Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Twój koszyk jest pusty

Wyszukiwarka


Procedury przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy

Podziel się:

Wykop Facebook Twitter Twitter
 

Kod produktu: PPMiDwMP

Wydawnictwo: PRESSCOM

Biblioteka Kadry i Płace w Administracji

Rok wydania: 2018

ISBN: 978-83-65611-79-6

Liczba stron: 234

Okładka: twarda

Cena: 128,00

Wysyłka: do 24 godzin

Dostępność: Produkt dostępny

Darmowa wysyłka

Kategorie:

Opis

Co jest mobbingiem i dyskryminacją, a co nie jest? Jakie obowiązki musi wypełnić pracodawca w ramach zapobiegania negatywnym zjawiskom psychospołecznym? Czy ma obowiązek rozpatrywać anonimowe zgłoszenie lub skargę złożoną przez osobę trzecią, a nie narażonego pracownika? W jakich przypadkach należy powiadomić prokuraturę o popełnieniu przestępstwa?

 

Autor przedstawia przykładowe metody i kierunki postępowania profilaktycznego w obszarze mobbingu i dyskryminacji oraz innych zagrożeń psychospołecznych. Pokazuje, w jaki sposób należy opisać i wdrożyć zasady je regulujące.

 

Dzięki książce czytelnik otrzyma gotowe wzory dokumentów ułatwiających realizację procedur m.in. w zakresie zgłaszania zjawisk negatywnych, prowadzenia postępowania wyjaśniającego, nakładania sankcji wobec mobbera lub osoby dyskryminującej, a także rozpoznawania skarg składanych w tzw. „złej wierze”.

 

Książka pomoże we wdrożeniu wewnątrzzakładowej polityki antymobbingowej, która ma istotne znaczenie w przypadku możliwych oskarżeń pracodawcy o to, że w zakładzie pracy doszło do niepożądanych zjawisk. Wdrożenie zaprezentowanych rozwiązań umożliwi skuteczną obronę poprzez wykazanie, że pracodawca dopełnił obowiązku, wprowadzając działania zapobiegawcze.

Autorzy

Łukasz Paroń - redaktor naczelny „Kadr i Płac w Administracji”, autor książek i artykułów poświęconych problematyce prawnej ochrony pracy, wysokiej klasy specjalista w obszarze prawa pracy. Obecnie pracownik organów kontroli nad warunkami pracy, specjalizujący się w rozwiązywaniu skomplikowanych problemów prawnych. Zajmuje się głównie zagadnieniami wynagrodzeń, czasu pracy, a także profilaktyką redukcji zagrożeń psychospołecznych w miejscu pracy.

Spis treści

Procedury przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy

Autor: Łukasz Paroń

 

Spis treści

Wykaz skrótów

Wstęp

 

Rozdział 1

Podstawy prawne i orzecznictwo sądowe wyznaczające kierunki przeciwdziałania negatywnym zjawiskom psychospołecznym

 

1.1. Uwagi ogólne

1.2. Ochrona pracy przed mobbingiem i dyskryminacją

1.2.1. Przesłanki prawnie chronione

1.2.2. Molestowanie i molestowanie seksualne

1.2.3. Zjawiska prawnie niedopuszczalne

1.2.4. Okoliczności uzasadniające odmienne traktowanie pracowników

1.3. Rozkład dowodu w sprawach o dyskryminację

1.4. Problem wynagrodzenia

1.5. Przepisy dotyczące mobbingu

1.6. Ocena ryzyka zawodowego

 

Rozdział 2

Procedury wewnątrzzakładowe jako forma przeciwdziałania i profilaktyki

 

2.1. Deklaracja woli pracodawcy

2.2. Treść procedur antymobbingowych lub antydyskryminacyjnych

2.2.1. Proces tworzenia – kto, kiedy i jak

2.2.2. Zakres definicyjny

2.3. Zakres stosowania przepisów Kodeksu postępowania cywilnego

 

Rozdział 3

Czego dotyczy polityka lub procedura antymobbingowa i antydyskryminacyjna

 

3.1. Co jest mobbingiem i dyskryminacją, a co nie jest?

3.2. Obowiązki i uprawnienia pracowników związane z zapobieganiem negatywnym zjawiskom mobbingowym

3.3. Mobbing i dyskryminacja jako elementy godzące w warunki BHP

 

Rozdział 4

Procedura zgłaszania sygnałów o mobbingu lub dyskryminacji

 

4.1. Forma skargi, wniosku lub wystąpienia

4.2. Powołanie zespołu rozpoznającego sprawę

4.2.1. Zespół zewnętrzny i tzw. podwójna weryfikacja

4.2.2. Zakres uprawnień zespołu rozpoznającego sprawę

4.3. Protokół – rola i znaczenie w postępowaniu

4.4. Zasady pracy zespołu

4.5. Terminy rozpoznawania spraw

4.6. Doręczanie pism procesowych

4.7. Dokonywanie czynności procesowych

4.7.1. Dokumenty wykorzystywane w postępowaniu

4.7.2. Dwuinstancyjność postępowania – kaprys, niedogodność czy konieczność

4.8. Rekomendacje zespołu dla pracodawcy

4.9. Sankcje wobec mobbera lub osoby dyskryminującej

4.10. Osoby składające skargi w złej wierze

4.11. Wnioski profilaktyczne

 

Rozdział 5

Kodeksy dobrych praktyk

 

Rozdział 6

Wzory dokumentów

 

6.1. Procedura przeciwdziałania negatywnym zjawiskom psychospołecznym, a w szczególności mobbingowi i dyskryminacji

6.2. Wewnątrzzakładowa polityka antymobbingowa

6.3. Kodeks dobrych praktyk

 

Bibliografia

Akty prawne

Orzecznictwo

Indeks 

Ostatnio przeglądane