Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Twój koszyk jest pusty

Wyszukiwarka


Mechanizm procedury odwróconej w zamówieniach publicznych

Podziel się:

Wykop Facebook Twitter Twitter
 

Kod produktu: MPOwZP

Wydawnictwo: PRESSCOM

Biblioteka Przetargi Publiczne

Rok wydania: 2017

ISBN: 978-83-65611-60-4

Liczba stron: 232

Cena: 128,00

Dostępność: Nakład wyczerpany

Darmowa wysyłka

Kategorie:

Opis

Czym różni się mechanizm procedury odwróconej od zasadniczego toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego? W jakich przypadkach zamawiający może z niego skorzystać? Co w praktyce oznacza zastosowanie tej procedury dla wykonawców?
 
Autorzy w przystępny sposób przedstawiają najważniejsze zagadnienia związane z tzw. mechanizmem procedury odwróconej. Omawiają zadania zamawiających w zakresie przygotowania i udzielania zamówienia publicznego. Wyjaśniają skutki wykorzystania tej procedury dla wykonawców i możliwości zastosowania środków ochrony prawnej.
 
Dzięki  publikacji czytelnik dowie się m.in:
  • w jaki sposób należy przygotować dokumentację postępowania w celu zastosowania procedury odwróconej,
  • na jakim etapie prowadzenia postępowania zamawiający ma prawo dokonać modyfikacji treści ogłoszenia oraz zapisów siwz,
  • jaki jest zakres przeprowadzania badań oferty w procedurze odwróconej,
  • czym różni się pojęcie „oferta oceniona jako najkorzystniejsza” od pojęcia „oferta najwyżej oceniona”,
  • w jaki sposób zamawiający powinien przeprowadzić weryfikację wykonawcy przed podjęciem współpracy.

 

Ponadto poruszone zostały zagadnienia związane z problemami dotyczącymi unieważnienia postępowania, obowiązkiem informacyjnym, a także prowadzeniem postępowania odwoławczego. Książka ma charakter praktyczny – została oparta na doświadczeniach autorów oraz orzecznictwie KIO.

Autorzy

Konrad Różowicz – prawnik specjalizujący się w prawie zamówień publicznych, autor szeregu publikacji, zarówno naukowych, jak i praktycznych (ukazujących się m.in. w miesięczniku „Przetargi Publiczne”). Prowadzi blog poświęcony systemowi zamówień publicznych.
 
Mirosław Różowicz – radca prawny, właścicieli kancelarii w Poznaniu, posiadający szerokie doświadczenie zawodowe w zakresie zamówień publicznych, zdobywane od ponad dwóch dekad w ramach doradztwa prawnego na rzecz zamawiających oraz wykonawców, reprezentowania ich przed organami administracji publicznej, w tym KIO oraz sądami powszechnymi, a także w ramach działalności szkoleniowej.
 

Spis treści

Mechanizm procedury odwróconej w zamówieniach publicznych
Autorzy: Konrad Różowicz, Mirosław Różowicz
 
Spis treści
Wykaz skrótów 
Wstęp
 
Rozdział 1
Istota procedury odwróconej 
 
1.1.Czynności proceduralne wymienione w art. 24aa pzp 
1.2.Definicja pojęcia „oferta oceniona jako najkorzystniejsza”
 
Rozdział 2
Zastrzeżenie możliwości zastosowania procedury odwróconej w dokumentacji postępowania 
 
2.1.Zapisy dotyczące procedury odwróconej 
2.2.Wprowadzenie postanowień w trybie modyfikacji 
2.3.Konsekwencje zastrzeżenia możliwości zastosowania procedury odwróconej
 
Rozdział 3
Procedura odwrócona a badanie ofert
 
3.1.Charakterystyka etapu badania ofert i czynności na nim podejmowanych
3.1.1.Wstępne badanie oferty
3.1.2.Badanie ofert z uwzględnieniem przesłanek odrzucenia
3.1.3.Wyjaśnienie ofert
3.1.4.Poprawianie omyłek
3.1.5.Badanie dokumentów stanowiących treść oferty a tzw. dokumentów przedmiotowych
3.2.Konsekwencje negatywnego wyniku czynności podejmowanych w trakcie badania ofert
3.3.Zakres i moment przeprowadzenia badania ofert w procedurze odwróconej
3.4.Przedłużenie terminu związania ofertą
 
Rozdział 4
Ocena ofert
 
4.1.Charakterystyka etapu oceny ofert i czynności na nim podejmowanych
4.2.Ocena ofert w trakcie ich badania (konsolidacja czynności)
4.3.Wpływ sposobu oceny ofert na wynik postępowania
4.4.Mnogość ofert ocenionych jako najkorzystniejsze
4.5.Aukcja elektroniczna
 
Rozdział 5
Badanie podmiotowe wykonawcy
 
5.1.Charakterystyka etapu badania podmiotowego i czynności na nim podejmowanych
5.1.1.Podstawowy zakres badania wykonawcy
5.1.2.Badanie wykonawców, którzy podjęli współpracę
5.1.3.Weryfikacja zaistnienia okoliczności wyłączających wykluczenie z postępowania
5.1.4.Uzupełnienie oświadczeń lub dokumentów
5.1.5.Samodzielne pozyskanie oświadczeń lub dokumentów przez zamawiającego
5.2.Zakres oświadczeń wstępnych podlegających uzupełnieniu
5.3.Zakres oświadczeń o przynależności do grupy kapitałowej poddawanych badaniu i procedurze uzupełnienia
5.4.Wezwanie do złożenia dokumentów w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu postępowania
5.5.Badanie oświadczeń i dokumentów podmiotowych
5.6.Zakres i moment wykluczenia wykonawców z postępowania
5.7.Konsekwencje negatywnej weryfikacji podmiotowej
 
Rozdział 6
Czynności następujące po weryfikacji podmiotowej
 
6.1.Badanie oświadczeń i dokumentów przedmiotowych
6.2.Ponowne przeprowadzenie czynności proceduralnych?
 
Rozdział 7
Unieważnienie postępowania
 
7.1.Niezłożenie żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu
7.2.Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę na sfinansowanie zamówienia
7.3.Niemożliwa do usunięcia wada postępowania
 
Rozdział 8
Obowiązki informacyjne
 
8.1.Informacje przekazywane wykonawcom i publikowane na stronie internetowej 
8.2.Informacje ujawniane w protokole z postępowania
 
Rozdział 9
Procedura odwrócona a postępowanie odwoławcze
 
9.1.Wykazanie interesu w uzyskaniu danego zamówienia
9.2.Ramy skutecznego odwołania w procedurze odwróconej
9.3.Odwołanie na zastosowanie lub niezastosowanie procedury odwróconej
9.4.Odwołanie na wybór oferty najkorzystniejszej
 
Bibliografia
Wykaz aktów prawnych
Wykaz przywołanych orzeczeń i informacji o wynikach kontroli
Skorowidz

Ostatnio przeglądane

Mechanizm procedury odwróconej w zamówieniach publicznych
 

Mechanizm procedury odwróconej w zamówieniach publicznych

Mirosław Różowicz, Konrad Różowicz

Cena: 128,00 zł
więcej