Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Twój koszyk jest pusty

Wyszukiwarka


Ochrona informacji niejawnych w praktyce

Podziel się:

Wykop Facebook Twitter Twitter
 

Kod produktu: OINwP

Autor: Borys Iwaszko

Wydawnictwo: PRESSCOM

Biblioteka Informacja Publiczna

Rok wydania: 2012

ISBN: 978-83-62723-31-7

Liczba stron: 296

Okładka: twarda

Cena: 128,00

Dostępność: Nakład wyczerpany

Darmowa wysyłka

Opis

Pierwsza książka, która praktycznie i wyczerpująco analizuje system ochrony informacji niejawnych w kontekście zarówno ustawy i najnowszych rozporządzeń, jak i praktyki funkcjonowania jednostek. Wyjaśniono w niej wszystkie zadania towarzyszące zabezpieczaniu informacji przed ujawnieniem lub utratą oraz obowiązki i czynności związane z bezpieczeństwem osobowym, fizycznym, teleinformatycznym i przemysłowym.

 

W książce zaprezentowano gotowe rozwiązania dotyczące analizy ryzyka i organizacji obiegu informacji niejawnych w jednostce. Przybliżono zakres i program kontroli informacji niejawnych: wewnętrznej i zewnętrznej, prowadzonej przez ABW lub SKW. 

 

Publikacja adresowana jest do: kierowników jednostek organizacyjnych, pełnomocników ochrony, inspektorów bezpieczeństwa teleinformatycznego, administratorów systemów teleinformatycznych i kierowników kancelarii tajnych. Dzięki informacjom zawartym w książce zdobędą oni praktyczne umiejętności związane z ochroną informacji niejawnych.

 

Do opracowania dołączona jest płyta CD z wzorami przydatnych dokumentów.

Autorzy

Borys Iwaszko – funkcjonariusz publiczny, wykładowca akademicki z zakresu ochrony informacji prawnie chronionych, zajmuje się ochroną informacji niejawnych od 1999 r. Doprowadził do akredytacji kilkunastu systemów teleinformatycznych, uczestniczył w organizacji wielu pionów ochrony, zarówno w małych jednostkach organizacyjnych, jak i instytucjach o rozległej strukturze organizacyjnej.

Spis treści

„Ochrona informacji niejawnych w praktyce”
Autor: Borys Iwaszko


Spis treści
Wykaz skrótów

Rozdział 1. Wprowadzenie do ochrony informacji niejawnych

1.1.    Geneza ochrony informacji niejawnych
1.2.    Polskie prawo normujące ochronę informacji niejawnych
1.3.    Podstawowe pojęcia i ustawowe definicje
1.4.    Podmioty zobowiązane do ochrony informacji niejawnych

Rozdział 2. Miejsce i rola pionu ochrony w jednostce organizacyjnej

2.1.    Miejsce kierownika jednostki organizacyjnej w systemie ochrony informacji niejawnych
2.2.    Rola pełnomocnika ochrony
2.3.    Obowiązki kierownika kancelarii tajnej i jej personelu
2.4.    Zadania inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego

Rozdział 3. Bezpieczeństwo osobowe

3.1.    Upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”
3.2.    Postępowania sprawdzające

3.2.1.    Zwykłe postępowanie sprawdzające
3.2.2.    Poszerzone postępowanie sprawdzające

3.3.    Przebieg postępowania sprawdzającego
3.4.    Kolejne postępowanie sprawdzające
3.5.    Kontrolne postępowanie sprawdzające
3.6.    Postępowanie odwoławcze
3.7.    Postępowanie odwoławcze
3.8.    Przechowywanie i archiwizowanie akt postępowań sprawdzających
3.9.    Szkolenia z zakresu ochrony informacji niejawnych

Rozdział 4. Analiza ryzyka w ochronie informacji niejawnych

4.1.    Podstawowe pojęcia, metody, czynności w analizie ryzyka
4.2.    Identyfikacja i wycena zasobów
4.3.    Identyfikacja zagrożeń dla ochrony informacji niejawnych
4.4.    Określenie poziomu podatności zasobu na wystąpienie zagrożenia
4.5.    Szacowanie i ocena ryzyka
4.6.    Ryzyko szczątkowe. Akceptacja ryzyka
4.7.    Postępowanie z ryzykiem
4.8.    Przykładowa metodologia analizy ryzyka

