Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Twój koszyk jest pusty

Wyszukiwarka


Ustawa o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych. Komentarz

Podziel się:

Wykop Facebook Twitter Twitter
 

Kod produktu: KUoZUPZP2

Wydawnictwo: PRESSCOM

Biblioteka Przetargi Publiczne

Rok wydania: 2017

Seria: Komentarz

ISBN: 978-83-65611-40-6

Liczba stron: 706

Okładka: twarda

Wyprzedaż, Promocja,

Twoja cena:10,00

Stara cena: 188,00 zł

Oszczędzasz: 178,00 zł

Dostępność: Nakład wyczerpany

Opis

Publikacja jest drugim wydaniem szczegółowego komentarza do nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych, która weszła w życie 28 lipca 2016 roku. Wprowadzone wówczas zmiany dotyczą wszystkich etapów prowadzenia postępowania oraz samego składania ofert. Komentarz jest przydatnym  narzędziem zarówno dla zamawiających, jak i dla wykonawców.

 

W opracowaniu autorzy kompleksowo omówili zmiany dotyczące czynności związanych z przygotowaniem postępowania, tworzeniem opisu przedmiotu zamówienia oraz otwarciem, badaniem   i oceną ofert. Czytelnik pozna nowe zasady zamieszczania  ogłoszeń o zamówieniach, tworzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a także dowie się, jakie są najnowsze regulacje dotyczące umów i środków ochrony prawnej. Książka prezentuje też nowy tryb postępowania, jakim jest partnerstwo innowacyjne, oraz zmiany w dotychczasowych trybach i sposobach  prowadzenia postępowań: przetargu nieograniczonym oraz  ograniczonym, aukcjach elektronicznych czy umowach ramowych. Drugie wydanie zostało uzupełnione o aktualne akty wykonawcze do ustawy Prawo zamówień publicznych. W książce omówione zostały m.in.

 

  •          nowe zasady formułowania kryteriów oceny ofert oraz prowadzenia badania i oceny ofert,
  •          dokumenty, jakich zamawiający może żądać od wykonawców,
  •          przesłanki obligatoryjne i fakultatywne wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
  •          warunki udziału wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
  •          znowelizowane zasady zmiany umów w sprawie zamówienia publicznego,
  •          zmienione regulacje w zakresie korzystania ze środków ochrony prawnej.

 

Autorzy

Grzegorz Mazurek – adwokat i specjalista ds. zamówień publicznych, były wiceprezes  KIO i arbiter z listy Prezesa UZP. Członek zarządu OSKZP. Wykładowca studiów podyplomowych SGH i UW. Doradza zamawiającym i wykonawcom.

 

Sebastian Zaręba – adwokat z bogatym doświadczeniem praktycznym w zamówieniach publicznych,  zdobytym przy organizacji postępowań u zamawiających. Pełnił funkcje w komisjach przetargowych, reprezentował zamawiających i wykonawców w postępowaniach przed KIO. Posiada również duże doświadczenie w zakresie reprezentowania zamawiających w procesach cywilnych związanych z wykonaniem umów o udzielenie zamówienia publicznego.

Spis treści

Ustawa o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych. Komentarz

 

Spis treści

 

Wykaz skrótów

 

Rozdział 1.

Nowe definicje oraz zmiany w dotychczasowych określeniach przedmiotu regulacji pzp

 

Rozdział 2.

Zwolnienia ze stosowania ustawy – zmiany

 

Rozdział 3.

Zamówienia mieszane, zakaz łączenia i dzielenia zamówień

 

Rozdział 4.

Zmiany w zasadach zamówień publicznych

 

Rozdział 5.

Komunikacja w postępowaniach prowadzonych  od 18 października 2018 r.

 

Rozdział 6.

Ogólne przepisy o ogłoszeniach i plan zamówień publicznych

 

Rozdział 7.

Zmiana dotycząca stosowania przepisów kodeksu cywilnego  w zakresie terminów

 

Rozdział 8.

Organizacja prowadzenia zamówień – centralni zamawiający i pomocnicze działania zakupowe

 

Rozdział 9.

Komisja przetargowa, zespół do nadzoru  nad realizacją zamówienia

 

Rozdział 10.

Warunki udziału w postępowaniu i niepodleganie wykluczeniu.  Badanie podmiotowe

 

Rozdział 11.

Opis przedmiotu zamówienia – zmiany

 

Rozdział 12.

Szacowanie wartości zamówienia – zmiany

 

Rozdział 13.

SIWZ, podwykonawcy, modyfikacje SIWZ

 

Rozdział 14.

Przetarg nieograniczony – zmiany

 

Rozdział 15.

Zmiany w przetargu ograniczonym

 

Rozdział 16.

Zmiany w negocjacjach z ogłoszeniem

 

Rozdział 17.

Zmiany w dialogu konkurencyjnym 

 

Rozdział 18.

Zmiany w negocjacjach bez ogłoszenia

 

Rozdział 19.

Zamówienie z wolnej ręki – zmiany

 

Rozdział 20.

Zmiany w zapytaniu o cenę

 

Rozdział 21.

Partnerstwo innowacyjne – nowy tryb 

 

Rozdział 22.

Zmiany w licytacji elektronicznej

 

Rozdział 23.

Zmiany dotyczące odrzucenia ofert

 

Rozdział 24.

Kryteria oceny ofert – zmiany

 

Rozdział 25.

Aukcja elektroniczna – zmiany

 

Rozdział 26.

Zmiany dotyczące wyników postępowania

 

Rozdział 27.

Umowa ramowa – zmiany

 

Rozdział 28.

Dynamiczny system zakupów – zmiany

 

Rozdział 29.

Zmiany dotyczące konkursu

 

Rozdział 30.

Zamówienia w dziedzinach obronności  i bezpieczeństwa – zmiany

 

Rozdział 31.

Zamówienia sektorowe – zmiany

 

Rozdział 32.

Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi

 

Rozdział 33.

Zmiany w umowach

 

Rozdział 34.

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, organizacja – zmiany

 

Rozdział 35.

Zmiany w zakresie środków ochrony prawnej

 

Akty wykonawcze do ustawy Prawo zamówień publicznych

Wykaz cytowanych i przywoływanych aktów prawnych

Orzecznictwo

Bibliografia

Ostatnio przeglądane

Ustawa o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych. Komentarz
 

Ustawa o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych. Komentarz

Grzegorz Mazurek, Sebastian Zaręba

Twoja cena: 10,00 zł / 188,00 zł
więcej