Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Twój koszyk jest pusty

Wyszukiwarka


Prawo do ochrony danych osobowych

Podziel się:

Wykop Facebook Twitter Twitter
 

Kod produktu: PdODO

Wydawnictwo: PRESSCOM

Biblioteka Informacja Publiczna

Rok wydania: 2015

ISBN: 978-83-64512-60-5

Liczba stron: 448

Okładka: twarda

Promocja,

Twoja cena:60,00

Stara cena: 119,00 zł

Oszczędzasz: 59,00 zł

Dostępność: Produkt dostępny

Darmowa wysyłka

Opis

Komu i na jakich zasadach przysługuje prawo do ochrony danych osobowych? Kto może gromadzić i udostępniać informacje o osobach fizycznych? W jaki sposób należy zgodnie z prawem przechowywać i zabezpieczać dane osobowe? Kiedy zbiór danych osobowych należy zgłosić do rejestracji GIODO? Jakie obowiązki ciążą na administratorach bezpieczeństwa informacji?

 

Książka w kompleksowy sposób opisuje procedury postępowania z danymi osobowymi przewidziane w przepisach prawa polskiego, europejskiego i międzynarodowego. W oparciu o orzecznictwo oraz liczne przykłady z praktyki zostają wyjaśnione zagadnienia dotyczące m.in.:

 

  • charakterystyki podmiotów zobowiązanych do ochrony danych osobowych
  • statusu i zadań administratora bezpieczeństwa informacji
  • zasad przetwarzania danych osobowych
  • uprawnień jednostki związanych z dysponowaniem jej danymi osobowymi
  • pozycji i kompetencji GIODO
  • relacji zachodzących pomiędzy prawem do ochrony danych osobowych a wolnością wypowiedzi oraz prawem dostępu do informacji publicznej
  • karnoprawnych i cywilnoprawnych gwarancji prawa do ochrony danych osobowych

 

Książka jest adresowana przede wszystkim do osób odpowiedzialnych za organizację systemu ochrony danych osobowych oraz osób uczestniczących w ich przetwarzaniu — administratorów danych, administratorów bezpieczeństwa informacji i specjalistów ds. ochrony danych osobowych, a także prawników zajmujących się tymi zagadnieniami, zwłaszcza sędziów, radców prawnych i adwokatów.

Autorzy

Dr Marlena Sakowska-Baryła – radca prawny w Urzędzie Miasta Łodzi, członek Rady Programowej Centrum Ochrony Danych Osobowych i Zarządzania Informacją na Uniwersytecie Łódzkim. Jako administrator bezpieczeństwa informacji organizowała i nadzorowała system ochrony danych w urzędzie miejskim. Doświadczony wykładowca i szkoleniowiec, autorka licznych publikacji z zakresu ochrony danych osobowych oraz dostępu do informacji publicznej.

Spis treści

Prawo do ochrony danych osobowych

Autor: Marlena Sakowska-Baryła

Spis treści

 

Wykaz skrótów

Wstęp

 

Rozdział 1. Geneza i charakterystyka prawa do ochrony danych osobowych

 

1.1.          Prawo do prywatności

1.1.1.          Koncepcja prawa do prywatności

1.1.2.          Zakres pojęcia „prywatność”

1.1.3.          Ochrona prywatności

1.2.          Koncepcja autonomii informacyjnej

1.3.          Kształtowanie się i charakterystyka prawa do ochrony danych osobowych

1.3.1.          Przyczyny wyodrębnienia ochrony danych osobowych jako nowej kategorii prawnej

1.3.2.          Ochrona danych osobowych jako zabezpieczenie przed „tyranią informacyjną”

1.3.3.          Prewencyjny charakter prawa do ochrony danych osobowych

1.4.          Współczesne problemy ochrony danych osobowych

 

