Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Twój koszyk jest pusty

Wyszukiwarka


Egzekucja kary za zajęcie pasa drogowego

Podziel się:

Wykop Facebook Twitter Twitter
 

Kod produktu: EKZZPD

Wydawnictwo: PRESSCOM

Biblioteka Administracja Publiczna

Rok wydania: 2015

ISBN: 978-83-64512-42-1

Liczba stron: 176

Okładka: twarda

Wyprzedaż, Promocja,

Twoja cena:10,00

Stara cena: 119,00 zł

Oszczędzasz: 109,00 zł

Dostępność: Produkt dostępny

Opis

Jak skutecznie prowadzić egzekucję, gdy inwestor nie zapłacił kary za zajęcie pasa drogowego? W jaki sposób zarządca drogi powinien doręczyć zobowiązanemu upomnienie i wypełnić tytuł wykonawczy? Kiedy kosztami postępowania egzekucyjnego zostanie obciążony wierzyciel?


Pierwsza książka na temat egzekucji kary za zajęcie pasa drogowego pomaga rozwiązać najczęstsze problemy pojawiające się na poszczególnych etapach postępowania. Autor podpowiada m.in., kiedy można wnieść zażalenie na postanowienie organu egzekucyjnego i złożyć skargę na przewlekłość prowadzonego postępowania. Na podstawie bogatego orzecznictwa sądów administracyjnych omawia sytuacje, w których organ egzekucyjny może zawiesić czy umorzyć prowadzone postępowanie lub odstąpić od czynności egzekucyjnych.


Opracowanie jest skierowane do wszystkich uczestników postępowania egzekucyjnego, w tym przede wszystkim do pracowników organów egzekucyjnych, wierzycieli – zarządców dróg publicznych i zobowiązanych – inwestorów oraz do właścicieli urządzeń infrastruktury technicznej, obiektów budowlanych i reklam umieszczonych w pasie drogowym.

Autorzy

Piotr Kołodziej – administratywista, absolwent Studiów Podyplomowych Legislacji na Uniwersytecie Wrocławskim. Pracownik samorządowy zajmujący się tematyką administracyjnego postępowania egzekucyjnego. Prowadzi postępowania administracyjne w sprawach ulg w zakresie niepodatkowych należności budżetowych oraz postępowania w sprawach ulg w należnościach cywilnoprawnych. Karierę zawodową rozpoczął w kancelarii radcy prawnego. Zarządzał samorządową instytucją kultury jako zastępca dyrektora ds. administracyjno-prawnych.

Spis treści

„Egzekucja kary za zajęcie pasa drogowego”
Autor: Piotr Kołodziej

 

Spis treści
Wykaz skrótów
Wstęp

Rozdział 1.
Kara za zajęcie pasa drogowego jako należność o charakterze publicznoprawnym


1.1.    Stosunki cywilnoprawne a publicznoprawne
1.2.    Kara za zajęcie pasa drogowego a udp
1.3.    Kara za zajęcie pasa drogowego a art. 60 pkt 7 ufp

Rozdział 2.
Ulgi


2.1.    Organy właściwe do rozstrzygania w sprawach ulg
2.2.    Przesłanki zastosowania ulgi
2.3.    Fakultatywny charakter stosowania ulg
2.4.    Podmioty, wobec których stosowane mogą być ulgi

Rozdział 3.
Stosowanie ordynacji podatkowej do kary za zajęcie pasa drogowego


3.1.    Pojęcie „odpowiedniego” stosowania prawa
3.2.    Zakres zastosowania instytucji działu III ordynacji podatkowej

Rozdział 4.
Decyzja administracyjna jako podstawa prawna egzekucji administracyjnej


4.1.    Istnienie i wykonalność decyzji
4.2.    Rygor natychmiastowej wykonalności
4.3.    Wznowienie postępowania administracyjnego oraz stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej

Rozdział 5.
Podmioty w postępowaniu egzekucyjnym kary za zajęcie pasa drogowego


5.1.    Wierzyciel
5.2.    Zobowiązany
5.3.    Organ egzekucyjny
5.4.    Dłużnik zajętej wierzytelności

Rozdział 6.
Czynności zarządcy drogi w postępowaniu egzekucyjnym


6.1.    Czynności wstępne wierzyciela

6.1.1.    Upomnienie – zasada zagrożenia
6.1.2.    Tytuł wykonawczy (nowy wzór) – struktura i wypełnianie
6.1.3.    Żądanie informacji w trybie art. 36 upea
6.1.4.    Wszczęcie postępowania egzekucyjnego

6.2.    Wierzyciel a podstawowe środki prawne w postępowaniu egzekucyjnym

6.2.1.    Procedura rozpatrzenia zarzutu – rola wierzyciela
6.2.2.    Zażalenie na postanowienie
6.2.3.    Skarga na przewlekłość postępowania egzekucyjnego

6.3.    Przerwanie toku postępowania egzekucyjnego

6.3.1.    Zawieszenie postępowania egzekucyjnego
6.3.2.    Umorzenie postępowania egzekucyjnego
6.3.3.    Odstąpienie od czynności egzekucyjnych

6.4.    Zarządca drogi a koszty postępowania egzekucyjnego

Bibliografia
Załącznik. Wzór upomnienia

Ostatnio przeglądane

Egzekucja kary za zajęcie pasa drogowego
 

Egzekucja kary za zajęcie pasa drogowego

Piotr Kołodziej

Twoja cena: 10,00 zł / 119,00 zł
więcej