Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Twój koszyk jest pusty

Wyszukiwarka


Elektronizacja zamówień publicznych w praktyce

Podziel się:

Wykop Facebook Twitter Twitter
 

Kod produktu: EZPwP

ISBN: 978-83-65611-69-7

Liczba stron: 226

Okładka: twarda

Cena: 128,00

Dostępność: Nakład wyczerpany

Darmowa wysyłka

Kategorie:

Opis

Co w praktyce oznacza elektronizacja zamówień publicznych dla zamawiających i wykonawców? Kiedy należy korzystać z pisemnej, a kiedy z elektronicznej formy czynności prawnych? W jakich okolicznościach można odstąpić od obowiązku elektronicznej komunikacji w postępowaniu o zamówienie publiczne?

 

Autorzy w sposób kompleksowy opisują poszczególne fazy procesu elektronizacji zamówień publicznych. Przeprowadzają czytelnika przez labirynt regulacji prawnych, opisując najbardziej problematyczne kwestie związane z elektronizacją zamówień.
 
W książce przedstawione zostały zagadnienia związane m.in. z:
 
  • podpisem elektronicznym, jego rodzajami i skutkami wykorzystywania,
  • tzw. okresem przejściowym elektronizacji zamówień,
  • zasadami porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami,
  • regułami dokumentowania czynności w postępowaniach,
  • JEDZ oraz wykorzystywaniem elektronicznego formularza eESPD,
  • fakturami elektronicznymi i systemem e-Certis.

 

 
Ponadto publikacja zawiera praktyczne omówienie projektu „e-Zamówienia – elektroniczne zamówienia publiczne”, przedstawia jego główne założenia, a także strukturę Platformy e-Zamówienia oraz okres i sposób realizacji programu.

Autorzy

Ewa Kisiel – prawnik, inżynier z dwudziestoletnim doświadczeniem w zakresie zamówień publicznych, występujący zarówno po stronie wykonawcy, jak i zamawiającego, wykładowca, inspektor kontroli państwowej w Najwyższej Izbie Kontroli, członek Krajowej Izby Odwoławczej.
 
Daniel Konicz – radca prawny, członek Krajowej Izby Odwoławczej i Regionalnej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Z zamówieniami publicznymi związany od 2008 r.
 
Marzena Teresa Ordysińska – radca prawny, od 2000 r. zajmuje się zawodowo zamówieniami publicznymi, pracowała zarówno dla wykonawców, jak i dla zamawiających, członek Krajowej Izby Odwoławczej, autorka artykułów na temat zamówień publicznych w orzecznictwie. 

Spis treści

Elektronizacja zamówień publicznych w praktyce”

Autorzy: Ewa Kisiel, Daniel Konicz, Marzena Ordysińska

 

Wykaz skrótów

Od autora

 

Rozdział 1

Cel, kierunki zmian oraz korzyści płynącez procesu elektronizacji

1.1. Przyczyny i cel wprowadzenia elektronizacji zamówień publicznych w Polsce w świetle unijnych dyrektyw oraz przepisów pzp

1.2. Korzyści płynące z procesu elektronizacji zamówień publicznych

 

Rozdział 2

Pisemna i elektroniczna forma czynności prawnych w świetle przepisów kc

2.1. Definicja czynności prawnych

2.2. Oświadczenie woli

2.3. Zasada swobody formy czynności prawnych

2.4. Forma pisemna

2.4.1. Istotne zagadnienia dotyczące dokumentu

2.4.2. Istotne zagadnienia dotyczące podpisu

2.5. Forma pisemna z poświadczonym podpisem

2.6. Forma pisemna z data pewną

2.7. Forma aktu notarialnego

2.8. Elektroniczna forma czynności prawnych

2.9. Rygor form czynności prawnych

 

Rozdział 3

Podpis elektroniczny – geneza i recepcja zmian legislacyjnych

3.1. Międzynarodowe regulacje prawne dotyczące podpisy elektronicznego

3.2. Podpis elektroniczny w świetle przepisów ustawy o podpisie elektronicznym

3.3. Ustawa o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej w świetle rozporządzenia eIDAS

3.4. Kwalifikowany podpis elektroniczny

 

Rozdział 4

Ramy prawne elektronizacji zamówień publicznych w okresie przejściowym

 

Rozdział 5

Elektronizacja zamówień publicznych po wejściu w życiu przepisów rozdziału 2a pzp (od dnia 18 października 2018 r.)