Rozdział 2. Międzynarodowa i europejska regulacja ochrony danych osobowych

2.1.          Charakterystyka regulacji ochrony danych osobowych w aktach międzynarodowych

2.1.1.          Akty ONZ

2.1.2.          Akty UNESCO

2.1.3.          Rekomendacja Rady OECD

2.2.          Ochrona danych osobowych w aktach Rady Europy

2.2.1.          Europejska Konwencja Praw Człowieka

2.2.2.          Konwencja 108 o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych

2.2.3.          Europejska Konwencja Bioetyczna

2.2.4.          Rezolucje i rekomendacje

2.3.          Ochrona danych osobowych w aktach UE

2.3.1.          Karta Praw Podstawowych oraz TfUE

2.3.2.          Dyrektywy dotyczące ochrony danych osobowych

2.3.3.          Rozporządzenie nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady

2.3.4.          Konwencja z Schengen

2.4.          Standardy ochrony danych osobowych według konwencji 108 i dyrektywy 95/46/WE

2.4.1.          Definiowanie pojęcia danych osobowych

2.4.2.          Przetwarzanie danych osobowych

2.4.3.          Zasady jakości danych

2.4.4.          Warunki dopuszczalności przetwarzania danych osobowych

2.4.5.          Przetwarzanie danych szczególnie chronionych

2.4.6.          Wymogi dotyczące bezpieczeństwa danych i podmioty będące użytkownikami danych

2.4.7.          Prawa osób, których dane dotyczą

2.4.8.          Obowiązki informacyjne

2.4.9.          Sankcje w przypadku naruszeń zasad ochrony danych osobowych

2.4.10.       Przekazywanie danych do państwa trzeciego

2.4.11.       Obowiązek powołania organów nadzorczych

2.5.          Organy ochrony danych osobowych

2.5.1.          Organy ochrony danych osobowych w konwencji 108

2.5.2.          Organy ochrony danych osobowych w dyrektywie 95/46/WE

2.6.          Europejski Inspektor Ochrony Danych Osobowych

 

Rozdział 3. Prawo do ochrony danych osobowych w polskiej regulacji konstytucyjnej

 

3.1.          Prawo do ochrony danych osobowych przed wejściem w życie Konstytucji

3.2.          Prawo do ochrony danych osobowych a zasada godności człowieka

3.3.          Prawo do ochrony danych osobowych a inne konstytucyjne wolności i prawa

3.4.          Prawo do ochrony danych osobowych a prawo do prywatności

3.4.1.          Prawo do ochrony danych osobowych jako emanacja prawa do prywatności

3.4.2.          Prawo do ochrony danych osobowych jako odrębne od prawa do prywatności

3.4.3.          Funkcjonalne powiązania między prawem do prywatności a prawem do ochrony danych osobowych

Rozdział 4. Podmiotowy zakres prawa do ochrony danych osobowych

 

4.1.          Podmiot uprawniony

4.1.1.          Konstytucyjne prawo do ochrony danych osobowych – prawo człowieka czy obywatela?

4.1.2.          Prawo do ochrony danych osobowych – wyłącznie osoby fizycznej czy także jednostek organizacyjnych?

4.1.3.          Podmiot uprawniony do ochrony danych osobowych na gruncie uodo

4.1.4.          Informacje o osobie zmarłej

4.1.5.          Informacje o osobie poczętej nienarodzonej

4.2.          Intensywność ochrony danych osobowych a uwarunkowania podmiotowe

4.2.1.          Ochrona danych osobowych przedsiębiorcy

4.2.2.          Ochrona danych osobowych osób publicznych

4.3.          Podmioty zobowiązane do ochrony danych osobowych według Konstytucji

4.3.1.          Organy władzy publicznej jako podmioty zobowiązane do ochrony danych

4.3.2.          Horyzontalne obowiązywanie konstytucyjnych wolności i praw

4.4.          Charakterystyka podmiotów zobowiązanych do ochrony danych osobowych na gruncie uodo

4.5.          Administrator danych

4.5.1.          Administrator danych według definicji ustawowej

4.5.2.          Krąg podmiotów potencjalnie zaliczanych do administratorów danych

4.5.3.          Decydowanie o celach i środkach przetwarzania danych

4.5.4.          Administratorzy danych z sektora publicznego

4.5.5.          Administratorzy danych z sektora prywatnego

4.5.6.          Współadministrowanie

4.5.7.          Operator wyszukiwarki internetowej jako administrator danych

4.6.          Podmiot przetwarzający

4.6.1.          Status podmiotu przetwarzającego

4.6.2.          Przetwarzający a administrator danych

4.6.3.          Umowa powierzenia przetwarzania danych

4.6.4.          Odpowiedzialność podmiotu przetwarzającego

4.6.5.          Zabezpieczenie danych przez podmiot przetwarzający

4.6.6.          Powierzenie przetwarzania a zgoda osoby, której dane dotyczą

4.6.7.          Podmiot przetwarzający a kontrola GIODO

4.7.          Administrator bezpieczeństwa informacji

4.7.1.          Podstawa prawna powołania administratora bezpieczeństwa informacji

4.7.2.          Fakultatywność powołania ABI

4.7.3.          Wymagania wobec kandydatów na ABI

4.7.4.          Powołanie ABI i zgłoszenie do rejestracji

4.7.5.          Dopuszczalność powołania kilku ABI i zastępcy ABI

4.7.6.          Status ABI

4.7.7.          Zadania ABI

4.7.8.          Wykreślenie ABI z rejestru

4.8.          Osoby upoważnione do przetwarzania danych

4.8.1.          Krąg osób upoważnionych

4.8.2.          Upoważnienie do przetwarzania danych

4.8.3.          Ewidencja osób upoważnionych

4.8.4.          Upoważnienie do przetwarzania danych a tajemnica danych z art. 39 ust. 2 uodo

 

