Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Twój koszyk jest pusty

Wyszukiwarka


Zarządzanie projektami w administracji publicznej

Podziel się:

Wykop Facebook Twitter Twitter
 

Kod produktu: ZPwAP

ISBN: 978-83-64512-57-5

Liczba stron: 284

Okładka: twarda

Cena: 119,00

Dostępność: Nakład wyczerpany

Darmowa wysyłka

Opis

Jak zaplanować projekt, zorganizować jego wykonanie i sterować przebiegiem tak, aby terminowo i w ramach ustalonego budżetu osiągnąć wyznaczone cele? Jak zbudować kompetentny zespół?  W jaki sposób eliminować typowe problemy podczas realizacji zadania projektowego w administracji publicznej?

 

Książka prezentuje teorię, metodykę oraz liczne przykłady zastosowania w praktyce technik i narzędzi zarządzania projektami przez jednostki administracji publicznej.

 

W opracowaniu poruszone zostały zagadnienia dotyczące m.in.:

  • planowania, organizowania i sterowania przebiegiem projektu
  • zamknięcia projektu i wyliczania  wartości uzyskanej EVM
  • doboru członków zespołu i komunikacji miedzy nimi
  • zasad wyceny projektów i opracowywania realnych budżetów
  • sposobów reakcji na pojawiające się ryzyko
  • zasad przygotowania SIWZ, która zagwarantuje poprawność wykonania zleconych zamówień
  • kontroli projektów realizowanych przez osoby i podmioty zewnętrzne
  • kwestie związane z otoczeniem informatycznym, w tym wprowadzanie do programu ProjectLibre

 

Publikacja została dodatkowo wzbogacona w liczne schematy, tabele i rysunki. Będzie szczególnie przydatna podczas realizacji przez jednostki administracji publicznej projektów: budowlanych, informatycznych, promocyjnych, edukacyjnych, organizacyjnych oraz badawczo – rozwojowych

Autorzy

Adrianna Jaskanis, Magdalena Marczewska, Marcin Darecki

Autorzy książki reprezentują Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie prowadzą własne badania naukowe w obszarze zarządzania projektami, technologią i innowacjami oraz realizują projekty badawczo-naukowe na zlecenie różnych podmiotów, m.in. Ministerstwa Środowiska. Współpracują także jako eksperci z biznesem, administracją publiczną oraz stowarzyszeniami. Opracowują własne programy i materiały szkoleniowe oraz są doświadczonymi dydaktykami i trenerami na Wydziale Zarządzania UW oraz Uniwersytecie Otwartym UW.

 

Spis treści

„Zarządzanie projektami w administracji publicznej”

Autorzy: Adrianna Jaskanis, Magdalena Marczewska, Marcin Darecki”

 

Spis treści

Streszczenie

Od autorów

 

Rozdział 1.

Projekt i specyfika pracy projektowej

1.1.          Projekty w administracji publicznej

1.2.          Wprowadzenie do zarządzania projektami

1.2.1.          Istota projektów

1.2.2.          Rodzaje projektów

1.2.3.          Cykl życia projektu

1.2.4.          Źródła projektów

1.2.5.          Cykl zarządzania projektem

1.3.          Parametry projektu

1.4.          Metodyki w pracy projektowej

1.4.1.          Uniwersalne, zwinne i specjalistyczne metodyki zarządzania projektami

1.4.2.          Wybrane metodyki zarządzania projektami

1.4.3.          Korzyści ze stosowania metodyk zarządzania projektami w administracji publicznej

1.5.          Zarządzanie wieloma projektami

1.5.1.          Zarządzanie programami projektów

1.5.2.          Zarządzanie portfelem projektów

 

Rozdział 2.

