Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Twój koszyk jest pusty

Wyszukiwarka


Dokumentacja pracownicza w praktyce – nowe zasady i wzory dokumentów

Podziel się:

Wykop Facebook Twitter Twitter
Dokumentacja pracownicza w praktyce u2013 nowe zasady i wzory dokumentu00f3w
 

Kod produktu: DPwP

Wydawnictwo: PRESSCOM

Biblioteka Kadry i Płace w Administracji

Rok wydania: 2019

ISBN: 978-83-66248-02-1

Liczba stron: 243

Okładka: twarda

Cena: 148,00

Wysyłka: do 24 godzin

Dostępność: Produkt dostępny

Darmowa wysyłka

Kategorie:

Opis

W jaki sposób zgodnie z nowymi przepisami pracodawca powinien prowadzić i przechowywać dokumentację pracowniczą? Co w praktyce oznacza przejście z formy papierowej na elektroniczną? Jak rodo wpłynęło na zasady pozyskiwania i przetwarzania informacji o pracownikach przez pracodawcę?
 
Książka stanowi praktyczne źródło informacji na temat najważniejszych kwestii związanych z prowadzeniem i przechowywaniem akt osobowych – od momentu zatrudnienia aż po zakończenie stosunku pracy.
 
Autorzy w przystępny sposób wyjaśniają, na co należy zwrócić szczególną uwagę przy prowadzeniu dokumentacji pracowniczej, jak powinny wyglądać dane dokumenty oraz w której części akt należy je przechowywać. Tłumaczą również, w jaki sposób pracodawca może wykazać dopełnienie należytej staranności w procesie ustalania uprawnień pracowniczych, tak aby skutecznie zabezpieczyć własne interesy. 
 
Opracowanie zawiera przydatny zbiór wzorów dokumentów, dostępnych w wersji edytowalnej na płycie CD, dotyczących m.in.:
  • zestawienia godzin przepracowanych przez zleceniobiorcę,
  • informacji o zastosowaniu monitoringu w zakładzie pracy,
  • umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy,
  • zawiadomienia o zastosowaniu wobec pracownika kary porządkowej,
  • ewidencji czasu pracy zatrudnionego pracownika.
 

Autorzy

Marek Choczaj – wykładowca, doświadczony praktyk w dziedzinie prawa pracy, w szczególności koncentrujący się na rozwiązywaniu złożonych problemów prawnych dotyczących zbiorowego i indywidualnego prawa pracy. Autor wielu artykułów w fachowych czasopismach z zakresu prawnej ochrony pracy.
 
Łukasz Paroń – redaktor naczelny „Kadr i Płac w Administracji”, autor książek i artykułów poświęconych problematyce prawnej ochrony pracy, wysokiej klasy specjalista w obszarze prawa pracy. Obecnie pracownik organów kontroli nad warunkami pracy, specjalizujący się w rozwiązywaniu skomplikowanych problemów prawnych. Zajmuje się głównie zagadnieniami wynagrodzeń, czasu pracy, a także profilaktyką redukcji zagrożeń psychospołecznych w miejscu pracy.
 

Spis treści

„Dokumentacja pracownicza w praktyce – nowe zasady i wzory dokumentów”
Autor: Marek Choczaj, Łukasz Paroń
 
Spis treści
Wykaz skrótów
Wstęp
 
Rozdział 1
Formy i postaci prowadzenia dokumentacji pracowniczej
 
1.1. Dokumentacja pracownicza – zakres podmiotowy i przedmiotowy
1.2. Oryginały czy kopie
1.3. Dokumentacja pozapracownicza
1.4. Kontynuacja zatrudnienia a prowadzenie dokumentacji pracowniczej
1.5. Atypowe dokumenty pracownicze
1.6. Dokumenty osobowe gromadzone przez pracodawcę
1.7. Pomocnicze wzory dokumentów
1.8. Udostępnianie dokumentacji pracowniczej
1.9. Okresy przechowywania dokumentacji pracowniczej
1.10. Wydawanie dokumentacji pracowniczej
1.11. Wydawanie kopii dokumentacji pracowniczej
1.12. Dokumentacja w postaci elektronicznej
1.13. Zmiana postaci prowadzenia dokumentacji pracowniczej
1.14. Przesyłanie informacji teleinformatycznej
1.15. Przejęcie pracowników a obowiązek przekazania dokumentacji
1.16. Bezpieczeństwo przechowywania dokumentacji pracowniczej
 
