Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Twój koszyk jest pusty

Wyszukiwarka


Komisja przetargowa w praktyce. Organizacja, badanie i ocena ofert, dokumentacja, indywidualizacja odpowiedzialności

Podziel się:

Wykop Facebook Twitter Twitter
 

Kod produktu: KPwP

Wydawnictwo: PRESSCOM

Biblioteka Przetargi Publiczne

Rok wydania: 2012

ISBN: 978-83-62723-41-6

Liczba stron: 200

Okładka: twarda

Cena: 128,00

Dostępność: Nakład wyczerpany

Darmowa wysyłka

Opis

Członkowie komisji przetargowej, mimo że jej status reguluje ustawa Prawo zamówień publicznych, podlegają szczególnej odpowiedzialności, zwłaszcza na gruncie ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Dlatego tak ważne jest konkretne określenie zadań i obowiązków powierzanych członkom komisji. Od tego zależeć będzie rodzaj odpowiedzialności i wysokość ewentualnych kar.

W książce omówiono zasady powoływania zarówno komisji przetargowych stałych, jak i doraźnych, ich status, skład i tryb pracy, a także wskazano, w jaki sposób specyfika danej jednostki wpływa w praktyce na zakres działania komisji. W opracowaniu przedstawiono poszczególne rodzaje odpowiedzialności kierownika zamawiającego i członków komisji przetargowej. Opisano ponadto konkretne przykłady naruszeń wraz z wysokością i rodzajem kar oraz zasadami ich wymierzania.

Do książki dołączone zostały wzory dokumentów (również w edytowalnej wersji na płycie CD) niezbędnych przy powołaniu komisji przetargowej (stałej i doraźnej) oraz powierzeniu czynności poszczególnym jej członkom, a także przykładowy regulamin pracy komisji przetargowej.

Autorzy

Małgorzata Filipek – główny specjalista w Wydziale Zamówień Publicznych w Biurze Dyrektora Generalnego Ministerstwa Sprawiedliwości, członek byłej Resortowej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych przy Ministrze Sprawiedliwości, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, wykładowca, szkoleniowiec i autorka wielu publikacji z zakresu zamówień publicznych.

Spis treści

„Komisja przetargowa w praktyce. Organizacja, badanie i ocena ofert, dokumentacja, indywidualizacja odpowiedzialności”
Autorzy: Małgorzata Filipek

Spis treści
Wykaz skrótów
Wstęp

Rozdział 1.
Status komisji przetargowej


1.1.    Komisja przetargowa na gruncie ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych
1.2.    Komisja przetargowa na gruncie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
1.3.    Rodzaje komisji

1.3.1.    Komisja stała
1.3.2.    Komisja powoływana do przygotowania i przeprowadzenia określonych postępowań


Rozdział 2.
Organizacja, skład i tryb pracy komisji przetargowej


2.1.    Regulamin pracy komisji przetargowej
2.2.    Zadania i obowiązki członków komisji przetargowej

2.2.1.    Zadania komisji przetargowej
2.2.2.    Prawa i obowiązki członków komisji przetargowej

2.3.    Skład osobowy komisji i kompetencje jej członków

2.3.1.    Skład osobowy
2.3.2.    Kompetencje członków komisji
2.3.3.    Ograniczenia w członkostwie

2.4.    Biegli

Rozdział 3.
Rodzaje odpowiedzialności z tytułu naruszenia przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych


3.1.    Odpowiedzialność kierownika zamawiającego
3.2.    Odpowiedzialność zamawiającego
3.3.    Odpowiedzialność członków komisji przetargowej

3.3.1.    Odpowiedzialność członka komisji przetargowej – pracownika zamawiającego
3.3.2.    Odpowiedzialność członka komisji przetargowej, który nie jest pracownikiem zamawiającego


Rozdział 4.
Odpowiedzialność w świetle ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych


4.1.    Podmiotowy zakres odpowiedzialności
4.2.    Przedmiotowy zakres odpowiedzialności
4.3.    Zasady odpowiedzialności
4.4.    Kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

4.4.1.    Upomnienie
4.4.2.    Nagana
4.4.3.    Kara pieniężna
4.4.4.    Zakaz pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi

4.5.    Zasady przy orzekaniu kary
4.6.    Nadzwyczajne złagodzenie kary lub odstąpienie od jej wymierzania

Wzory

Akty prawne
Orzecznictwo
Bibliografia