesięcznika „IT w Administracji”.

Spis treści

„Udostępnianie przetworzonej informacji publicznej”
Autor: Mariusz Jabłoński

 

Spis treści
Wykaz skrótów

 

Model prawa dostępu do informacji publicznej – słowo wstępne

Rozdział 1. Dostęp do informacji jako standard demokracji i jawności życia publicznego

1.1.    Pojęcie jawności życia publicznego
1.2.    Konstytucyjne gwarancje dostępności informacji
1.3.    Gwarancje systemowe jawności działań państwa i jego funkcjonariuszy

Rozdział 2. Kwestia bezpośredniego stosowania art. 61 Konstytucji w praktyce udostępniania informacji publicznej

2.1.    Pojęcie bezpośredniego stosowania przepisów Konstytucji RP
2.2.    Bezpośrednie stosowanie art. 61 Konstytucji RP przed uchwaleniem udip

2.2.1.    Definiowanie treści art. 61 ust. 1, 2 i 4 Konstytucji RP w praktyce ich stosowania
2.2.2.    Zasadność bezpośredniego stosowania art. 61 ust. 3 Konstytucji RP jako podstawy ograniczania prawa dostępu do informacji publicznej

2.3.    Udostępnienie przetworzonej informacji publicznej do czasu wejścia w życie udip

Rozdział 3. Specyfika prawa do uzyskania przetworzonej informacji publicznej

3.1.    Konstrukcja „przetworzenia informacji publicznej” w pracach nad ustawą o dostępie do informacji publicznej
3.2.    Elementy treści prawa do uzyskania przetworzonej informacji publicznej

3.2.1.    Konstytucyjność praktyki odwoływania się przez ustawodawcę do zwrotów niedookreślonych
3.2.2.    Znaczenie interesu publicznego w realizacji prawa dostępu do informacji publicznej
3.2.3.    Identyfikacja „szczególnie istotnego interesu publicznego” z punktu widzenia zobowiązanego do udostępnienia przetworzonej informacji publicznej
3.2.4.    Posiadanie i klasyfikacja informacji jako informacji dotyczącej sprawy publicznej
3.2.5.    Sposób i zakres wykorzystania źródeł informacji niezbędnych do wytworzenia i udostępnienia informacji przetworzonej
3.2.6.    Funkcjonalny podział informacji publicznej na informację prostą i informację przetworzoną


Rozdział 4. Weryfikacja treści wniosku (żądania) w celu ustalenia przedmiotu udostępnienia

4.1.    Szeroka koncepcja identyfikacji czynności, które musi podjąć zobowiązany w celu wytworzenia informacji przetworzonej
4.2.    Wąska koncepcja identyfikacji czynności, które musi podjąć zobowiązany w celu wytworzenia informacji przetworzonej
4.3.    Przekroczenie granic konstytucyjnego prawa dostępu do informacji publicznej
4.4.    Przetworzenie informacji a kwestia zapewnienia normalnego toku funkcjonowania zobowiązanego do udostępnienia informacji publicznej
4.5.    Identyfikacja podmiotu występującego z wnioskiem o udostępnienie przetworzonej informacji publicznej z punktu widzenia możliwości spełnienia przez niego przesłanki „szczególnie istotnego interesu publicznego”
4.6.    Ocena istnienia w sprawie „szczególnie istotnego interesu publicznego” w zakresie żądania o udostępnienie zbioru dokumentów oraz dokumentacji kontrolnej
4.7.    Ocena istnienia w sprawie „szczególnie istotnego interesu publicznego” w zakresie żądań udostępnienia informacji publicznej w celu jej wykorzystania w treści pracy licencjackiej, magisterskiej czy doktorskiej
4.8.    Publiczna informacja przetworzona jako pomoc prawna
4.9.    Klasyfikacja wytworzonej przez zobowiązanego przetworzonej informacji publicznej z punktu widzenia kolejnych wniosków o udostępnienie
4.10.    Praktyka „obejścia” szerokiej koncepcji identyfikacji przetworzonej informacji publicznej i jej skutki

Rozdział 5. Procedura postępowania w sprawie wniosku o udostępnienie przetworzonej informacji publicznej

5.1.    Działania niezbędne do podjęcia przez zobowiązanego w procesie merytorycznego rozpatrywania wniosku o udostępnienie informacji publicznej

5.1.1.    Zdefiniowanie udip jako aktu, na podstawie którego następuje udostępnienie żądanej informacji
5.1.2.    Brak normatywnego wzorca wniosku o udostępnienie informacji publicznej i jego skutki
5.1.3.    Brak normatywnego wzorca wniosku o udostępnienie przetworzonej informacji publicznej i jego skutki

5.2.    Specyfika postępowania zobowiązanego w zakresie merytorycznego rozstrzygnięcia w przedmiocie udostępnienia informacji wymagającej przetworzenia

5.2.1.    Model pierwotny – oparcie zasad postępowania na przepisach kpa
5.2.2.    Model uznania przepisów udip za kompletne w zakresie procedury i podstaw rozstrzygnięcia o udostępnieniu lub odmowie udostępnienia informacji przetworzonej
5.2.3.    Model samoistnego stosowania art. 3 ust. 1 pkt 1 udip

5.3.    Dopuszczalność pobrania opłaty za przygotowanie i przekazanie informacji przetworzonej

Zakończenie
Bibliografia

Ostatnio przeglądane

Udostępnianie przetworzonej informacji publicznej
 

Udostępnianie przetworzonej informacji publicznej

Mariusz Jabłoński

Cena: 119,00 zł
więcej