5.1. Wprowadzenie

5.2. Zasady porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami w świetle przepisów rozdziału 2a pzp

5.2.1. Pojęcie środka komunikacji elektronicznej i dokumentu elektronicznego

5.2.2. Katalogi elektroniczne

5.2.3. Forma ofert, wniosków, oświadczeń, w tym JEDZ

5.2.4. Ustawowe właściwości środków komunikacji elektronicznej wykorzystywanych w postępowaniu

5.2.5. Odstąpienie od obowiązku elektronicznej komunikacji w postępowaniu

5.2.6. Odstąpienie od obowiązku stosowania ogólnodostępnych rozwiązań

5.2.7. Narzędzia elektronicznego modelowania danych budowalnych

5.3. Szczegółowe wymagania dotyczące korzystania ze środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu oraz przetwarzania dokumentów elektronicznych

5.3.1. Obowiązki zamawiającego związane z wyborem stosowanych środków komunikacji elektronicznej

5.3.2. Wymogi dotyczące środków komunikacji elektronicznej, służących przekazywaniu ofert, wniosków, oświadczeń, w tym JEDZ

5.3.3. Dokumenty elektroniczne w postępowaniu

 

Rozdział 6

Istotne zagadnienia elektronizacji z punktu widzenia prowadzenie postępowania

6.1. Postępowanie z użyciem komunikacji elektronicznej przed nowelizacją z 22 czerwca 2016 r.

6.2. Postępowanie o udzielenie zamówienia po nowelizacji z 22 czerwca 2016 r.

6.2.1. Obowiązki informacyjne zamawiającego

6.2.2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia po zmianach związanych z elektronizacją

6.2.3. Komunikacja zamawiającego z wykonawcami

6.2.4. Dokumenty składane w postępowaniu a wykorzystanie dokumentów będących w posiadaniu zamawiającego lub zamieszczonych w elektronicznych ogólnie dostępnych bazach dokumentów. System e-Certis

6.2.5. Forma oświadczeń, o których mowa w art. 25a pzp, innych niż JEDZ

6.2.6. Protokół postępowania

 

Rozdział 7

Jednolity europejski dokument zamówienia

7.1. Pojęcia JEDZ

7.2. Forma JEDZ

7.3. Elektroniczne narzędzie do wypełniania JEDZ (eESPD)

7.4. Korzystanie z eESPD przez zamawiającego

7.5. Korzystanie z ESPD przez wykonawcę

7.6. Elektroniczny JEDZ składany przez konsorcjum i podwykonawców

7.7. Etapy wypełniania przez wykonawcę formularza w serwisie eESPD

7.7.1. ETAP I – ROZPOCZĘCIE

7.7.2. ETAP II – PROCEDURA

7.7.3. ETAP III – WYKLUCZENIE

7.7.4. ETAP IV – KWALIFIKACJA

7.7.5. ETAP V – ZAKOŃCZ

7.8. Załączenie JEDZ do oferty

7.9. Czynności zamawiającego podejmowane w związku z JEDZ w formie elektronicznej

7.9.1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia a elektroniczny JEDZ

7.9.2. Dalsze czynności związane z JEDZ w formie elektronicznej

7.10. Ocena założeń dotyczących elektronicznego JEDZ jako ułatwienia dla wykonawców

 

Rozdział 8

Problematyka faktur elektronicznych

8.1. „Zwykła” faktura elektroniczna

8.2. Ustrukturyzowana faktura elektroniczna

 

Rozdział 9

Charakterystyka narzędzi służących elektronizacji zamówień publicznych

9.1. Opis założeń Projektu e-Zamówienia

9.1.1. Ogólna charakterystyka Projektu e-Zamówienia

9.1.2. Cele Projektu e-Zamówienia

9.2. Platforma e-Zamówienia

9.2.1. Ogólna struktura platformy

9.2.2. Charakterystyka poszczególnych modułów

9.3. Okres realizacji Projektu e-Zamówienia

9.4. Projekt e-Usługi

 

Podsumowanie

Bibliografia

Akty prawne

Orzecznictwo

Ostatnio przeglądane

Elektronizacja zamówień publicznych w praktyce
 

Elektronizacja zamówień publicznych w praktyce

Ewa Kisiel, Daniel Konicz, Marzena Teresa Ordysińska

Cena: 128,00 zł
więcej