Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Twój koszyk jest pusty

Wyszukiwarka


Wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Podziel się:

Wykop Facebook Twitter Twitter
 

Kod produktu: WNOwPoUZP2

ISBN: 978-83-65611-41-3

Liczba stron: 296

Okładka: twarda

Wyprzedaż, Promocja,

Twoja cena:10,00

Stara cena: 128,00 zł

Oszczędzasz: 118,00 zł

Dostępność: Produkt dostępny

Opis

Jak wybrać najkorzystniejszą ofertę i nie narazić się przy tym na unieważnienie postępowania lub wniesienie odwołania przez wykonawcę? Co zrobić, gdy kilka złożonych ofert uzyskało tę samą liczbę punktów? Z jakich środków ochrony prawnej może skorzystać wykonawca, którego oferta została odrzucona?


Dzięki książce zamawiający unikną najczęstszych błędów podczas wyboru najkorzystniejszej oferty, a wykonawcy dowiedzą się, jak prawidłowo przygotować ofertę i walczyć o swoje prawa, wnosząc odwołanie do KIO lub skargę do sądu.

 

Autorzy szczegółowo opisują obowiązki zamawiającego przed, w trakcie i po złożeniu ofert przez wykonawców. Na podstawie bogatego orzecznictwa KIO, sądów cywilnych i TSUE wyjaśniają m.in.:

 

  • jak prawidłowo formułować cenowe i pozacenowe kryteria oceny ofert,
  • czy można zmienić treść siwz przed upływem terminu składania ofert,
  • w jakich sytuacjach należy odrzucić ofertę, a kiedy wezwać wykonawców do złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia dokumentów,
  • jak postąpić w razie wycofania się wykonawcy, którego oferta została wybrana,
  • jaką rolę w wyborze najkorzystniejszej oferty odgrywa komisja przetargowa,
  • w jaki sposób powiadomić wykonawców o wyborze oferty najkorzystniejszej.

 

Czytelnik znajdzie też odpowiedź na pytanie, o czym warto pamiętać podczas zawierania umowy z wybranym wykonawcą i kiedy postępowanie w sprawie zamówienia publicznego należy unieważnić.

Autorzy

Eliza Grabowska-Szweicer – radca prawny, ekspert prawa zamówień publicznych. Wykładowca, autorka licznych publikacji z zakresu zamówień publicznych, współpracuje z zamawiającymi i wykonawcami, pracuje w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Prowadzi indywidualną praktykę radcowską w kancelarii radcy prawnego.

 

Mateusz Saczywko – prawnik z wieloletnim doświadczeniem, naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Ekspert współpracujący przy tworzeniu krajowego standardu kompetencji zawodowych dla zawodu specjalisty ds. zamówień publicznych, autor wielu publikacji z zakresu zamówień publicznych.

Spis treści

„Wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego”

Autorzy: Eliza Grabowska-Szweicer, Mateusz Saczywko

Spis treści

 

Wykaz skrótów

Wstęp

 

Rozdział 1.

Zagadnienia ogólne

 

1.1.          Definicja najkorzystniejszej oferty w przepisach zmieniającej się ustawy Prawo zamówień publicznych

1.2.          Unijne dyrektywy zamówieniowe i ich wpływ na zmieniającą się definicję najkorzystniejszej oferty

1.3.          Definicja najkorzystniejszej oferty w ustawie Prawo zamówień publicznych

 

Rozdział 2.

Czynności zamawiającego zmierzające do wyboru oferty najkorzystniejszej

 

2.1.          Warunki udziału w postępowaniu a kryteria oceny ofert

2.2.          Prawidłowe formułowanie kryteriów oceny ofert

2.3.          Ustawowe kryteria oceny ofert

2.3.1.          Cena

2.3.2.          Koszt

2.3.3.          Jakość

2.3.4.          Aspekty społeczne

2.3.5.          Aspekty środowiskowe

2.3.6.          Aspekty innowacyjne

2.3.7.          Organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

2.3.8.          Serwis posprzedażny oraz pomoc techniczna

2.3.9.          Warunki dostawy

2.3.10.       Gwarancja

2.3.11.       Inne kryteria

2.4.          Cena jako jedyne kryterium

2.5.          Cykl życia produktu

2.6.          Powiązanie kryteriów oceny ofert z opisem przedmiotu zamówienia

2.7.          Kryteria oceny ofert a właściwości wykonawcy

2.8.          Obowiązkowe kryteria oceny ofert

2.9.          Subiektywizm określonych kryteriów

 

Rozdział 3.

Składanie ofert w postępowaniu

 

3.1.          Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

3.2.          Środki ochrony prawnej na czynności zamawiającego przed upływem terminu do składania ofert

 

Rozdział 4.

Czynności zamawiającego po złożeniu ofert

 

4.1.          Przekazywanie informacji z otwarcia ofert

4.2.          Wezwanie wykonawców do złożenia wyjaśnień

4.3.          Wezwanie wykonawców do uzupełnień

4.4.          Wyjaśnienia i uzupełnienia oraz ich wpływ na przyznawaną ofertom punktację

 

Rozdział 5.

Wybór oferty najkorzystniejszej

 

5.1.          Przyznawanie punktów. Oferty z taką samą punktacją

5.2.          Rola i forma zawiadomienia wykonawców o wyborze oferty najkorzystniejszej

5.3.          Odrzucenie ofert

5.3.1.          Niezgodność z ustawą

5.3.2.          Zmowa przetargowa

5.3.3.          Manipulacje ceną ofertową

5.3.4.          Wykluczony lub niezaproszony wykonawca

5.3.5.          Błędy w obliczeniu ceny lub kosztu

5.3.6.          Niepoprawienie omyłki

5.3.7.          Nieprzedłużenie terminu związania ofertą

5.3.8.          Uchybienia w zakresie wadium

5.3.9.          Oferta wariantowa nie spełnia wymagań

5.3.10.       Oferta jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów

5.4.          Wycofanie się wykonawcy a wybór następnej oferty

5.5.          Unieważnienie postępowania w sprawie zamówienia publicznego

 

Rozdział 6.

Rola komisji przetargowej w wyborze oferty najkorzystniejszej

 

Rozdział 7.

Środki ochrony prawnej po wyborze oferty najkorzystniejszej

 

7.1.          Poinformowanie zamawiającego o czynności niezgodnej z przepisami

7.2.          Odwołanie

7.3.          Skarga do sądu

 

Rozdział 8.

Zawarcie umowy z wykonawcą, który złożył ofertę najkorzystniejszą

 

Bibliografia

Wykaz przywołanych dokumentów

Wykaz aktów prawnych

Orzecznictwo

Ostatnio przeglądane

Wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
 

Wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Eliza Grabowska-Szweicer, Mateusz Saczywko

Twoja cena: 10,00 zł / 128,00 zł
więcej