Planowanie w projektach

 

2.1.          Inicjowanie działań projektowych – pomysły i potrzeby związane z realizacją projektów

2.1.1.          Inicjatywy projektowe

2.1.2.          Inicjatorzy projektów oraz źródła inicjatyw projektowych

2.1.3.          Uniwersalne techniki poszukiwania pomysłów na inicjatywy projektowe

2.1.4.          Formy prezentacji inicjatyw projektowych

2.2.          Definiowanie projektu i wymagań w projekcie

2.2.1.          Narzędzia i techniki pomocne w definiowaniu projektu

2.2.2.          Określenie celu projektu

2.2.3.          Kryteria akceptacji projektu i analiza wymagań w projekcie

2.3.          Planowanie projektu

2.3.1.          Istota planowania w zarządzaniu projektami

2.3.2.          Planowanie przebiegu projektu

2.4.          Techniki i narzędzia pomocne w planowaniu projektów

2.4.1.          Matryca logiczna

2.4.2.          Struktura podziału pracy

2.4.3.          Harmonogram projektu

2.5.          Zasady wyceny projektów i opracowywanie budżetu projektu

2.5.1.          Budżet projektu i rodzaje kosztów

2.5.2.          Szacowanie kosztów

2.5.3.          Przygotowanie projektu budżetu

2.6.          Wstępna dokumentacja projektowa – dokument inicjujący projekt

 

Rozdział 3.

Otoczenie społeczne projektów

 

3.1.          Budowanie zespołu projektowego

3.1.1.          Wybór kierownika projektu

3.1.2.          Dobór członków zespołu projektowego

3.1.3.          Struktura zespołu projektowego

3.1.4.          Komunikacja w zespole projektowym

3.1.5.          Dysfunkcje zespołu projektowego

3.2.          Role i kompetencje osób zaangażowanych w projekty

3.2.1.          Kierownik projektu

3.2.2.          Wewnętrzni i zewnętrzni uczestnicy projektu

3.2.3.          Role członków projektu wyróżnione w metodyce PRINCE2

3.3.          Rozwiązywanie konfliktów w zespole projektowym

3.4.          Analiza interesariuszy i jej rezultaty w procesie planowania i realizacji projektu

 

Rozdział 4.

Wyzwania i ryzyka w zarządzaniu projektami

 

4.1.          Typowe problemy w zarządzaniu projektami

4.2.          Rozwiązywanie problemów w pracy projektowej

4.3.          Zarządzanie ryzykiem w projektach

4.4.          Techniki identyfikacji i źródła ryzyka w projektach

4.5.          Sposoby reakcji na pojawiające się ryzyka

4.6.          Skutecznie zarządzanie ryzykiem

 

Rozdział 5.

Kontrola, ewaluacja, zamknięcie projektu i organizacyjne uczenie się

 

5.1.          Kontrola i ewaluacja projektu – metoda wartości uzyskanej

5.1.1.          Sterowanie realizacją projektu

5.1.2.          Wskaźniki metody wartości uzyskanej EVM

5.1.3.          Prognozowanie z wykorzystaniem wartości uzyskanej

5.1.4.          Zalety i wady EVM w zarządzaniu projektem

5.2.          Kontrola projektów realizowanych przez osoby i podmioty zewnętrzne

5.2.1.          Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

5.2.2.          Projekt opracowania SIWZ

5.2.3.          Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

5.2.4.          Warunki udziału w postępowaniu

5.2.5.          Kryteria oceny oferty

5.2.6.          Przestrzeganie zasad konkurencji

5.3.          Zamknięcie projektu

5.4.          Korzyści wynikające z uczenia się przez realizowanie projektów

 

Rozdział 6.

Otoczenie informatyczne w zarządzaniu projektami

 

6.1.          Funkcje i korzyści wynikające ze stosowania narzędzi informatycznych wspierających zarządzanie projektami

6.2.          Rodzaje projektów a wybór oprogramowania wspierającego zarządzanie projektami

6.3.          Klasyfikacja oprogramowania wspierającego zarządzanie projektami

6.4.          ProjectLibre – wprowadzenie do programu wspierającego zarządzanie projektami

6.5.          Znaczenie wyboru właściwego oprogramowania

 

Zakończenie

Bibliografia

Spis rysunków

Spis tabel

Spis tablic

Indeks

 

Ostatnio przeglądane

Zarządzanie projektami w administracji publicznej
 

Zarządzanie projektami w administracji publicznej

Adrianna Jaskanis, Magdalena Marczewska, Marcin Darecki

Cena: 119,00 zł
więcej