Rozdział 5. Zabezpieczenia fizyczne informacji niejawnych

5.1.    Poziom zagrożenia
5.2.    Środki bezpieczeństwa fizycznego
5.3.    Strefy ochronne
5.4.    Plan ochrony informacji niejawnych

Rozdział 6. Organizacja obiegu informacji niejawnych

6.1.    Obieg dokumentów niejawnych w kancelarii tajnej
6.2.    Organizacja obiegu informacji niejawnych poza kancelarią tajną
6.3.    Oznaczanie dokumentów niejawnych
6.4.    Przesyłanie dokumentów niejawnych
6.5.    Instrukcja dotycząca sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” oraz zakres i warunki stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony
6.6.    Instrukcja określająca sposób i tryb przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „poufne”

Rozdział 7. Bezpieczeństwo teleinformatyczne

7.1.    Podstawowe zadania w bezpieczeństwie teleinformatycznym
7.2.    Etapy funkcjonowania systemu teleinformatycznego
7.3.    Analiza ryzyka w bezpieczeństwie teleinformatycznym
7.4.    Dokumentacja bezpieczeństwa teleinformatycznego

7.4.1.    Szczególne wymagania bezpieczeństwa (SWB)
7.4.2.    Procedury bezpiecznej eksploatacji (PBE)

7.5.    Akredytacja bezpieczeństwa teleinformatycznego
7.6.    Konsekwencje modernizacji systemów teleinformatycznych

Rozdział 8. Bezpieczeństwo przemysłowe

8.1.    Świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego – stopnie i terminy ważności
8.2.    Postępowanie bezpieczeństwa przemysłowego
8.3.    Opłaty w postępowaniu bezpieczeństwa przemysłowego
8.4.    Obowiązki przedsiębiorcy posiadającego świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego
8.5.    Kontrola ochrony informacji niejawnych u przedsiębiorcy podstawą decyzji o cofnięciu świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego
8.6.    Postępowanie odwoławcze i skargowe
8.7.    Instrukcja bezpieczeństwa przemysłowego – obowiązek zamawiającego

Rozdział 9. Kontrola ochrony informacji niejawnych

9.1.    Kontrola wewnętrzna ochrony informacji niejawnych
9.2.    Kontrola ochrony informacji niejawnych prowadzona przez ABW i SKW

9.2.1.    Zakres kontroli
9.2.2.    Program kontroli
9.2.3.    Uprawnienia kontrolerów

9.3.    Obowiązki i prawa instytucji i osób kontrolowanych
9.4.    Dobra praktyka kontrolna
9.5.    Zakończenie kontroli

Rozdział 10. Ochrona informacji niejawnych w stosunkach międzynarodowych

10.1.    Zadania i rola krajowej władzy bezpieczeństwa
10.2.    Organizacja ochrony informacji niejawnych międzynarodowych w jednostce organizacyjnej

10.2.1.    Dostęp do informacji niejawnych międzynarodowych – poświadczenia bezpieczeństwa organizacji międzynarodowych
10.2.2.    Utworzenie kancelarii tajnej międzynarodowej
10.2.3.    Przetwarzanie informacji niejawnych międzynarodowych w systemach teleinformatycznych
10.2.4.    Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego w obrocie międzynarodowym


Rozdział 11. Ochrona informacji niejawnych w stosunkach międzynarodowych

11.1.    Naruszenie przepisów o ochronie informacji niejawnych
11.2.    Odpowiedzialność wynikająca z ustawy o ochronie informacji niejawnych
11.3.    Odpowiedzialność służbowa
11.4.    Odpowiedzialność dyscyplinarna
11.5.    Odpowiedzialność karna

Słownik pojęć
Bibliografia
Akty prawne
Zalecenia ABW i SKW
Inne źródła
Spis rysunków
Spis tabel

WZORY DOKUMENTÓW
Spis wzorów

Ostatnio przeglądane

Ochrona informacji niejawnych w praktyce
 

Ochrona informacji niejawnych w praktyce

Borys Iwaszko

Cena: 128,00 zł
więcej