Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Twój koszyk jest pusty

Wyszukiwarka


Komisja przetargowa w praktyce. Organizacja, badanie i ocena ofert, dokumentacja, indywidualizacja odpowiedzialności

Podziel się:

Wykop Facebook Twitter Twitter
 

Kod produktu: KPwP2

Wydawnictwo: PRESSCOM

Biblioteka Przetargi Publiczne

Rok wydania: 2017

ISBN: 978-83-65611-05-5

Liczba stron: 242

Okładka: twarda

Wyprzedaż, Promocja,

Twoja cena:10,00

Stara cena: 128,00 zł

Oszczędzasz: 118,00 zł

Dostępność: Produkt dostępny

Opis

Jakie są zasady powoływania i funkcjonowania stałych i doraźnych komisji przetargowych? Jaki wpływ na zakres działania komisji ma specyfika danej jednostki? Kiedy należy powołać zespół osób do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia i co należy do jego obowiązków?

 

Drugie wydanie książki uwzględnia ostatnią nowelizację pzp implementującą dyrektywy unijne. Dzięki opracowaniu zamawiający i wykonawcy dowiedzą się, jak zgodnie z nowymi przepisami skonstruować regulamin pracy komisji przetargowej, odpowiednio dobrać jej członków i konkretnie określić powierzane im zadania i obowiązki. Autorka dokładnie omawia poszczególne rodzaje odpowiedzialności kierownika zamawiającego i członków komisji przetargowej. Opisuje ponadto konkretne przykłady naruszeń przepisów pzp oraz dyscypliny finansów publicznych wraz z wysokością i rodzajem kar oraz zasadami ich wymierzania. Wiele uwagi poświęca powoływaniu i funkcjonowaniu nowej instytucji, jaką jest zespół ds. nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia.

 

Do książki dołączono wzory dokumentów niezbędnych przy powołaniu komisji przetargowej (zarówno stałej, jak i doraźnej) oraz powierzeniu czynności poszczególnym jej członkom. Publikacja zawiera również wykaz organów właściwych w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych wraz z zakresem ich działania.

Autorzy

Małgorzata Filipek – wieloletni praktyk, konsultant i autor licznych publikacji z zakresu zamówień publicznych oraz odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Członek OSKZP oraz międzyresortowej komisji orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Ministrze Sprawiedliwości.

Spis treści

„Komisja przetargowa w praktyce. Organizacja, badanie i ocena ofert, dokumentacja, indywidualizacja odpowiedzialności”

Autor: Małgorzata Filipek

Spis treści


Wykaz skrótów
Wstęp

Rozdział 1.
Status komisji przetargowej


1.1.    Komisja przetargowa na gruncie ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych
1.2.    Komisja przetargowa na gruncie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
1.3.    Rodzaje komisji

1.3.1.    Komisja stała
1.3.2.    Komisja powoływana do przygotowania i przeprowadzenia określonych postępowań


Rozdział 2.
Organizacja, skład i tryb pracy komisji przetargowej


2.1.    Regulamin pracy komisji przetargowej
2.2.    Zadania i obowiązki członków komisji przetargowej

2.2.1.    Zadania komisji przetargowej
2.2.2.    Prawa i obowiązki członków komisji przetargowej

2.3.    Skład osobowy komisji i kompetencje jej członków

2.3.1.    Skład osobowy
2.3.2.    Kompetencje członków komisji
2.3.3.    Ograniczenia w członkostwie

2.4.    Biegli

Rozdział 3.
Zespół osób do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia


3.1.    Organizacja i tryb pracy zespołu
3.2.    Skład osobowy zespołu i kompetencje jego członków
3.3.    Ograniczenia w członkostwie zespołu

Rozdział 4.
Rodzaje odpowiedzialności z tytułu naruszenia przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych


4.1.    Odpowiedzialność kierownika zamawiającego
4.2.    Odpowiedzialność zamawiającego
4.3.    Odpowiedzialność członków komisji przetargowej

4.3.1.    Odpowiedzialność członka komisji przetargowej – pracownika zamawiającego
4.3.2.    Odpowiedzialność członka komisji przetargowej, który nie jest pracownikiem zamawiającego


Rozdział 5.
Odpowiedzialność w świetle ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych


5.1.    Podmiotowy zakres odpowiedzialności
5.2.    Przedmiotowy zakres odpowiedzialności
5.3.    Zasady odpowiedzialności
5.4.    Kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

5.4.1.    Upomnienie
5.4.2.    Nagana
5.4.3.    Kara pieniężna
5.4.4.    Zakaz pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi

5.5.    Zasady przy orzekaniu kary
5.6.    Nadzwyczajne złagodzenie kary lub odstąpienie od jej wymierzania

Zakończenie
Wzory dokumentów
Dodatek
Akty prawne
Orzecznictwo
Bibliografia