Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Twój koszyk jest pusty

Wyszukiwarka


Stosowanie kodeksu postępowania cywilnego w zamówieniach publicznych

Podziel się:

Wykop Facebook Twitter Twitter
 

Kod produktu: SKPCwZP

Wydawnictwo: PRESSCOM

Biblioteka Przetargi Publiczne

Rok wydania: 2018

ISBN: 978-83-65611-82-6

Liczba stron: 290

Okładka: twarda

Promocja,

Twoja cena:60,00

Stara cena: 128,00 zł

Oszczędzasz: 68,00 zł

Wysyłka: do 24 godzin

Dostępność: Produkt dostępny

Darmowa wysyłka

Opis

Które z przepisów kpc i na jakich zasadach mogą być stosowane w postępowaniu odwoławczym? Czy gwarancje procesowe przewidziane w kpc są węższe w postępowaniu przed KIO niż w postępowaniu sądowym?

 

Pierwsza publikacja kompleksowo poruszająca zagadnienia związane ze stosowaniem przepisów kodeksu postępowania cywilnego w zamówieniach publicznych. Pomoże uczestnikom systemu zamówień w skutecznym egzekwowaniu swoich praw podczas postępowań toczących się przed KIO i przed sądami powszechnymi.

W opracowaniu omówiono najważniejsze zagadnienia dotyczące m.in.:

 

  • zakresu stosowania przepisów kpc o sądzie polubownym w procedurze odwoławczej,
  • metod przejścia do stosowania przepisów kpc o procesie,
  • pełnomocnictwa materialnego i procesowego,
  • kosztów postępowania odwoławczego,
  • zasady odpowiedzialności za wynik postępowania,
  • charakteru czynności odwołania,
  • terminu na wniesienie odwołania,
  • sporów o zatrzymanie wadium.

 

Autor poświęcił dużo uwagi tematowi skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, wskazując podmioty uprawnione do jej wniesienia oraz analizując m.in. wymogi formalne jej złożenia, zasady jej rozpoznawania i udzielenia zabezpieczenia, a także kwestię kosztów postępowania skargowego i reguł ich ponoszenia.

Autorzy

Grzegorz Matejczuk – adwokat, były członek KIO. Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, prawie administracyjnym, prawie cywilnym oraz gospodarczym. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Złożył egzamin sędziowski po odbyciu etatowej aplikacji sądowej. W 2015 r. ukończył Podyplomowe Studia Podatkowe w SGH w Warszawie. Autor wielu publikacji z zakresu prawa zamówień publicznych.

Spis treści

„Stosowanie kodeksu postępowania cywilnego w zamówieniach publicznych”
Autor: Grzegorz Matejczuk


Spis treści
Wykaz skrótów
Słowo wstępne
Wprowadzenie


ROZDZIAŁ 1
Zagadnienia wstępne

 

1.1. Rys historyczny – kształtowanie się systemu środków ochrony prawnej w zamówieniach publicznych
1.2. Przepisy kodeksu postępowania cywilnego a system zamówień publicznych – tezy wprowadzające

 

ROZDZIAŁ 2
Procedura odwoławcza – stosowanie przepisów kpc o sądzie polubownym

 

2.1. Sposób stosowania przepisów kpc o sądzie polubownym
2.2. Zakres stosowania przepisów kpc o sądzie polubownym

2.2.1. Regulacje nieznajdujące zastosowania do postępowania odwoławczego
2.2.2. Regulacje znajdujące zastosowanie do postępowania odwoławczego

 

ROZDZIAŁ 3
Procedura odwoławcza – stosowanie przepisów kpc o procesie

 

3.1. Metody przejścia do stosowania przepisów kpc o procesie
3.2. Pełnomocnictwo – materialne czy procesowe
3.3. Uzupełnienie pełnomocnictwa – szczególna sytuacja przystępującego
3.4. Koszty postępowania odwoławczego

3.4.1. Pojęcie kosztów
3.4.2. Zasada odpowiedzialności za wynik – zagadnienie możliwości częściowego rozliczenia kosztów
3.4.3. Uwzględnienie zarzutów per facta concludentia – wpływ na rozstrzygnięcie o kosztach
3.4.4. Wygaśnięcie roszczenia o zwrot kosztów

3.5. Termin na wniesienie odwołania – zagadnienie możliwości przywrócenia terminu

3.5.1. Specyfika postępowania odwoławczego a zagadnienie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania
3.5.2. Charakter czynności odwołania i terminu na wniesienie odwołania
3.5.3. Argumenty przemawiające za możliwością przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

3.6. Prawomocność i wiążący charakter orzeczeń KIO


ROZDZIAŁ 4
Skarga na orzeczenie KIO

 

4.1. Wymogi formalne skargi
4.2. Podmioty uprawnione do wniesienia skargi
4.3. Rodzaje rozstrzygnięć podlegające zaskarżeniu
4.4. Charakterystyka skargi i zasad jej rozpoznawania
4.5. Udzielenie zabezpieczenia
4.6. Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa
4.7. Koszty postępowania skargowego i zasady ich ponoszenia

 

Zagadnienia dodatkowe

 

5.1. Zabezpieczenie przed bezpodstawną realizacją roszczeń z gwarancji
5.2. Legitymacja procesowa

5.2.1. Spory o zatrzymane wadium
5.2.2. Zwrot kosztów uczestnictwa w postępowaniu


Zakończenie
Bibliografia

Wykaz aktów prawnych
Orzecznictwo
Skorowidz

Ostatnio przeglądane

Stosowanie kodeksu postępowania cywilnego w zamówieniach publicznych
 

Stosowanie kodeksu postępowania cywilnego w zamówieniach publicznych

Grzegorz Matejczuk

Twoja cena: 60,00 zł / 128,00 zł
więcej