 

Rozdział 5. Zakres przedmiotowy prawa do ochrony danych osobowych

 

5.1.          Pojęcie „dane osobowe”

5.1.1.          Dane osobowe na tle regulacji konstytucyjnej

5.1.2.          Dane osobowe na gruncie ustawy o ochronie danych osobowych

5.1.3.          Dane osobowe jako wszelkie informacje o osobie fizycznej

5.1.4.          Dane osobowe jako informacje dotyczące osoby fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania

5.1.5.          Klasyfikacje danych osobowych

5.1.6.          Dane zwykłe i dane wrażliwe

5.2.          Prawo jednostki do nieujawniania informacji dotyczących jej osoby

5.2.1.          Autonomia informacyjna – prawo czy wolność

5.2.2.          Charakterystyka autonomii informacyjnej

5.2.3.          Ograniczony charakter autonomii informacyjnej

5.2.4.          Odzwierciedlenie zasady autonomii informacyjnej w regulacji uodo

5.2.5.          Podstawy przetwarzania danych na gruncie uodo

5.2.6.          Przesłanki dopuszczalności przetwarzania danych zwykłych

5.2.7.          Przesłanki dopuszczalności przetwarzania danych wrażliwych

5.2.8.          Wyłączenia stosowania przesłanek dopuszczalności przetwarzania danych z uodo

5.2.9.          Nieprzypisywanie ukrytych znaczeń elementom numerów porządkowych

5.3.          Ograniczone prawo władz publicznych do pozyskiwania, gromadzenia i udostępniania informacji o obywatelach

5.3.1.          Niezbędność przetwarzania danych w art. 51 ust. 2 Konstytucji

5.3.2.          Niezbędność przetwarzania danych na gruncie uodo

5.3.3.          Niezbędność przetwarzania danych w demokratycznym państwie prawnym

5.3.4.          Prawo dostępu do urzędowych dokumentów i zbiorów danych

5.4.         Prawo dostępu do urzędowych dokumentów i zbiorów danych

5.4.1.          Treść uprawnienia wynikającego z art. 51 ust. 3 Konstytucji

5.4.2.          Urzędowe dokumenty i zbiory danych

5.4.3.          Zbiór danych w uodo

5.4.4.          Uprawnienia informacyjne osoby, której dane dotyczą

5.4.5.          Obowiązek informacyjny przy zbieraniu danych

5.4.6.          Rejestry zbiorów danych prowadzone przez GIODO i ABI – powszechne informowanie o przetwarzaniu danych

5.5.         Prawo do żądania sprostowania oraz usunięcia informacji nieprawdziwych, niepełnych lub zebranych w sposób sprzeczny z ustawą

5.5.1.          Prawo żądania sprostowania oraz usunięcia informacji a obowiązki informacyjne przy zbieraniu danych i uprawnienia korekcyjne w uodo

5.5.2.          Prawo żądania sprostowania oraz usunięcia informacji a uprawnienia zakazowe w uodo

5.5.3.          Prawo żądania sprostowania oraz usunięcia informacji a zakaz automatycznych rozstrzygnięć ostatecznych

5.6.         Ustawowe określenie zasad i trybu gromadzenia oraz udostępniania informacji o osobie fizycznej

5.6.1.          Zasady szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą

 

Rozdział 6. Ograniczenia prawa do ochrony danych osobowych

 

6.1.         Zakres dopuszczalnych ograniczeń prawa do ochrony danych osobowych

6.1.1.          Ograniczenia w korzystaniu z konstytucyjnych wolności i praw

6.1.2.          Zasada wyłączności ustawy

6.1.3.          Zasada proporcjonalności

6.1.4.          Zasada zachowania istoty wolności i praw

6.1.5.          Ograniczenia w zakresie korzystania z prawa do ochrony danych osobowych

6.1.6.          Ograniczenie korzystania z prawa do ochrony danych osobowych w razie wprowadzenia stanów nadzwyczajnych

6.2.         Prawo do ochrony danych osobowych a wolność wypowiedzi

6.2.1.          Wolność wypowiedzi

6.2.2.          Oddziaływania pomiędzy wolnością wypowiedzi a innymi zagwarantowanymi w Konstytucji RP informacyjnymi uprawnieniami jednostki

