Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Twój koszyk jest pusty

Wyszukiwarka


Skargi, wnioski i petycje – powszechne środki ochrony prawnej

Podziel się:

Wykop Facebook Twitter Twitter
 

Kod produktu: SWiP

Wydawnictwo: PRESSCOM

Biblioteka Administracja Publiczna

Rok wydania: 2017

ISBN: 978-83-65611-38-3

Liczba stron: 646

Okładka: twarda

Wyprzedaż, Promocja,

Twoja cena:10,00

Stara cena: 128,00 zł

Oszczędzasz: 118,00 zł

Dostępność: Produkt dostępny

Opis

Jak odróżnić skargę i wniosek od petycji? Kiedy można pozostawić skargę lub petycję bez rozpatrzenia? Na jakich zasadach organ i urzędnik ponoszą odpowiedzialność z tytułu rozpatrywania powszechnych środków ochrony? Czy można zaniechać wszczęcia postępowania w sprawie złożonego wniosku?
 
Książka pomoże nie tylko rozwiać wątpliwości osób na co dzień zajmujących się rozpatrywaniem skarg, petycji i wniosków, ale również przyczyni się do pogłębienia wiedzy na temat procedur z tym związanych. Podane w niej kryteria będą pomocne w poprawnej kwalifikacji pism, które trafiają do instytucji publicznych, i w doborze trybu ich rozpatrywania. Autorzy wiele uwagi poświęcili też tematowi nadużywania prawa do petycji i wynikającym z tego konsekwencjom.
 
W publikacji zostały przedstawione regulacje prawne dotyczące wykorzystania komunikacji elektronicznej przez stronę wnioskującą oraz organ prowadzący postępowanie. Przeanalizowano m.in. kwestie wydawania dokumentów elektronicznych oraz doręczania ich uczestnikom postępowania. Ponadto autorzy szczegółowo omówili zagadnienie jawności
i dostępu do akt sprawy oraz przedstawili, w jakich sytuacjach wskazane jest publiczne ogłaszanie dokumentów.
 
Opracowanie zawiera również wyjaśnienia dotyczące odpowiedzialności dyscyplinarnej, cywilnej i karnej funkcjonariuszy publicznych rozpatrujących wnioski, skargi i petycje. Autorzy nie pominęli także istotnych aspektów związanych z ochroną danych osobowych osób, które, składając skargę lub wniosek, ujawniają nieprawidłowości w funkcjonowaniu danej organizacji.
 
W książce poruszone zostały zagadnienia związane z postępowaniem skargowo-wnioskowym oraz postępowaniem w sprawie petycji, m.in. w jednostkach samorządu terytorialnego, organach administracji rządowej, sądach, Sejmie i instytucjach europejskich.
 

Autorzy

prof. dr hab. Jacek Lang, dr Agnieszka Korzeniowska-Polak, dr Przemysław Kledzik, Dominik Sybilski, dr Grzegorz Sibiga, dr Mariusz Maciejewski, dr Radosław Galicki, dr Anna Rytel-Warzocha, dr Agnieszka Sołtys, prof. dr hab. Agnieszka Skóra, Konrad Łuczak, dr hab. Jerzy Korczak, dr Marlena Sakowska-Baryła, dr Mateusz Błachucki, dr hab. Bartosz Majchrzak, Agnieszka Jendrzejewska, dr hab. Piotr Korzeniowski, dr hab. Rafał Stankiewicz, Daniel K. Nowicki, dr Agnieszka Piskorz-Ryń, dr Joanna Wyporska-Frankiewicz, dr Ewelina Gierach, dr Piotr Chybalski, prof. dr hab. Andrzej Szmyt, dr Wojciech Drobny, dr Adam Błachnio, dr Joanna Mucha-Kujawa, dr Grzegorz Rząsa, dr Elżbieta Jarzęcka-Siwik, dr Jarosław Zbieranek.

Spis treści

„Skargi, wnioski i petycje – powszechne środki
ochrony prawnej”

Autorzy: (red.) Mateusz Błachucki, (red.) Grzegorz Sibiga

Spis treści

 

Wykaz skrótów

Wstęp

 

Część I

ZAGADNIENIA OGÓLNE I PRZEKROJOWE

 

prof. dr hab. Jacek Lang

Kilka uwag na temat pojęć petycji, skargi i wniosku oraz ustawowej regulacji zasad i trybu ich rozpatrywania

 

dr Agnieszka Korzeniowska-Polak

Petycje, wnioski i skargi – rozgraniczenie pojęć i funkcji instytucji

 

dr Przemysław Kledzik

Postępowanie w sprawie petycji, wniosków i skarg – kluczowe rozwiązania i problemy

 

Dominik Sybilski

Zagadnienie jawności i dostęp do akt w postępowaniach uproszczonych w sprawach skarg, wniosków i petycji