Rozdział 2
Akta osobowe
 
2.1. Akta osobowe i ich porządek
2.2. Część A akt osobowych
2.3. Część B akt osobowych
2.4. Część C akt osobowych
2.5. Część D akt osobowych
2.6. Dokumentacja pracownicza niestanowiąca akt osobowych
2.7. Przepisy przejściowe
 
Rozdział 3
Wzory dokumentów
 
3.1. Wzory druków związanych ze świadczeniem pracy na podstawie umów cywilnoprawnych – umów zlecenia

3.1.1. Wzór umowy zlecenia

3.1.2. Wzór zestawienia godzin przepracowanych przez zleceniobiorcę

3.2. Wzory druków do części B akt osobowych
3.2.1. Wzór oświadczenia o danych osobowych pracownika
3.2.2. Wzór umowy o pracę
3.2.3. Wzór zakresu obowiązków
3.2.4. Wzór oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem pracy, zasadami BHP oraz tajemnicą
3.2.5. Wzór informacji o zastosowaniu monitoringu w  zakładzie pracy
3.2.6. Wzór informacji o warunkach zatrudnienia
3.2.7. Wzór porozumienia zmieniającego
3.2.8. Wzór wypowiedzenia zmieniającego
3.2.9. Wzór umowy o powierzeniu mienia
3.2.10. Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego przekazania mienia
3.2.11. Wzór wniosku o urlop macierzyński
3.2.12. Wzór wniosku o łączenie urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy
3.2.13. Wzór wniosku o obniżony wymiar czasu pracy w związku z prawem do urlopu wychowawczego
3.2.14. Wzór oświadczenia o korzystaniu przez pracownika z uprawnień rodzicielskich
3.3. Wzory druków do części C akt osobowych
3.3.1. Wzór rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem
3.3.2. Wzór umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy
3.4. Wzory druków do części D akt osobowych
3.4.1. Wzór wniosku o nałożenie kary porządkowej – druk fakultatywny
3.4.2. Wzór pisma dokumentującego wysłuchanie pracownika przed nałożeniem kary porządkowej – druk fakultatywny
3.4.3. Wzór zawiadomienia o zastosowaniu wobec pracownika kary porządkowej – druk obligatoryjny
3.4.4. Wzór zawiadomienia reprezentującej pracownika organizacji związkowej o wniesieniu sprzeciwu
3.4.5. Wzór pisma pracodawcy odrzucającego sprzeciw pracownika – druk obligatoryjny
3.5. Wzory dokumentów pracowniczych niestanowiących dokumentacji osobowej
3.5.1. Wzór ewidencji czasu pracy zatrudnionego pracownika
3.5.2. Wzór wniosku w sprawie udzielenia zwolnienia celem załatwienia spraw osobistych
3.5.3. Wzór wniosku o udzielenie zwolnienia od pracy na podstawie art. 188 kp
3.5.4. Wzór wniosku o ustalenie indywidualnego rozkładu czasu pracy na podstawie art. 142 kp
3.5.5. Wzór wniosku w sprawie stosowania zmiennych godzin rozpoczynania pracy
3.5.6. Wzór wniosku w sprawie stosowania przedziału czasowego rozpoczynania i kończenia pracy
3.5.7. Wzór ustalenia zadaniowego czasu pracy
3.5.8. Wzór wniosku o udzielenie czasu wolnego w zamian za pracę świadczoną w dniu wolnym od pracy z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy
3.6. Dokumenty związane z ubieganiem się o urlop wypoczynkowy i udzielenie urlopu wypoczynkowego
3.6.1. Wzór wniosku urlopowego
3.6.2. Wzór wniosku o ustalenie urlopu w planie urlopów
 
Akty prawne
Orzecznictwo
Indeks rzeczowy
 

Ostatnio przeglądane