6.2.3.          Dwoistość charakteru prawa do ochrony danych osobowych

6.2.4.          Wolność pozyskiwania informacji a prawo do ochrony danych osobowych

6.2.5.          Wolność rozpowszechniania informacji a prawo do ochrony danych osobowych

6.2.6.          Wolność wyrażania poglądów a prawo do ochrony danych osobowych

6.3.         Klauzula prasowa (przywilej medialny) w uodo

6.3.1.          Prywatność i dane osobowe w prawie prasowym

6.3.2.          Wprowadzenie klauzuli prasowej do polskiego porządku prawnego

6.3.3.          Zakres uprzywilejowania wynikający z art. 3a ust. 2 uodo

6.3.4.          Wyłączenie korzystania z klauzuli prasowej

6.3.5.          Problem oceny następczej

6.3.6.          Problemy stosowania uodo do prasowej działalności dziennikarskiej, działalności literackiej lub artystycznej w zakresie wynikającym z art. 3a ust. 2 uodo

6.3.7.          Ochrona osoby, której dane dotyczą, a klauzula prasowa

6.4.         Prawo do ochrony danych osobowych a prawo do informacji publicznej

6.4.1.          Relacje prawa do ochrony danych osobowych i prawa dostępu do informacji publicznej

6.4.2.          Relacje pomiędzy ochroną danych osobowych a dostępem do informacji publicznej w aspekcie podmiotowym

6.4.3.          Dane osobowe a informacja publiczna

6.4.4.          Ograniczenia korzystania z prawa do prawa dostępu do informacji publicznej ze względu na prywatność i ochronę danych osobowych

6.4.5.          Współstosowanie uodo i udip

6.4.6.          Granice prywatności – dopuszczalność udostępnienia informacji o osobie fizycznej

6.4.7.          Udostępnianie informacji o osobach pełniących funkcje publiczne

 

 

Rozdział 7. Gwarancje prawa do ochrony danych osobowych

 

7.1.         Konstytucyjne gwarancje prawa do ochrony danych osobowych

7.1.1.          Droga sądowa

7.1.2.          Zaskarżalność orzeczeń i decyzji wydanych w pierwszej instancji

7.1.3.          Prawo do wynagrodzenia szkody wyrządzonej przez niezgodne z prawem działanie

organu władzy publicznej

7.1.4.          Skarga konstytucyjna

7.1.5.          Rzecznik Praw Obywatelskich

7.1.6.          Ochrona konsumentów

7.1.7.          Gwarancyjna funkcja konstytucyjnych unormowań innych praw i wolności

7.2.         Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych

7.2.1.          Powołanie GIODO

7.2.2.          Warunki kwalifikacyjne kandydata na GIODO

7.2.3.          Kadencyjność

7.2.4.          Niezależność GIODO

7.2.5.          Niepołączalność stanowisk i apartyjność

7.2.6.          Immunitet

7.2.7.          Ocena pozycji ustrojowej GIODO

7.2.8.          Zadania GIODO

7.2.9.          Zastępca GIODO i Biuro GIODO

7.2.10.       Kontrola GIODO

7.2.11.       Decyzje GIODO

7.2.12.       Egzekucja administracyjna

7.2.13.       Rejestracja zbiorów danych

7.2.14.       Rejestracja ABI

7.3.         Zabezpieczenie danych

7.3.1.          Obowiązek adekwatnej ochrony

7.3.2.          Zabezpieczenie fizyczne

7.3.3.          Zabezpieczenia w systemie informatycznym

7.3.4.          Prowadzenie dokumentacji techniczno-organizacyjnej

7.3.5.          Prowadzenie dokumentacji osobowej

7.3.6.          Tajemnica danych osobowych i sposobów ich zabezpieczenia

7.4.         Karnoprawne i cywilnoprawne gwarancje prawa do ochrony danych osobowych

7.4.1.          Przepisy karne w uodo

7.4.2.          Odpowiedzialność cywilna

 

Bibliografia

Ostatnio przeglądane

Prawo do ochrony danych osobowych
 

Prawo do ochrony danych osobowych

Marlena Sakowska-Baryła

Twoja cena: 60,00 zł / 119,00 zł
więcej