Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Twój koszyk jest pusty

Wyszukiwarka


Ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Komentarz

Podziel się:

Wykop Facebook Twitter Twitter
 

Kod produktu: KUoPWISP

ISBN: 978-83-65611-04-8

Liczba stron: 528

Okładka: twarda

Promocja,

Twoja cena:60,00

Stara cena: 188,00 zł

Oszczędzasz: 128,00 zł

Dostępność: Produkt dostępny

Darmowa wysyłka

Opis

W komentarzu w praktyczny sposób omówiono regulacje ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, która weszła w życie 16 czerwca 2016 roku. Autorzy wyjaśniają  zasady udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ich ponownego wykorzystywania, przybliżają warunki ustalania opłat, określają terminy i sposoby rozpatrywania wniosków. Analizują ograniczenia związane z dostępem do informacji sektora publicznego wynikające m.in. z ochrony prywatności osoby fizycznej, praw własności intelektualnej, przepisów o ochronie danych osobowych, informacji niejawnych, tajemnicy przedsiębiorcy i innych tajemnic ustawowo chronionych.

 

W publikacji zostały wymienione podmioty, które mają obowiązek udostępnić lub przekazać informacje. Czytelnik pozna katalog dopuszczalnych warunków ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego oraz zasady bezwarunkowego przekazania informacji. Komentarz uwzględnia podstawową zmianę dyrektywy 2003/98/WE, czyli rozszerzenie jej zakresu podmiotowego o biblioteki, muzea i archiwa.

 

Opracowanie jest skierowane do pracowników administracji państwowej i jednostek samorządu terytorialnego, a także do przedsiębiorców i innych  podmiotów prywatnych zainteresowanych ponownym wykorzystywaniem informacji publicznej, danych statystycznych, materiałów archiwalnych, zdigitalizowanych księgozbiorów czy kolekcji dzieł sztuki.

Autorzy

Dr hab. Bogdan Fischer (red.) – prof.nadzw., Kierownik Katedry Prawa Informacyjnego, Mediów i Własności Intelektualnej na UP w Krakowie, nauczyciel akademicki na UJ w Krakowie, wykładowca kilku wyższych uczelni. Radca prawny. Arbiter w Sądzie Polubownym ds. Domen Internetowych przy PIIT oraz w Krajowej Izbie Gospodarczej. 

 

Agnieszka Piskorz-Ryń (red.) – doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego i Samorządu Terytorialnego WPiA UKSW, specjalista z zakresu dostępu do informacji publicznej i ponownego jej wykorzystywania.

 

Marlena Sakowska-Baryła – doktor nauk prawnych, partner w Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelarii Radców Prawnych Sp.p., redaktor naczelna kwartalnika "ABI Expert", radca prawny w Urzędzie Miasta Łodzi, specjalizuje się w ochronie danych osobowych, dostępie do informacji publicznej, ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego oraz prawie samorządowym.

 

Joanna Wyporska-Frankiewicz – doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Sądownictwa Administracyjnego WPiA UŁ, etatowy członek orzekający SKO, członek Kolegium Sądu Arbitrażowego Polski Centralnej, specjalista z zakresu postępowania administracyjnego i sądowej kontroli administracji.

Spis treści

„Ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Komentarz”
Autorzy: Bogdan Fischer, Agnieszka Piskorz-Ryń (red.), Marlena Sakowska-Baryła, Joanna Wyporska-Frankiewicz
 
Spis treści
 
Wykaz skrótów
 
Ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Komentarz
 
Art. 1 Przedmiotowy zakres usług 
Art. 2 Pojęcia: ponowne wykorzystywanie, isp i użytkownik 
Art. 3 Podmioty zobowiązane 
Art. 4 Wyłączenia podmiotowo-przedmiotowe 
Art. 5 Udostępnianie i przekazywanie 
Art. 6 Ograniczenia ponownego wykorzystywania 
Art. 7 Reguły kolizyjne 
Art. 8 Zasada równego traktowania 
Art. 9 Zasada niewyłączności 
Art. 10 Stosowane formaty danych 
Art. 11 BIP a ponowne wykorzystywanie 
Art. 12 Oferta 
Art. 13 Zasada bezwarunkowości 
Art. 14 Warunki fakultatywne 
Art. 15 Nieuzasadnione ograniczenia Art. 16 Zasada bezpłatności 
Art. 17 Opłaty – zasady ogólne 
Art. 18 Opłaty dla bibliotek, archiwów i muzeów 
Art. 19 Opłaty za wykorzystywanie w sposób stały 
Art. 20 Weryfikacja opłaty 
Art. 21 Wniosek o ponowne wykorzystywanie 
Art. 22 Termin rozpatrzenia wniosku 
Art. 23 Rozpatrzenie wniosku; oferta, sprzeciw wobec oferty 
Art. 24 Rozstrzygnięcie wniosku o stały dostęp 
Art. 25 Stosowanie kpa i uppsa 
Art. 26 Zmiany w ustawie o archiwach 
Art. 27 Zmiany w prawie geodezyjnym i kartograficznym 
Art. 28 Statystyka publiczna 
Art. 29 Zmiany w ustawie o muzeach 
Art. 30 Zmiany w ustawie Prawo o ruchu drogowym 
Art. 31 Zmiany w prawie wodnym 
Art. 32 Zmiany w udip 
Art. 33 CEIDG 
Art. 34 Rejestr publiczny 
Art. 35 Dane jednostkowe w rejestrze 
Art. 36 Zmiany w ustawie o ewidencji ludności 
Art. 37 Zmiany w ustawie zmieniającej prawo o ruchu drogowym 
Art. 38 Przepisy intertemporalne 
Art. 39 Obowiązywanie dotychczasowych przepisów wykonawczych 
Art. 40 Wejście w życie 
 
Dyrektywa 2003/98/WE Parlamentu Europejskiego I Rady w sprawie ponownego
wykorzystywania informacji sektora publicznego 
 
Wytyczne w sprawie zalecanych licencji standardowych, zbiorów danych
i opłat za ponowne wykorzystanie dokumentów 
 
Ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego 
 
Akty prawne międzynarodowe 
Akty prawne Unii Europejskiej 
Akty prawne Rzeczypospolitej Polskiej 
Orzecznictwo 
Inne akty i dokumenty 
Bibliografia 
Skorowidz 
 

Ostatnio przeglądane

Ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Komentarz
 

Ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Komentarz

Bogdan Fischer, Agnieszka Piskorz-Ryń, Marlena Sakowska-Baryła, Joanna Wyporska-Frankiewicz

Twoja cena: 60,00 zł / 188,00 zł
więcej