Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Twój koszyk jest pusty

Wyszukiwarka


Zastosowanie prawa cywilnego w zamówieniach publicznych

Podziel się:

Wykop Facebook Twitter Twitter
 

Kod produktu: ZPCwZP3

Wydawnictwo: PRESSCOM

Biblioteka Przetargi Publiczne

Rok wydania: 2016

ISBN: 978-83-65611-01-7

Liczba stron: 312

Okładka: twarda

Wydanie: trzecie

Promocja,

Twoja cena:60,00

Stara cena: 148,00 zł

Oszczędzasz: 88,00 zł

Wysyłka: do 24 godzin

Dostępność: Produkt dostępny

Darmowa wysyłka

Opis

Jak rozstrzygać kwestie dotyczące zamówień publicznych, których nie reguluje pzp? Jakie mogą wystąpić nieprawidłowości przy składaniu oświadczenia woli? Na jakich zasadach instytucja może być reprezentowana przez pełnomocnika?

 
Do przeprowadzania postępowań przetargowych poza ustawą pzp niezbędna jest znajomość przepisów prawa cywilnego. W opracowaniu przejrzyście i szczegółowo zostały wyjaśnione zasady składania oświadczenia woli w formie pisemnej, ustnej i elektronicznej oraz kluczowe kwestie dotyczące: ciężaru dowodu, kar umownych, solidarnej odpowiedzialności, należytej staranności.
 
Czytelnicy dowiedzą się również, jak zawierać najczęściej stosowane w zamówieniach publicznych umowy: sprzedaży, o dzieło, o świadczenie usług, na roboty budowlane i na sukcesywną dostawę paliw. Autorzy wskazali różnice między rękojmią i gwarancją, które są często mylone, oraz przedstawili warunki skutecznego ustanowienia pełnomocnictwa. Wyjaśnili także, jak poprawnie stosować przepisy kodeksu postępowania cywilnego w odniesieniu do środków ochrony prawnej. Publikację wzbogacają liczne przykłady i wskazówki dla obu stron postępowania o udzielenie zamówienia.
 
Trzecie wydanie książki uwzględnia zmiany wprowadzone ostatnią nowelizacją pzp oraz najnowsze orzecznictwo KIO i sądów cywilnych. Ponadto zostały uaktualnione i rozszerzone wzory umów zamieszczone na dołączonej do opracowania płycie CD.
 

Autorzy

Eliza Grabowska-Szweicer – radca prawny, ekspert prawa zamówień publicznych, wykładowca, autorka licznych publikacji z zakresu zamówień publicznych.
 
Marcin Meducki – radca prawny, ekspert prawa zamówień publicznych, wykładowca i autor publikacji z zakresu zamówień publicznych.

Spis treści

„Zastosowanie prawa cywilnego w zamówieniach publicznych”

Autor: Marcin Meducki, Eliza Grabowska-Szweicer

Spis treści

 

Wykaz skrótów

Wstęp

Rozdział 1.
Cywilistyczny charakter postępowania o udzielenie zamówienia Publicznego


1.1.    Ciężar dowodu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
1.2.    Należyta staranność w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
1.3.    Zasada swobody umów i jej ograniczenia w przepisach pzp

Rozdział 2.
Regulacje kodeksu cywilnego najczęściej stosowane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego


2.1.    Oświadczenia woli – definicja i forma

2.1.1.    Oświadczenia woli a oświadczenia wiedzy
2.1.2.    Forma oświadczenia woli

2.2.    Nieważność czynności prawnej
2.3.    Wady oświadczeń woli
2.4.    Terminy w kc i w pzp

2.4.1.    Termin składania ofert
2.4.2.    Terminy związane z wyjaśnieniami
2.4.3.    Dni wolne od pracy a praktyka zamówień publicznych
2.4.4.    Termin związania ofertą


Rozdział 3.
Zastosowanie przepisów kodeksu cywilnego do umów w sprawach zamówień publicznych


3.1.    Uwagi ogólne

3.3.1.    Forma i język umowy
3.3.2.    Umowy adhezyjne i klauzule abuzywne w postępowaniu o udzielenie zamówienia

3.2.    Sposoby zawierania umów w kodeksie cywilnym

3.2.1.    Tryb ofertowy
3.2.2.    Negocjacje
3.2.3.    Przetarg albo aukcja

3.3.    Niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania

3.3.1.    Definicja zobowiązania a wykonanie zobowiązania
3.3.2.    Zagadnienie podwykonawstwa

3.4.    Solidarna odpowiedzialność za wykonanie zobowiązania

3.4.1.    Wypowiedzenie umowy konsorcjum

3.5.    Zasada walutowości
3.6.    Skutki nienależytego wykonania lub niewykonania zobowiązania

3.6.1.    Roszczenia zamawiającego

3.7.    Zwłoka a opóźnienie
3.8.    Wykonanie zastępcze
3.9.    Kary umowne
3.10.    Odstąpienie od umowy

Rozdział 4.
Rękojmia i gwarancja


4.1.    Rękojmia w umowie sprzedaży
4.2.    Rękojmia w innych umowach

4.2.1.    Rękojmia w robotach budowlanych i w umowie o dzieło
4.2.2.    Dochodzenie roszczeń w umowie o roboty budowlane

4.3.    Gwarancja jakości

4.3.1.    Gwarancja a rękojmia
4.3.2.    Zakres gwarancji
4.3.3.    Terminy gwarancji
4.3.4.    Gwarancja jako kryterium oceny ofert


Rozdział 5.
Pełnomocnictwo


5.1.    Uwagi ogólne
5.2.    Forma pełnomocnictwa
5.3.    Pełnomocnictwo w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
5.4.    Pełnomocnictwo do korzystania ze środków ochrony prawnej
5.5.    Prokura
5.6.    Skutki wadliwej reprezentacji w kodeksie cywilnym
5.7.    Spółki handlowe

5.7.1.    Zasady reprezentacji – uwagi ogólne
5.7.2.    Spółka jawna
5.7.3.    Spółka partnerska
5.7.4.    Spółka komandytowa
5.7.5.    Spółka komandytowo-akcyjna
5.7.6.    Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna

5.8.    Zasady reprezentacji fundacji i stowarzyszeń

5.8.1.    Fundacje
5.8.2.    Stowarzyszenia


Rozdział 6.
Stosowanie przepisów kodeksu postępowania cywilnego w postępowaniu wywołanym wniesieniem środków ochrony prawnej


6.1.    Postępowanie odwoławcze

6.1.1.    Przegląd poglądów doktryny
6.1.2.    Przykłady praktyki orzeczniczej

6.2.    Skarga do sądu okręgowego

Rozdział 7.
Najczęściej stosowane w zamówieniach publicznych umowy nazwane


7.1.    Umowa sprzedaży
7.2.    Umowa dostawy sukcesywnej paliw do samochodów
7.3.    Umowa o roboty budowlane
7.4.    Umowa o dzieło
7.5.    Umowa o świadczenie usług
7.6.    Przykłady komparycji umów w sprawie zamówienia publicznego

Spis zacytowanych przepisów
Orzecznictwo
Skorowidz
Bibliografia
Wzory dokumentów

Ostatnio przeglądane

Zastosowanie prawa cywilnego w zamówieniach publicznych
 

Zastosowanie prawa cywilnego w zamówieniach publicznych

Eliza Grabowska-Szweicer, Marcin Meducki

Twoja cena: 60,00 zł / 148,00 zł
więcej