Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Twój koszyk jest pusty

Wyszukiwarka


Zamówienia wyłączone ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych

Podziel się:

Wykop Facebook Twitter Twitter
 

Kod produktu: ZWZSUPZP

Wydawnictwo: PRESSCOM

Biblioteka Przetargi Publiczne

Rok wydania: 2017

ISBN: 978-83-65611-20-8

Liczba stron: 540

Okładka: twarda

Wyprzedaż, Promocja,

Twoja cena:60,00

Stara cena: 276,00 zł

Oszczędzasz: 216,00 zł

Dostępność: Nakład wyczerpany

Darmowa wysyłka

Opis

Dwuczęściowa, praktyczna publikacja ma za zadanie przybliżyć zarówno zamawiającym, jak i wykonawcom zagadnienia związane z zamówieniami publicznymi, w przypadku których nie jest konieczne stosowanie przepisów pzp. Opracowanie pomoże stworzyć odpowiednie procedury i uniknąć błędów podczas kontraktowania tego typu zamówień.

 

Czytelnik dowie się, jak:

  • poprawnie ustalać wartości zamówień, w tym problematycznych zamówień na dostawy i usługi powtarzające się okresowo,
  • zawrzeć umowę o zamówienie w procedurach: złożenia i przyjęcia oferty, negocjacji czy przetargu, opisanych w kodeksie cywilnym,
  • tworzyć i wprowadzać wewnętrzny regulamin udzielania zamówień publicznych do 30 tys. euro,
  • uniknąć nieprawidłowości mogących skutkować zarzutem dotyczącym naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

 

Książki zostały wzbogacone o liczne przykłady, wyciągi z aktów prawnych i analizę najnowszego orzecznictwa. Zawierają rozbudowaną część praktyczną, na którą składają się wzory regulaminów, procedur i oświadczeń, jakie można zastosować przy udzielaniu zamówień do 30 tys. euro. Wszystkie dokumenty są dostępne w wersji edytowalnej na dołączonej płycie CD.

Autorzy

Ewaryst Kowalczyk – prawnik, doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego i Finansowego Uniwersytetu Zielonogórskiego. Ekspert z zakresu finansów publicznych w licznych instytucjach. Doradca zamawiających i wykonawców z zakresu prawa zamówień publicznych, partnerów publicznych, prywatnych i społecznych z zakresu partnerstwa publiczno-prywatnego. Jest autorem opinii prawnych dotyczących finansów publicznych, a także publikacji o charakterze naukowym i popularyzatorskim.

Spis treści

„Zamówienia wyłączone ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych” część I
Autor: Ewaryst Kowalczyk

 

Spis treści
Wykaz skrótów

Rozdział 1.
Charakterystyka zamówień publicznych wyłączonych ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych


1.1.    Wprowadzenie
1.2.    Wyłączenia ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych

1.2.1.    Wyłączenia proceduralne
1.2.2.    Wyłączenia przedmiotowe
1.2.3.    Wyłączenia o szczególnym charakterze
1.2.4.    Wyłączenie ze względu na wartość zamówienia

1.3.    Zasady ustalania szacunkowej wartości zamówienia

Rozdział 2.
Sposoby udzielania zamówień publicznych wyłączonych ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych


2.1.    Sposoby udzielania zamówień
2.2.    Udzielenie zamówienia poprzez wybór oferty (model ofertowy)
2.3.    Udzielenie zamówienia w trybie przetargu
2.4.    Udzielanie zamówienia w drodze negocjacji (rokowań)

Rozdział 3.
Dokumentowanie udzielania zamówień publicznych wyłączonych ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych

Rozdział 4.
Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zamówieniach publicznych wyłączonych z ustawy Prawo zamówień publicznych


4.1.    Specyfika odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
4.2.    Kto ponosi odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych?
4.3.    Naruszenia dyscypliny finansów publicznych w zamówieniach wyłączonych ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych

4.3.1.    Nieprawidłowości związane z niestosowaniem pzp
4.3.2.    Nieprawidłowości związane z zaciągnięciem zobowiązania
4.3.3.    Nieprawidłowości związane z wykonywaniem zobowiązań oraz dokonywaniem wydatków na rzecz wykonawcy
4.3.4.    Nieprawidłowości związane z ustalaniem należności od wykonawcy
4.3.5.    Nieprawidłowości związane z umarzaniem, odraczaniem i rozkładaniem spłaty należności na raty w stosunkach z wykonawcami
4.3.6.    Nieprawidłowości związane z dochodzeniem należności od wykonawcy
4.3.7.    Odpowiedzialność z tytułu kontroli zarządczej w zamówieniach publicznych wyłączonych ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych

4.4.    Zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych – wina

4.4.1.    Wyłączenie bezprawności czynu oraz wyłączenie dochodzenia odpowiedzialności
4.4.2.    Kary

4.5.    Postępowanie w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Rozdział 5.
Akty prawne (wyciąg)


Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Rozdział 6.
Kazusy

 

„Zamówienia wyłączone ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych” część II - wzory regulaminów, procedur i dokumentów
Autor: Ewaryst Kowalczyk

 

Spis treści
Wykaz skrótów

Rozdział 1.
Jak tworzyć regulamin udzielania zamówień publicznych do 30 tys. euro?


Regulamin zamówień publicznych do 30 tys. euro jako instrument zarządzania i kontroli
Regulamin zamówień publicznych do 30 tys. euro jako procedura wewnętrzna w jednostce
Wprowadzenie regulaminu zamówień publicznych do 30 tys. euro w drodze zarządzenia
Układ regulaminu zamówień publicznych do 30 tys. euro
Treść regulaminu zamówień publicznych do 30 tys. euro
Określenie sposobu dokumentowania udzielania zamówień w regulaminie zamówień do 30 tys. euro
Określenie obowiązków i odpowiedzialności w regulaminie zamówień publicznych do 30 tys. euro

Rozdział 2.
Wzory regulaminów, procedur i dokumentów


Zarządzenia
Regulaminy udzielania zamówień do 30 tys. euro
Ogłoszenia o przetargu prowadzonym w trybie kodeksu cywilnego
Regulaminy przetargów prowadzonych w trybie kodeksu cywilnego
Specyfikacja zamówienia o wartości do 30 tys. euro
Wnioski o udzielenie zamówienia
Zaproszenia do składania ofert. Zapytania ofertowe
Formularze ofertowe
Oświadczenia wykonawcy
Oświadczenie pracownika zamawiającego
Protokoły postępowań. Dokumentacja czynności w postępowaniu
Rejestry zamówień o wartości do 30 tys. euro
Powierzenie czynności w postępowaniu przetargowym prowadzonym na podstawie art. 701−705 kodeksu cywilnego o wartości poniżej 30 tys. euro
Zarządzenie w sprawie wprowadzenia procedury kontroli finansowej
Procedury kontroli finansowej
Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu wewnętrznej kontroli finansowej
Regulamin kontroli wewnętrznej

 

Ostatnio przeglądane

Zamówienia wyłączone ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych
 

Zamówienia wyłączone ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych

Ewaryst Kowalczyk

Twoja cena: 60,00 zł / 276,00 zł
więcej