 

dr Grzegorz Sibiga

Zastosowanie środków komunikacji elektronicznej w postępowaniach w sprawach skarg, wniosków i petycji

 

dr Mariusz Maciejewski

Sytuacja faktyczna i prawna ochrona osób składających skargi. Doświadczenia i wnioski płynące z whistleblowingu

 

dr Radosław Galicki

Wykorzystanie instytucji petycji, wniosków i skarg przez związki zawodowe – analiza dogmatycznoprawna

 

dr Anna Rytel-Warzocha

Prawnomiędzynarodowe i europejskie standardy w zakresie petycji a prawo polskie

 

dr Agnieszka Sołtys

Pozasądowa ochrona praw jednostki w Unii Europejskiej

 

prof. dr hab. Agnieszka Skóra

Procedura wnoszenia skarg, wniosków i petycji w Chinach (xinfang).

Fenomen zjawiska prawnego i jego stosunek do systemu sądowej kontroli administracji

 

Część II

WYBRANE ZAGADNIENIA SZCZEGÓŁOWE

 

SKARGI I WNIOSKI WEDŁUG KPA

 

Konrad Łuczak

Pozostawienie skargi bez rozpoznania w postępowaniu uproszczonym

 

dr hab. Jerzy Korczak

W kwestii potrzeby urealnienia instytucji skarg z działu VIII kpa jako środka ochrony prawnej wobec działań jednostek samorządu terytorialnego

 

dr Marlena Sakowska-Baryła

Rozpatrywanie skarg przez organy uchwałodawcze jednostek samorządu terytorialnego

 

dr Mateusz Błachucki

Postępowanie skargowe jako próba zastępczej regulacji ochrony interesów faktycznych osób trzecich w postępowaniu administracyjnym po likwidacji instytucji osoby zainteresowanej

 

SKARGI SZCZEGÓLNE

 

dr hab. Bartosz Majchrzak

Ciężar dowodzenia w postępowaniu dotyczącym wniosku, skargi lub prośby skazanego
(art. 6 § 2 kkw)

 

Agnieszka Jendrzejewska

Tryb rozpatrywania skarg i wniosków dotyczących działalności sądów – fasada czy sposób na efektywną realizację praw wynikających z art. 63 Konstytucji RP?

 

dr hab. Piotr Korzeniowski

Charakter prawny zgłoszenia o wystąpieniu bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku
lub szkody w środowisku

 

PETYCJE

 

dr hab. Rafał Stankiewicz

Realizacja prawa do petycji

 

Daniel K. Nowicki

Żądanie wszczęcia postępowania administracyjnego inicjowanego z urzędu – realny czy pozorny zbieg prawa do petycji z jurysdykcyjnym postępowaniem administracyjnym

 

dr Agnieszka Piskorz-Ryń

dr Joanna Wyporska-Frankiewicz

Wykorzystywanie prawa do petycji w sposób niezgodny z jego celem. Zagadnienia wybrane

 

dr Ewelina Gierach

dr Piotr Chybalski

Postępowanie w sprawie petycji w Sejmie – prawo i praktyka

 

prof. dr hab. Andrzej Szmyt

Na marginesie sejmowej problematyki petycji

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA ZWIĄZANA ZE STOSOWANIEM PRZEPISÓW O SKARGACH, WNIOSKACH I PETYCJACH

 

dr Wojciech Drobny

Odpowiedzialność administracyjna „urzędnika” i organu administracji publicznej przy rozpatrywaniu wniosków, skarg i petycji

 

dr Adam Błachnio

Odpowiedzialność karna z tytułu złożenia i rozpoznania skargi, wniosku i petycji. Zagadnienia węzłowe

 

dr Joanna Mucha-Kujawa

Ochrona cywilnoprawna przed naruszeniami danych osobowych (dóbr osobistych) w procesie wnoszenia i rozpatrywania petycji (aspekty teoretyczno-prawne)

 

KONTROLA PRZESTRZEGANIA PRZEPISÓW O SKARGACH, WNIOSKACH I PETYCJACH

 

dr Grzegorz Rząsa

Postępowanie w sprawie petycji, wniosków i skarg a sądowa kontrola administracji

 

dr Elżbieta Jarzęcka-Siwik

Instytucja skarg, wniosków i petycji w praktyce kontrolnej Najwyższej Izby Kontroli

dr Jarosław Zbieranek

O skuteczną realizację prawa petycji. Refleksje na podstawie działań Rzecznika Praw Obywatelskich

 

Część III

 

Bibliografia problematyki skarg, wniosków i petycji z lat 1960–2016

 

Wykaz aktów prawnych

Ostatnio przeglądane

Skargi, wnioski i petycje – powszechne środki ochrony prawnej
 

Skargi, wnioski i petycje – powszechne środki ochrony prawnej

Mateusz Błachucki, Grzegorz Sibiga

Twoja cena: 10,00 zł / 128,00 zł
więcej